Verzekeruzelf.nl Aansprakelijkheidsverzekering

Over Verzekeruzelf.nl Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeruzelf.nl is een verzekeringsmaatschappij die kiest voor de moderne en eigentijdse manier van verzekeren. Alles bij Verzekeruzelf.nl draait om het online afsluiten, wijzigen en opzeggen van schadeverzekeringen. Persoonlijk advies behoort niet tot de mogelijkheden, maar de systemen van deze maatschappij zijn zo ingericht dat elke verzekering geheel passend bij jouw persoonlijke situatie af te sluiten is. Dit geldt voor de particuliere schadeverzekeringen waar de aansprakelijkheidsverzekering ook toe behoort. Deze verzekering is niet langer verplicht, maar steeds meer mensen kiezen toch voor een aansprakelijkheidsverzekering. Bij Verzekeruzelf.nl profiteer je van een premie die in verhouding staat met de dekking en voorwaarden van deze verzekering. Wereldwijde dekking is standaard, waarbij je kunt kiezen uit twee maximaal verzekerde bedragen per gebeurtenis. Ook heb je de keuze om een eigen risico van €100,- te nemen. In het geval je hiervoor kiest valt de premie natuurlijk iets lager uit. Schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Schade die je veroorzaakt tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk is ook gedekt. Verzekeruzelf.nl is een moderne verzekeraar die ook op social media actief is. Zo vind je deze maatschappij o.a. op Twitter, Instagram, Facebook en Pinterest.

Verzekeruzelf.nl Aansprakelijkheidsverzekering
Rate this post

De Verzekeruzelf.nl Aansprakelijkheidsverzekering reviews

Deel jouw ervaring over Verzekeruzelf.nl Aansprakelijkheidsverzekering

Deze ingevoerde waarde is ongeldig
Deze ingevoerde waarde is ongeldig
Prijs:
Deze ingevoerde waarde is ongeldig
Service:
Deze ingevoerde waarde is ongeldig
Eindbeoordeling:
Deze ingevoerde waarde is ongeldig
Deze ingevoerde waarde is ongeldig