Waar is de aansprakelijkheidsverzekering geldig?

Weten waar de aansprakelijkheidsverzekering geldig is? Lees hier verder.

Met een aansprakelijkheidsverzekering op zak, zal een ieder zich wel extra gerustgesteld voelen en mag dat ook wel: schade veroorzaakt door een ongelukje wordt nu eenmaal vergoed, maar hou je daarbij wel rekening dat er plaatsen zijn waar de verzekering niet geldig is. Een precieze omschrijving vindt je altijd in de polis en is het goed bij onduidelijkheden de juiste vragen te stellen.

Weinig beperkingen met de aansprakelijkheidsverzekering

Omdat een ongelukje zich nu haast overal voor kan doen, is het door de verzekeraars ook zodanig mogelijk gemaakt dat de aansprakelijkheidsverzekering niet alleen geldt voor de woning en directe omgeving, maar ook in het buitenland. Er moet daarbij wel sprake zijn van een vakantie of een tijdelijk verblijf. Het vaste woonadres moet zich nog altijd in Nederland bevinden. Handig is het ook dat het heel gezin meeverzekerd is. Voor kinderen die al uit het huis zijn, maar nog studeren, geldt de verzekering ook en maakt het daarbij dus niet uit op welke locatie zij zich bevinden.

Een aansprakelijkheidsverzekering is dus niet plaatsgebonden, maar gelden er nog altijd uitzonderingen zoals een ongelukje welke zich op straat heeft voorgedaan. In zulke gevallen zal er meestal een beroep gedaan worden op de WA-verzekering.