Wie zijn er meeverzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering?

Weten wie mee is verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering? Lees hier verder.

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten kan plaatsvinden op individuele basis of ga je voor een gezinsverzekering. Bij de eerste vorm is niet alleen de verzekeringsnemer verzekerd, maar ook personen die komen logeren of personeel die inwoont. Er wordt dus altijd ruim ernaar gekeken en kan hetzelfde gezegd worden voor zij die een gezinsverzekering afsluiten. Voor bedrijven gelden er uiteraard weer andere regels over het aantal verzekerden.

Zijn dieren meeverzekerd?

Niet vreemd, want een ongeluk schuilt nu eenmaal in een hoekje. Bij een gezinsverzekering zijn uiteraard alle leden van het gezin, maar ook inwonende grootouders en logés meeverzekerd. Bijzonder is ook de regeling dat kinderen die al uit huis zijn, maar nog altijd aan het studeren zijn, ook onder de dekking vallen. Dit totaal pakket aan meeverzekerden zorgt er dus voor dat de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is op het compleet gezin. Personeel dat inwonend is wordt gewoonlijk ook gelijk meeverzekerd. Opgemerkt dient wel te worden dat de premiehoogte afhankelijk is van het aantal verzekerden. Dat is wel logisch omdat een grotere groep nu statistisch gezien meer kans heeft een ongelukje te veroorzaken.