Wat kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gemiddeld?

Lees hier meer over wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kost.

Aan het moeten afsluiten van de nodige verzekeringen ontkom je er als verantwoord bedrijf niet in onze maatschappij en is het daarbij van belang dat de hoogte van de premie(s) altijd zo voordelig als mogelijk uit zal vallen. Nu is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan omdat er een groot aantal factoren van belang zijn die niet alleen de hoogte van de premie helpen bepalen, maar ook van invloed zijn op de hoogte van de dekking en de voorwaarden.

De verzekeraar moet er namelijk wel voordeel aan hebben

Elke verzekeraar heeft nu eenmaal ook een winstoogmerk en moeten de bedrijfsactiviteiten ook nog met de premiebedragen betaald kunnen worden. Nu is er wel sprake van een stevige concurrentie onderling en zal men er alles aan doen om de premie zo laag als mogelijk te houden. Natuurlijk zijn al deze factoren te groeperen als “intern” voor de verzekeraar zelf, maar hebben ze wel degelijk invloed op de hoogte van de premie. Het loont daarom altijd wel om een vergelijking te maken van de verschillende aanbieders en zal het je daarbij wel opvallen dat de verschillen groot kunnen zijn.

Het verschil in de premie heeft ook te maken met de mate van risico

Niet elk werk heeft een even hoge risicofactor, niet alleen voor de uitvoerder en de personen om hem heen, maar ook op het gebied van de kans op materiële schade. Brandschade kan altijd het hoogste oplopen en zal er bij bedrijven waar de kans bij het uitvoeren hiervan aanwezig is (laswerk, solderen koperen leidingen) een andere premie van toepassing zijn. De hoogte van de premie is dus beroeps specifiek en wordt er ook gekeken naar het maximaal schadebedrag (de dekking) welke daarbij van toepassing zal zijn. Een monteur die werkt aan de laatst automodellen zal veel meer schade aan kunnen richten dan een zelfstandig opererende tekstschrijver. Een hogere dekking vertaald zich altijd in een premie waarvoor er meer betaald zal moeten worden.

Maak ook altijd eerst zelf een analyse van de risico’s

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit je eenmaal af om er zeker van te zijn dat je over een ruime dekking beschikt. Maak daarom eerst zelf een lijstje met daarin alle mogelijke risico’s verbonden aan de werkzaamheden van het bedrijf en vergeet daarbij ook niet de kans op letsel bij werknemers mee te nemen. Bij het berekenen van de premie zal de verzekeraar weliswaar ook zelf een analyse maken, maar is het altijd beter om er zeker van te zijn dat er niets over het hoofd is gezien. Met al deze factoren in acht genomen te hebben, kan de premie van een paar tientjes per jaar tot een aantal honderd euro’s bedragen. Ook de hoogte van het eigen risico en het al dan niet af willen kopen ervan heeft invloed op de hoogte van het bedrag.

De hoogte van de premie voor een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering kan dus flink variëren afhankelijk van onder andere de hoogte van de dekking. Ook de risicofactor van de bedrijfsactiviteiten speelt een grote rol, maar zijn over het algemeen de tarieven altijd redelijk te noemen, ook met het oog op de sterke onderlinge concurrentie tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Lees hier ook meer over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kosten.