Waarvoor ben ik niet verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering?

Lees hier waarvoor je niet verzekerd bent met een aansprakelijkheidsverzekering.

Elke verzekering heeft nu een afbakening op het gebied van de dekkingen welke er geboden worden en is dat zeker ook het geval bij een aansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheden zijn namelijk vergaand en op haast elk gebied wel te vinden en is het ook belangrijk dat er geen overlapping plaats zal vinden met andere verzekeringen.

Voor ongelukken in het verkeer geldt de verzekering niet

De WA-verzekering heeft betrekking op schade opgelopen of veroorzaakt in het verkeer en zal zo een individuele verzekering dus niet instaan voor de schade opgelopen in het verkeer. Ook zijn er beperkingen gesteld over de manier waarop er schade is veroorzaakt. Met opzet of nalatigheid in het spel, zal de schade nooit vergoed worden. Ook de afbakening voor de schadesoort is van belang. Zo zal brand en diefstal niet meegerekend worden en valt ook alle schade veroorzaakt door de natuur (overstromingen, harde wind) daaronder.

Ook de personen op wie de aansprakelijkheidsverzekering betrekking heeft, zijn duidelijk in de polis aangegeven. Zo vallen inwonende kinderen daar zeker onder, maar kan er bij schade veroorzaakt door logerende gasten bijvoorbeeld geen beroep worden gedaan op de verzekering.