Rechtsbijstandverzekering dekking

Lees meer over de dekking van de rechtsbijstandverzekering.

Elke verzekering heeft nou specifieke voorwaarden waar men zich aan zal moeten houden en vormt een rechtsbijstandverzekering daar geen uitzondering op. Vooral de dekking vormt een punt waar je zeker de nodige aandacht aan moet besteden omdat alles wat de verzekering nou zal vergoeden hiervan afhangt. In het geval van rechtsbijstand kan er sprake zijn van een groot aantal mogelijke gevallen die kunnen vragen om hulp waarbij de kosten hoog kunnen oplopen. Bij het overschrijden van het dekkingsbedrag zullen alle bijkomende kosten dan geheel uit eigen middelen betaald dienen te worden en wil een ieder dat nou juist voorkomen.

Wat is de rechtsbijstandverzekering dekking?

Naast het maximum bedrag tot waar de dekking geldig is, zal ook het soort dekking waar je voor zal kiezen een grote rol spelen. Het is namelijk zo dat er een verdeling gemaakt wordt door de verzekeraars als het aankomt op een rechtsverzekering en is er daar wel een goede reden voor: er is sprake van een aantal specialisaties als het aankomt bij rechtsbijstand. Zo zal een fiscaal jurist niet kunnen inkomen bij een zaak waarbij er sprake is van een verkeersongeval en worden er verschillende dekkingen geboden om ervoor te zorgen dat er op elk gebied wel de juiste hulp geboden zal worden. Naast de standaarddekking welke inkomt voor kleine geschillen waarvoor er geen specifieke expert nodig is wordt er ook nog de mogelijkheid geboden om een extra dekking te kiezen op het gebied van wonen, verkeer, werk of voor de belastingen. Natuurlijk zijn er meer soorten te vinden en hangt dat weer af van de verzekeraar. Het kiezen van de extra dekking dient te gebeuren op basis van de behoefte die er is waarbij er ook geen verplichting verbonden is aan het moeten afsluiten van zo een extra dekking.

De voorwaarden kunnen ook verschillen

Omdat er voor elke dekking weer een andere vorm van juridische expertise nodig is en die soms ook ingehuurd zal moeten worden, zullen de voorwaarden soms dan ook verschillend zijn. Het maximum bedrag dat besteed zal worden aan de bijstand hoeft niet voor elk soort dekking hetzelfde te zijn en is ook de hoogte van de premie hieraan gekoppeld. Voordat je dus naar de verzekeraar stapt voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is het dus raadzaam een overweging te maken welke soort prioriteit geniet. Zo kun je aardig wat besparen of kan je ook gewoon voor een compleet pakket kiezen en daarbij genieten van een fikse korting. Kijk ook naar andere verzekeringen die je al afgesloten hebt en ook mogelijk rechtsbijstand bieden. Door te voorkomen dat er dubbel wordt verzekerd kunnen de kosten ook omlaag worden gebracht. Het is echter het belangrijkst om erop toe te zien dat er geen open gebieden ontstaan waarbij je op geen enkele verzekering een beroep zal kunnen doen in het geval van problemen.

De verzekeraar zal natuurlijk wel eerst nagaan wat de mogelijke risico’s voor hen zijn en wordt er daarom ook een wachtperiode ingesteld voor de verschillende dekkingssoorten. Indien je van plan bent om vlak voor het vragen van een echtscheiding een rechtsbijstandsverzekering op dat gebied af te sluiten, zal het je dus helaas niet lukken. Het afsluiten dan misschien wel, maar zal er pas na een bepaalde tijd zoals opgenomen in de polis een beroep gedaan kunnen worden op de hulp.

Naast de regels die er gehanteerd worden voor de verschillende dekkingen zal er ook gekeken moeten worden naar de hoogte van de premie. Het laagst vallen de premies uit wanneer de verzekering bestemd is maar voor een persoon en zal afhankelijk van de gezinssamenstelling een aanpassing worden verricht.

Er zal verder ook nooit overgegaan worden tot het dekken van de gemaakt kosten wanneer er opzet in het spel is of wanneer je hebt verzuimd de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte te stellen van het probleem.

 

De dekking welke door een rechtsbijstandsverzekering wordt geboden is dus geheel afhankelijk van waar je nou voor kiest. Naast de standaarddekking is er de keuze uit een aantal specifieke gebieden en kan er zo een eigen pakket worden samengesteld. Let er daarbij wel op dat er geen sprake is van een overlapping met een bestaande verzekering en er ook geen gebieden ontstaan die niet gedekt zullen worden. De voorwaarden kunnen ook verschillend opgesteld zijn en per dekking weer anders zijn.