Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Lees hier meer over wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering inhoud. Krijg antwoord op de vraag ‘wat is een avb verzekering?’

Zoals de naam al doet vermoeden, is het een verzekering die speciaal gericht is voor bedrijven en wel op het gebied van aansprakelijkheid. De verzekering wordt ook wel de avb verzekering genoemd. Aansprakelijkheid is nou eenmaal iets waar niemand in de samenleving nou omheen kan. Bij elke interactie waar er sprake is van personen die werkzaamheden verrichten kan er schade zonder opzet worden veroorzaakt. Dat kan een ieder nu overkomen en is het als bedrijf dan wel noodzakelijk dat de schade vergoed zal worden door de verzekeringsmaatschappij. Daartoe moet de verzekering wel aangesloten zijn bij een maatschappij die rekening heeft gehouden met alle bedrijfsactiviteiten. Nu worden alle werkzaamheden waar het bedrijf schade kan veroorzaken gedekt door zo een verzekering en geldt dat ook voor alle schade veroorzaakt door personeel. Bij een eenmanszaak is er geen sprake van personeel, maar kan de eigenaar nog altijd schade veroorzaken. Een loodgieter die zelfstandig werkt, zal weleens een stuk gereedschap laten vallen op de grond of kan er waterschade veroorzaakt worden. In zulke gevallen schakel je als zelfstandig ondernemer dan gewoon de verzekering in.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is soms verplicht

In tegenstelling tot wat er gangbaar is voor particulieren, is het voor bedrijven soms wel verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit heeft een tweeledig doel: bescherming van zowel het bedrijf als de klant. Het is niet voor niets dus dat elke onderneming, of het nu gaat om een MKB’er of groot bedrijf, er alle moeite aan doet om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verplichting komt dan wel niet van de zijde van de overheid, maar wel uit de betreffende branche waar het bedrijf in actief is. Zaken doen moet ook altijd de nodige garanties bieden en eisen veel klanten dus wel dat het bedrijf waar ze mee in zee willen gaan ervoor garant staat dat veroorzaakte schade vergoed zal worden.

Er zijn ook organisaties waar bedrijven bij aangesloten kunnen worden om samen sterk te staan en is het ook bij dit soort van organisaties verplicht over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.

Het belangrijkste is om over voldoende dekking te beschikken

Onderschat nooit de hoogte van het uit te keren schadebedrag omdat die al gauw een paar tonnen kunnen bedragen. Dat is geen kleinigheid en dient er bij het afsluiten van de verzekering er wel op toegezien worden dat het bedrag zo hoog als mogelijk genomen wordt. Elke verzekeraar hanteert zo zijn eigen dekkingsvoorwaarden en het daarbij horend bedrag. De hoogte van de premie is er ook sterk afhankelijk van en zal voor een eenmanszaak gekeken worden naar de omzet en ook nog de aard van de werkzaamheden. Niet elk beroep brengt dezelfde risico’s met zich mee en wordt dit alles meegenomen bij het berekenen van de premie.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dus eenvoudig gezegd bedoeld om elke vorm van fysieke schade veroorzaakt door het toedoen van het bedrijf aan het goed van de opdrachtgever te vergoeden. Belangrijk om ook mee te nemen is dat naast schade aan goederen ook letsels vallen onder deze verzekering. Dat geldt niet alleen voor die toegebracht aan derden bij het uitvoeren van werkzaamheden, maar voor de werknemers onderling.