U heeft na een ongeval meestal recht op een volledige vergoeding van uw schade. U krijgt dit alleen niet zonder slag of stoot uitgekeerd. Waar moet u dan precies opletten? Gebruik deze 5 tips om ervoor te zorgen dat u de maximale schadevergoeding ontvangt van de verzekeraar van de tegenpartij.

1: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal

Na een ongeluk ontstaat vaak een chaotische situatie waarin de adrenaline door uw lijf giert. Soms heeft u daardoor niet eens door dat u gewond bent geraakt. Toch is het juist nu belangrijk om het overzicht te bewaren. Probeer ondertussen zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. U kunt hierbij denken aan:

  • De gegevens van de tegenpartij en getuigen
  • Een ingevuld schadeformulier na een verkeersongeval
  • Foto’s van de situatie, uw verwondingen en andere schade aan uw persoonlijke eigendommen

Bij foto’s van de situatie kunt u bijvoorbeeld denken aan haaientanden, een losse stoeptegel of een pas gedweilde vloer in de supermarkt waar geen waarschuwingsbordje bij staat.

Hoe meer bewijsmateriaal u verzamelt, hoe sterker uw zaak zal zijn. Sommige bewijsstukken laten duidelijk zien dat de tegenpartij het ongeval heeft veroorzaakt. Hiermee kunt u aantonen dat u recht heeft op een volledige vergoeding van uw letselschade.

2: bewaar alle rekeningen en bonnetjes

U kunt na een ongeluk al snel met de eerste rekeningen te maken krijgen. U moet misschien uw eigen risico betalen, de reparatiekosten voor uw laptop en extra dagen kinderopvang. Dit zijn allemaal kosten die u moet maken, doordat u gewond bent geraakt door het ongeval. U krijgt of kunt bonnetjes of rekeningen vragen voor deze onverwachte uitgaven. Bewaar deze goed, zodat u de maximale vergoeding kunt claimen voor uw letselschade.

3: houd al uw schade bij

De dagen, weken en maanden na een ongeluk zijn vaak chaotisch. U moet veel regelen en bent ondertussen aan het herstellen van uw verwondingen. Veel dagen gaan in een waas aan u voorbij. Het is daarom belangrijk om vanaf de dag van het ongeval een logboek bij te houden. U krijgt namelijk niet voor elke schadepost een bonnetje of rekening. Als u alles opschrijft, vergeet u geen belangrijke details die meetellen bij het berekenen van de maximale schadevergoeding. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • De reistijd van en naar doktersafspraken
  • Hoeveel hulp u krijgt in het huishouden
  • Hoeveel hulp u krijgt in en om het huis: reparatiewerkzaamheden aan uw woning, de tuin onderhouden, uw auto wassen
  • Wat u moet afzeggen of annuleren: uw wekelijkse sportles, kaartjes voor een concert, een al geboekte vakantie
  • Hoe u zich voelt: lichamelijk, maar ook geestelijk

Schrijf alle situaties op die door het ongeluk zijn ontstaan. Zo kunt u de maximale schadevergoeding eisen voor uw letselschade.

4: vraag om een second opinion

Heeft u de schadeclaim zelf ingediend en krijgt u een laag bedrag aan schadevergoeding aangeboden? Of heeft u wel al een letselschadebureau ingeschakeld die met een te laag bedrag akkoord wil gaan? Dan kunt u altijd om een second opinion vragen bij een ander ervaren letselschadebureau.

Letselschadebureau JBL&G kan gratis een second opinion voor u uitvoeren, om te onderzoeken of u de maximale schadevergoeding krijgt aangeboden door de verzekeraar van de tegenpartij. De schadevergoeding waar u recht op heeft. Als dat niet zo is, kan dit bureau uw zaak kosteloos overnemen en wél de maximale schadevergoeding voor u berekenen en claimen bij de verzekeraar.

5: schakel juridische hulp in

Schadevergoeding berekenen is een complexe juridische taak. Sommige schadeposten kunt u gewoon bij elkaar optellen met de rekeningen die u heeft moeten betalen, andere vragen om juridisch inzicht. Het berekenen van smartengeld is bijvoorbeeld erg ingewikkeld. Dit is de vergoeding die u krijgt voor uw lichamelijke pijn en de emotionele kant van het ongeval. Hoe komt u op een eerlijk bedrag voor deze onzichtbare schade? Daarbij moet u ook al in de eerste fase van het letselschadeproces aangeven dat u hier recht op heeft. Veel slachtoffers weten alleen helemaal niet waar ze allemaal recht op hebben.

Een ervaren jurist weet uiteraard wel waar u recht op heeft en ook hoe hij of zij de verzekeraar hiervan kan overtuigen. De juristen van JBL&G kunnen u zelfs kosteloos helpen, omdat de buitengerechtelijke kosten ook door de verzekeraar van de tegenpartij moeten worden vergoed. Deze aparte kostenpost voor de verzekeraar heeft geen invloed op de hoogte van uw schadevergoeding. Juridische hulp is daarom wel zo fijn. Dan weet u zeker dat u de maximale schadevergoeding krijgt voor uw letselschade.