Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Weten wat een bedrijfsaansprakelijksheidsverzekering is? Lees hier meer over een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Helaas zijn er in Nederland weinig aansprakelijkheidsverzekeraars die zich richten op de zakelijke markt. Gelukkig hebben wij er 1 voor jou gevonden! Bekijk hier de voorwaarden.

Toch particulier verzekeren? Vergelijk direct!

Als bedrijf zal je er wel alle moeite voor doen dat er zich ongelukken zullen voorvallen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Alle intenties ten spijt, is de kans op een incident toch altijd aanwezig en kunnen de daaraan gerelateerde kosten flink oplopen. Dat is nou weer niet waar je als bedrijf op zit te wachten en mag het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering dus zeker niet achterwege blijven.

De verzekering is voor een groot aantal gevallen geschikt

Denk nu dus niet dat er maar een beperkt aantal gevallen zullen zijn waarvoor zo een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van toepassing zal zijn. afhankelijk van het pakket waar er voor gekozen is, zal bijvoorbeeld ook het voorrisico zijn gedekt of schade aan werknemers anders dan door het toedoen van de bedrijfswerkzaamheden. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan dus tot een ruime pakket worden uitgebreid en komt dat niet alleen in het voordeel uit van de onderneming, maar zeker ook de werknemers zelf.  De garantie op een (haast) alles dekkende verzekering zal hun motivatie positief beїnvloeden en daarmee ook de bedrijfsresultaten.

Wat dekt zo een aansprakelijkheidsverzekering dan precies?

Het is door de jarenlange ervaring van de verzekeringsmaatschappijen voor hun wel duidelijk aan welke risico’s bedrijven blootstaan en speelt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven daarop dus in.  Zo wordt elke schade veroorzaakt tijdens de uitvoering aan zowel personen alsook goederen gedekt. Door een klein foutje kan er schade ontstaan die het bedrijf wel behoorlijk duur kan komen te staan wanneer er geen verzekering afgesloten is. De dekking geldt ook voor schade welke door de werknemers zelf is geleden. Ook wanneer er producten of diensten welke het bedrijf levert voor schade zorgt, wordt die dus vergoed door de verzekering. Het is daarom altijd belangrijk om voor een dekking te kiezen welke past bij de aard van de bedrijfsactiviteiten.

Uitbreiding van het pakket is ook mogelijk en kan  er zo voor een volledige dekking gekozen worden. Laat als verantwoordelijke werkgever dus altijd een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten.  Daarbij zal de dekking wel voldoende moeten zijn en mag rechtshulp ook niet ontbreken in het aangeboden pakket.