Ongevallenverzekering

Ontdek de beste ongevallenverzekeringen.

N

Vergelijk Direct

N
Gemakkelijk online geregeld
N

Groot aanbod verzekeraars

Ongevallenverzekering vergelijken

Inshared

N
Aantrekkelijke premie
N
Hypotheek aflossen
N
Duidelijke informatie
N
Slechts paar euro per maand

Premie vanaf:

Afhankelijk bedrijf

 

Aegon

N
Aantrekkelijke premie
N
Zelfs je ingangdatum bepalen
N
30 dagen bedenktijd
N
Klantgerichte verzekeraar

Premie vanaf:

Afhankelijk bedrijf

 

Aegon

N
Aantrekkelijke premie
N
Eenmalige uitkering na overlijden aan uw nabestaanden
N
Eenvoudig online te regelen
N
Vanaf enkele euro's p/m

Premie vanaf:

Afhankelijk bedrijf

 

Wij vergelijken onder andere

Aegon
centraal beheer logo

Onafhankelijk vergelijken

Wij vergelijken alle partijen onafhankelijk, via onze tool kan je zelf filteren.

Z

Betrouwbaar

Aansprakelijkheidsverzekering.com geeft alleen actuele prijzen weer van verzekeraars.

Professioneel

Op onze website vergelijken wij 15+ verzekeraars. Jij kiest wat het beste aansluit.

Ongevallenverzekering afsluiten

Het betrokken raken bij een ongeval heeft niemand in handen en is het een voorval waar je wel op voorbereidt wilt zijn. dat kan wel in de vorm van een ongevallenverzekering en zorgt die ervoor dat het leed, vooral op financieel vlak, enorm wordt verzacht. Men staat er vaak niet bij stil dat de kosten voor zelfs een klein ongeval flink op zullen lopen. Dat zal alles bekostig je zelf wanneer de verzekering niet afgesloten is of zullen de personen om jouw heen dat moeten doen. Als gekeken wordt naar de kosten verbonden aan het afsluiten van zo een verzekering, dan is het al snel de moeite waard.

Ook een verzekering voor de “gewone” burger

Verzekeringen afsluiten is nu wel eenmaal iets waar niemand onderuit komt: voor de auto of woning. Echter kan ook op persoonlijk vlak de ongevallenverzekering afgesloten worden en is dit daadwerkelijk een verzekering die betrekking heeft op degene die het afgesloten heeft. Een ongevallenverzekering zorgt ervoor dat er een vast bedrag uitgekeerd wordt in het geval van een ongeluk of zelfs de dood. De premiebedragen zijn zodanig vastgesteld dat het binnen het bereik van een ieder valt. Dat is nu ook juist de bedoeling van een ongevallenverzekering en moet het ervoor zorgdragen dat een ieder in staat moet zijn zichzelf te beschermen tegen zo een financiële tegenvaller als gevolg van een ongeval.

Bekijk ook: aansprakelijkheidsverzekering

De uitgekeerde bedragen zijn van te voren aangegeven

Een belangrijk aspect van de ongevallenverzekering is dat de bedragen die uitgekeerd zullen worden van te voren aangegeven zijn in de polis. Er bestaat dus geen twijfel daarover en helpt dat een aardig handje mee bij het ongevallenverzekering vergelijken. Naast de dekkingsbedragen voor verschillende ongevallen of het overlijden, zal bij het vergelijken ook gekeken moeten worden naar de overige personen die er vallen onder de verzekering. De verzekering mag namelijk ook uitgebreid worden met elk lid in het gezin en vallen op zo een manier alle gezinsleden onder een beschermende paraplu. Op de vraag: wat is een ongevallenverzekering?, zal er dus beantwoordt moeten worden dat het om een veelomvattende verzekering gaat op het gebied van schadeuitkering in het geval van een ongeval of overlijden waarbij er ook meerdere personen tegelijk meeverzekerd mogen worden.

Een collectieve ongevallenverzekering afsluiten is ook mogelijk

Omdat er naast het gezin nog meerdere groepen zijn die graag gezamenlijk zo een verzekering af willen sluiten wordt er de mogelijkheid geboden om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Dat komt voordeliger uit op het gebied van de premiebetaling, maar kunnen de voorwaarden ook op maat vastgesteld worden. zo een collectieve ongevallenverzekering is vooral binnen het bedrijfsleven populair en wordt het ook nog beschouwd als een maatschappelijke verplichting naar de werknemers toe.

Veelgestelde ongevallenverzekering vragen

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering biedt dekking als je blijvend invalide raakt of als je komt te overlijden door een ongeluk. Er zijn verschillende soorten ongevallenverzekeringen te onderscheiden waarvan sommige als extra module bij een andere verzekering kan worden afgesloten:

 • Een persoonlijke ongevallenverzekering
 • Een ongevallenverzekering voor alle leden van het gezin.
 • Een ongevallenverzekering voor scholieren
 • Een ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto
 • Een ongevallen module binnen een reisverzekering

Een verzekering voor scholieren wordt eigenlijk nog zelden afgesloten, omdat de verzekering alleen kleine bedragen vergoedt en er alleen dekking is  als de scholier onder schooltijd betrokken is geraakt bij een ongeval. Je kunt daarom beter kiezen voor een ongevallenverzekering voor het gezin. Met deze heb je een uitgebreidere dekking, ook buiten schooltijd om.

Voor wie kan een ongevallenverzekering nuttig zijn? Voor mensen die van klussen houden, mensen die regelmatig sporten of motorrijden of mensen die een risicovol beroep hebben. Deze mensen hebben namelijk de meeste kans op het krijgen van een ongeval. Echter moet een verzekeraar je wel accepteren als verzekeringnemer. Vaak worden juist de risicovolle extreme sporten uitgesloten en kan er ook een maximale leeftijd worden gehanteerd van 50, 55 of 60 jaar.

Een nadeel van de ongevallenverzekering is dat de verzekering alleen dekking biedt als de verzekerde komt te overlijden of blijvend invalide raakt door een ongeval. Word je ziek en raak je daardoor blijvend invalide of kom je te overlijden door de ziekte, dan wordt er niets vergoed. Daarom ligt vaak een overlijdensrisicoverzekering meer voor de hand. Deze verzekering is wel veel duurder dan een ongevallenverzekering maar biedt ook een uitgebreidere dekking.

Wanneer ongevallenverzekering afsluiten

 Heel simpel gezegd, een ongevallenverzekering sluit je af voor het geval je een ongeval krijgt. Het is belangrijk om te weten dat deze verzekering meestal slechts eenmalig een bedrag uitkeert bij het overlijden of bij blijvende invaliditeit door een ongeval. Dit is een van te voren afgesproken bedrag dat eventueel lager kan uitvallen dan de echte schade.

Wanneer is het verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten en wanneer is dat niet echt noodzakelijk?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en komt eigenlijk altijd onverwacht. Dit kan veel leed met zich meebrengen. Niet alleen psychisch kan het krijgen van een ongeval lastig zijn voor jou en/of jouw familieleden, maar het kan ook flink wat extra kosten met zich meebrengen. Met de uitkering via een ongevallenverzekering kunnen deze kosten worden opgevangen.

Het afsluiten van een ongevallenverzekering is zeker aan te raden, echter zul je goed moeten kijken in hoeverre deze verzekering noodzakelijk is in jouw situatie. Soms zit een ongevallen module al ingesloten bij andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering. Toch kan de ongevallenverzekering gezien het feit dat het een relatief lage premie heeft, de moeite waard zijn. Door persoonlijke werk- of privé omstandigheden kun je extra risico lopen die door de ongevallenverzekering worden gedekt. Dat bedrag kan zeer fijn zijn om te krijgen in een moeilijke tijd na een ongeval. Ook is de verzekering zeer aan te raden als je veel in het buitenland verblijft, dit gezien de aard van de werelddekking die de ongevallenverzekering biedt.

Er zijn echter ook vrij veel uitsluitingen waardoor de verzekering niet uitkeert. Als het ongeluk is ontstaan door drank of drugsgebruik, of tijdens een misdrijf of bij de uitoefening van een risicovolle sport of activiteit, zal de ongevallenverzekering niet uitkeren. Let op: de ongevallenverzekering keert alleen uit als er sprake is van invaliditeit of overlijden door een ongeval en niet als dit gebeurd door een ziekte! Kijk van tevoren dus goed naar de voorwaarden van de verzekering. 

Wat kost een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering is een zogenaamde sommenverzekering en is over het algemeen relatief goedkoop om af te sluiten. Een sommenverzekering betekent dat er bij schade één vast bedrag wordt uitgekeerd. Voor de ongevallenverzekering betekent dat, dat er éénmalig een bedrag wordt uitgekeerd als er na een ongeval sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden.

Een ongevallenverzekering is geen verplichte verzekering. Daarom kunnen de ongevallenverzekering kosten per verzekeraar erg verschillen. Het is aan te raden om verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken om zo een goed overzicht te krijgen van de verschillende voorwaarden en dekkingen van verzekeraars en de kosten die daaraan verbonden zijn. Het is daarom lastig om aan te geven hoeveel een ongevallenverzekering precies kost.

Premie ongevallenverzekering

De premie ongevallenverzekering hangt onder andere af van het verzekerd bedrag dat je kiest. Hoe hoger het bedrag dat je kiest, hoe hoger de premie zal zijn.

Naast de hoogte van het verzekerd bedrag kijkt een verzekeraar ook naar jouw beroep en of je eventueel avontuurlijke hobbies hebt zoals motorrijden. Het is mogelijk om een ongevallenverzekering voor meerdere personen af te sluiten. Bijvoorbeeld voor je partner of je hele gezin. Bij de meeste verzekeraars rekenen ze bij een gezinsdekking ook uitwonende kinderen mee.

Als particulier kun je een ongevallenverzekering al vanaf een paar euro per maand afsluiten. Het is dus een relatief goedkope premie per maand en daarom is afsluiten van deze verzekering het overwegen waard.

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering collectief afsluiten is ook een mogelijkheid. Een ongeval in een bedrijf kan niet alleen schade geven aan bedrijfseigendommen, maar ook zorgen voor letsel bij de werknemers. De collectieve ongevallenverzekering is bedoeld voor werkgevers die hun werknemers een uitkering willen geven als ze een ongeval krijgen. Hierbij wordt er meestal een keuze gemaakt tussen twee soorten verzekeringen:

 • voor ongevallen die op het werk gebeuren en onderweg van huis en naar werk en terug.
 • voor alle ongevallen, dus ook buiten het werk om.

Dekking collectieve ongevallenverzekering:

In het geval van invaliditeit als gevolg van een ongeval zal de werknemer een bepaalde vergoeding krijgen en in het geval van overlijden van de werknemer, krijgen de nabestaanden meestal een (eenmalige) uitkering. De collectieve ongevallenverzekering kan zo uitgebreid gemaakt worden als wenselijk. De dekking verschilt dus per verzekeraar en is afhankelijk van de keuzes die er worden gemaakt:

 • Hoogte van de uitkering: vaak is dit een percentage van het vooraf afgesproken bedrag. Welke dat zijn, kun je terugvinden in de polisvoorwaarden.
 • Termijn waarop de verzekeraars een bedrag uitkeert.
 • Vervanging van medewerkers: dus een bijdrage aan de onkosten voor het werven en inwerken van nieuwe (tijdelijke) medewerkers

De dekking geldt meestal voor vaste werknemers, maar kan eventueel ook voor stagiaires en tijdelijke plaatsingen gelden. Het is niet alleen voor een werkgever mogelijk om een ongevallenverzekering collectief af te sluiten, maar ook voor een stichting, vereniging of onderwijsinstelling

De premie collectieve ongevallenverzekering

De premie is afhankelijk van:

 • de keuze voor het uitgekeerde bedrag: de hoogte van dit bedrag stel je van te voren vast. Hoe hoger dit vastgestelde bedrag, hoe hoger de premie zal zijn
 • het soort werk. Is het een risicovol beroep, zal de premie ook hoger zijn.

Vaak wordt er slechts een eenmalige uitkering gedaan door de verzekeraar  en vaak kiezen mensen voor een vast hoog vergoedingsbedrag bij blijvende invaliditeit, omdat de financiële gevolgen hiervan vaak erg groot zijn.

Waarom een ongevallenverzekering afsluiten

Ook al hoop je dat je nooit in een ernstig ongeval terecht komt, als het gebeurd is het fijn om in ieder geval financieel niet al te veel in de problemen te komen. Na een ernstig ongeluk kunnen de kosten namelijk erg hoog oplopen.

Waarom een ongevallenverzekering? Enkele voorbeelden:

 • Als je bijvoorbeeld blijvend invalide raakt, zal jouw woning waarschijnlijk daarop aangepast moeten worden, of wellicht moet je naar een andere woning verhuizen.
 • Of stel dat iemand uit het gezin overlijdt door een ongeval. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee. Was dit ook nog eens de kostwinner van het gezin, dan zal er een groot stuk of het volledige inkomen wegvallen. Er zijn natuurlijk ook kosten voor een begrafenis en andere zaken die moeten worden afgehandeld.

Er zijn ook andere verzekeringen die bepaalde kosten na een ongeval op zich nemen. Zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering. Deze verzekering is echter geen vervanger voor de ongevallenverzekering, omdat de deze alleen de medische kosten vergoed. Alle financiële gevolgen die het ongeval heeft, worden niet vergoed door de zorgverzekering. Een goede reden om een ongevallenverzekering af te sluiten is dan ook om de financiële klap na een eventueel ongeval op de kunnen vangen.

Het afsluiten van een ongevallenverzekering is zeker aan te raden. Door persoonlijke werk- of privé omstandigheden kun je extra risico lopen die door de ongevallenverzekering worden gedekt. Dat bedrag kan zeer fijn zijn om te krijgen in een moeilijke tijd na een ongeval. Bovendien kun je een ongevallenverzekering al voor een paar euro per maand afsluiten.  LET OP: Bij ziekte, opzet van de verzekerde of alleen het hebben van materiële schade, zal een ongevallenverzekering niet uitkeren.

Wat dekt een ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering is een zogenaamde sommenverzekering. Dat houdt in dat de verzekering bij het ontstaan van schade een vast bedrag uitkeert. De ongevallenverzekering keert na een ongeval uit als er sprake is van blijvende individualiteit of na overlijden. De ongevallenverzekering keert echter niet uit bij materiële schade.

De dekking ongevallenverzekering bestaat meestal uit vier onderdelen:

 • Het overlijden
 • Een blijvende invaliditeit
 • Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • Kosten voor een geneeskundige behandeling

Alle bovenstaande gebeurtenissen moeten zijn ontstaan als gevolg van een ongeval. De voornaamste twee onderdelen zijn het overlijden en blijvende invaliditeit door een ongeval. Voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid kun je ook een aparte verzekering afsluiten, namelijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook worden kosten voor geneeskundige behandeling vaak gedekt door jouw zorgverzekering.  In sommige gevallen is het fijn om bij een ongevallenverzekering een hoge dekking te nemen. Dat betekent dat jouw gezin na jouw overlijden door een ongeluk of als je blijvend invalide bent geworden, een hoger bedrag krijgt uitgekeerd. Dit bepaal jij, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, zelf. Houdt er rekening mee dat bij een hoger verzekerd bedrag ook een hogere premie wordt gerekend.

Naast de basisdekking bij een ongevallenverzekering kun je je ook aanvullend verzekeren voor als je een risicovol beroep uitoefent. Je verzekert je dan voor de kosten voor de gevolgen van blijvende invaliditeit of overlijden tijdens het uitvoeren van jouw beroep. Risicovolle beroepen zij onder andere: politie, brandweer, werkzaamheden op hoogte (daken, ramen, gevels), duiker, houtwerker, koerier of bezorger op de fiets of de motor.

Is een ongevallenverzekering voor zzp verplicht?

Is een ongevallenverzekering verplicht of niet? Het antwoord hierop is nee, dat is wettelijk niet verplicht.

Of je daadwerkelijk een ongevallenverzekering nodig hebt als zzp’er hangt af van jouw persoonlijke situatie en ondanks dat de verzekering niet verplicht is, kan het goed helpen bij het afdekken van belangrijke risico’s. Kun je na een ongeval niet meer (volledig) werken, dan krijg je via een ongevallenverzekering een bedrag uitgekeerd van de verzekeraar. Dit kan je helpen om de klappen op te vangen van de eventuele financiële nadelige gevolgen. De uitkering van een ongevallenverzekering zal éénmalig zijn en het  bedrag zal worden uitgekeerd nadat is vastgesteld dat je als zzp’er niet meer kunt werken. Een gemiddelde ongevallenverzekering premie ZZP is ongeveer een paar tientjes per maand, afhankelijk van welke dekking je kiest. 

Vergelijking met andere verzekeringen

Een ongevallenverzekering is iets anders dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als zzp’er krijg je meestal geen uitkering van het UWV bij arbeidsongeschiktheid. Je bent als zzp’er zelf verantwoordelijk voor je financiële vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zal bij het niet kunnen werken door ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid door een ongeval, zorgen voor een maandelijks inkomen. Deze verzekering is vrij uitgebreid, maar daarom is de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering meestal ook veel hoger dan een ongevallenverzekering.

Aangezien je als zzp’er vaak al genoeg kosten hebt, loont het om een goede vergelijking te maken tussen ongevallenverzekeringen en bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Zo weet je zeker dat je de voor jou geschikte en goedkoopste verzekering(en) afsluit die jouw wensen volledig dekken.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Is een ongevallenverzekering verplicht of niet? Het antwoord hierop is nee, dat is wettelijk niet verplicht. Eventueel kan het verplicht zijn als dit als arbeidsvoorwaarde is opgenomen in een cao. Meestal is hier sprake van als je bijvoorbeeld als zzp’er aan de slag gaat.

Niet verplicht, maar waarom toch afsluiten?

Of het verstandig is om een ongevallenverzekering af te sluiten is een andere vraag. Voor wie kan een ongevallenverzekering nuttig zijn? Voor mensen die van klussen houden, mensen die regelmatig sporten of motorrijden of mensen die een risicovol beroep hebben. Deze mensen hebben namelijk de meeste kans op het krijgen van een ongeval. In dat soort gevallen kan het hebben van een ongevallenverzekering fijn zijn. Ook als je veel in het buitenland bent en dus veel reist, is de kans groter dat je ooit een ongeval krijgt. De meeste ongevallenverzekeringen hebben een werelddekking en bieden in dat geval dus een goede dekking.

Mocht je permanent invalide zijn geraakt door een ongeval, dan kun je met het uitgekeerde bedrag van de ongevallenverzekering kosten opvangen voor bijvoorbeeld de aanpassing van jouw huis of een deel van een eventueel inkomensverlies opvangen. Door deze verzekering af te sluiten is jouw familie ook na jouw overlijden verzekerd van het krijgen van een financiële bijdrage om de financiële klappen op te vangen. Ga na of een ongevallenverzekering voor jou noodzakelijk is en of de dekking die deze verzekering biedt, niet al in een van je andere verzekeringen is gedekt: bijvoorbeeld in een overlijdensrisicoverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een ongevallen module in een reisverzekering.

 

Ongevallenverzekering vergelijken en afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars