Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vergelijk hier de beste opties van verzekeraars. Een arbeidsongeschiktverzekering kan namelijk van groot belang zijn.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Hier komen spoedig diverse arbeidsongeschiktheid verzekeraars.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Op de werkvloer staat men bloot aan een aantal gevaren en staat men er vaak niet bij stil hoe groot de kans er niet is om tijdens een ongeval arbeidsongeschikt te raken. Niet alleen een ongeval, maar ook andere factoren die langzaam maar zeker hun invloed hebben op niet alleen het lichaam, maar ook mentaal schade aanrichten, zijn er de oorzaak van dat men na verloop van tijd niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren. Dit kan gelukkig wel opgevangen worden met een AOV verzekering. Op deze pagina kan je daarom de beste AOV verzekering vergelijken.

Arbeidsongeschikt gebeurd veel

Er zullen altijd wel beroepen zijn die om veel vragen van de uitvoerders, zowel mentaal als fysiek. Op lange termijn zullen de gevolgen niet uitblijven en kan zo een persoon niet meer voor de volle 100% zijn of haar taak blijven uitvoeren. Er wordt in zulke gevallen wel uitgekeken naar een alternatieve taak, maar is er lang niet altijd zo een optie te vinden. Naar huis sturen zonder een salaris is er in deze moderne tijd niet bij en zou het voor de werkgever wel niet prettig uitkomen om zo een werknemer door te blijven betalen zonder daar iets voor terug te krijgen. Om dit soort van gevallen te vermijden kan er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten worden. Die zal, na evaluatie, de compensatie van zo een werknemer op zich nemen en hoeft het bedrijf dus geen bijdrage meer te leveren. Belangrijk is het wel dat de verzekering afgesloten is en men wel conform de voorwaarden te werk is gegaan. De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn altijd een weerspiegeling van de bedrijfsactiviteiten en de omzet waardoor de premie voor een ieder betaalbaar is.

Ook bij ongevallen komt deze verzekering in

Bij een ongeval waarbij men niet meer in staat is om verder deel te nemen aan het arbeidsproces, zal ook door de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot compensatie worden overgegaan. Alleen ongevallen die plaats vinden binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden die zo een bedrijf uitvoert vallen hieronder. Een incident thuis of na het werk zal dus niet vallen onder deze verzekering. Bij letsels door werknemers onderling zijn veroorzaakt en permanente schade hebben veroorzaakt, zal de verzekering dus wel inkomen.

AOV vergelijken

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten is ook nog verplicht wanneer het bedrijf ingeschreven is bij verschillende vakorganisaties en wordt dat ook nog van de arbeidersbonden geëist. Het mes snijdt bij zo een verzekering altijd aan twee kanten omdat zowel het bedrijf alsook de werknemers zo de garantie hebben op een vlotte afhandeling in het geval van arbeidsongeschiktheid (AOV). Ook zijn de voorwaarden duidelijk weergegeven en weet men dus gelijk waar men aan toe is. Deze mate van zekerheid komt de arbeidsrust zeker ten goede en geldt dat ook voor de motivatie. Men zal zich immers wel extra inzetten wanneer het duidelijk is dat men ook na een ongeval of andere vorm van incident toch nog op een uitkering kan rekenen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Niet alleen bedrijven met meerdere werknemers, maar ook kleine zelfstandigen mogen zo een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ook zij lopen namelijk het risico om arbeidsongeschikt te worden verklaard en is het financieel risico voor deze groep wel bijzonder groot. Ze kunnen namelijk geen beroep doen op hun werkgever en zal de verzekering de enige partij zijn die dat wel zal doen.  daartoe moet zo een zelfstandige dan wel eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP hebben afgesloten. De dekking omvat altijd wel meer dan een maandelijkse uitkering alleen en wordt er ook voor omscholing voor het uit kan voeren van een ander beroep gezorgd. Het blijft namelijk nog altijd de bedoeling dat men na verloop van tijd toch weer deel zal kunnen nemen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk zullen er altijd wel gevallen zijn waarbij dat niet mogelijk zal zijn en zal de uitkering van kracht blijven.

Om er zeker van te zijn dat de voordeligste premie wordt betaald, zal arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken zeker niet mogen ontbreken. De dekkingsvoorwaarden en het pakket dat past bij zo een bedrijf zullen daarbij doorslaggevend moeten zijn. Ook de mogelijkheden welke er geboden worden om te worden omgeschoold en begeleiding na een ongeval, zullen van invloed zijn op de keuze.