Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Lees hier meer over of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht is.

Het afsluiten van een verzekering behoedt de verzekerde voor heel wat ongerief en is het niet iets dat je achterwege moet laten. Het oogt van grote verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering veilig te stellen en jezelf dus in te dekken voor allerlei ongewenste oorzaken die geheel buiten de schuld van de uitgevoerde werkzaamheden liggen. Een ongeluk schuilt nu eenmaal in een hoekje en is het beter om voor onvoorziene omstandigheden verzekerd te zijn. Er schuilt dus bij het afsluiten van elke verzekering, verplicht of niet, dus altijd een flinke dosis eigen verantwoordelijkheid in.

De verzekering is niet per wet verplicht gesteld

Het verzekeren van het bedrijf tegen alle soorten onvoorziene situaties is niet bij wet verplicht en zou in principe het dus eenvoudig zijn om te stellen dat je als bedrijf daarmee dus geheel vrij bent het afsluiten. Hetzelfde geldt als ZZP’er. De verantwoordelijkheid echter voor elke schade aangericht als gevolg van bedrijfsactiviteiten aan het goed van een ander blijft echter en kom je er als bedrijf daar nooit onderuit. Denk maar aan alle juridische stappen die er tegen het bedrijf ondernomen zullen worden en de negatieve effecten op de bedrijfsvoering. Die kan zelfs ernstig in gevaar komen wanneer de hoogte van zo een claim fors bedraagt en had je dit alles wel kunnen voorkomen door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is dus niet de verplichting die bedrijven ertoe beweegt om zo een verzekering af te sluiten, maar puur de eigen verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering niet in gevaar te laten komen door een schadegeval. Over schadegevallen gesproken: die doen zich vaker voor dan je wel zou verwachten en heb je er als bedrijf niet veel invloed op. Waar je wel invloed op hebt, is het afsluiten van de nodige verzekeringen.

De verplichting kan wel vanuit de zijde van de klant komen

Omdat elke partij nu zijn risico’s tot een minimum wil beperken, zal bij het laten uitvoeren van werkzaamheden door de opdrachtgever ook gevraagd worden naar de garantie dat schade vergoedt zal worden. Vooral bij grote projecten kan de schade al gauw in de miljoenen bedragen en moeten er wel degelijk goede afspraken worden gemaakt. De voortgang van zo een project kan namelijk in gevaar komen wanneer er zich zo een incident voor zal doen en is het aan kunnen tonen van een verzekering de meest overtuigende manier. Dat wordt daarom ook wel verplicht gesteld voor het kunnen deelnemen aan zulke projecten. Ook bij de uitvoering van kleinere projecten zal men vragen naar een verzekering en kan dat op alle niveaus plaatsvinden. Als bedrijf kan je er dus beter wel op voorbereid zijn en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Ook de werknemers (met of zonder vakbond) kunnen vragen om zo een verzekering omdat die van toepassing is op letsels door hun opgelopen tijdens het uitvoeren van bedrijfswerkzaamheden.

Er zijn dus tal van verplichtingen te noemen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te moeten sluiten. Al deze verplichtingen terzijde, is het zeker ook in het belang van het bedrijf zelf om voor een relatief klein bedrag verzekerd te zijn dat er geen grote bedragen uitgegeven zullen moeten worden voor het vergoeden van schade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.