Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De beste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB verzekering) nodig? Ontdek het hier.

N

Vergelijk Direct

N
Gemakkelijk online geregeld
N

Groot aanbod verzekeraars

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

N
Al vanaf 2 tientjes per maand
N
Schade vanuit uw bedrijf aan andere
N
Tot 20 medewerkers mogelijk
M
Verzekering is niet verplicht

Premie vanaf:

Bereken zelf

 

Yezzer

N
Schade aan anderen of hun spullen
N
Schade snel afgehandeld
N
Online afsluitbaar
M
Alleen voor ZZP'ers

Premie vanaf:

Bereken zelf

 

Unive

N
Schade aan anderen
N
Online afsluitbaar
N
Premie volledig op maat
M
Alleen voor ZZP'ers

Premie vanaf:

Bereken zelf

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

vanaf €20,- p maand
Tot 10% pakketkorting
Yezzer
Vanaf € 8,82 p maand

Verzekering bevat:

Voor MKB

Voor ZZP’er

Schade aan anderen

Dekking buitenland

Eigen Risico

Voor grote bedrijven

Opzegbaar

Online afsluitbaar

Fysieke kantoren

Verzekeraar:

Informatie:

€ 250

Jaarlijks

X

Informatie:

X

€ 250

X

Dagelijks

Informatie:

X

?

?

X

Dagelijks

X

Wij vergelijken onder andere

Aegon
centraal beheer logo

Onafhankelijk vergelijken

Wij vergelijken alle partijen onafhankelijk, via onze tool kan je zelf filteren.

Z

Betrouwbaar

Aansprakelijkheidsverzekering.com geeft alleen actuele prijzen weer van verzekeraars.

Professioneel

Op onze website vergelijken wij 15+ verzekeraars. Jij kiest wat het beste aansluit.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) afsluiten

Dit zijn niet alleen de activa en de liquide middelen, maar ook de verzekeringen die het mogelijk maken om zonder zorgen het bedrijf draaiende te houden. Wat denk je bijvoorbeeld van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? De meeste ondernemers kiezen inderhaast een verzekering, maar vergeten hoe belangrijk het is om verschillende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te vergelijken, drukte en werk gaan immers voor. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb verzekering) is namelijk van cruciaal belang in vele branches. Je wilt risico’s en toekomstige problemen vermijden en dat kan hiermee. Wees gedekt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken bespaart geld

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (avb) vergelijken bespaart de gemiddelde ondernemer echter veel geld en dan hebben we het niet alleen over de maandelijkse premie die betaald moet worden. Een bedrijf groeit in de meeste gevallen snel en als ondernemer sta je hier middenin. Je realiseert je in de meeste gevallen niet hoe snel de groei gaat en dat je in feite alle verzekeringen ontgroeit bent. Het is onvoorstelbaar hoeveel ondernemers er pas bij inbraak of brand achter komen dat zij de verzekeringen nooit vernieuwd of vergeleken hebben sinds de opening van de zaak.

AVB verzekering vergelijken

Door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te vergelijken kan er veel geld bespaard worden zodra er inderdaad gebruik gemaakt dient te worden van de verzekering. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken kan makkelijk bij ons op aansprakelijkheidsverzekering.com Let bij het vergelijken op de elementen die het belangrijkst zijn voor jou en de onderneming. Wie is er bijvoorbeeld verzekerd, wat zijn de gevallen waarin de verzekeraar niet betaalt en hoe hoog is het eigen risico eigenlijk? Allemaal elementen die het verschil kunnen maken bij het bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken proces. Het kost niet veel tijd en kan je als ondernemer veel geld opleveren. Gedekt zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid is tegenwoordig erg belangrijk voor elk middel groot bedrijf.

Bedrijven dienen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden altijd wel de grootste voorzichtigheid betrachten om geen schade te veroorzaken aan have en goed van hun klanten. Een fout is nu eenmaal menselijk en kan het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch voorvallen dat er zich incidenten voordoen welke leiden tot een forse schadeclaim. Dat kan je als bedrijf niet gebruiken en is het leuk wanneer je op zulke momenten terug kan vallen op de verzekering.

Financiële gevolgen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringen zijn er nu om in bijzondere gevallen altijd de financiële gevolgen tot een minimum te beperken en zo ervoor te zorgen dat de verzekerde er niet “bekaaid” van af zal komen. Dit type verzekeringen, met uitzondering van de WA-verzekering, zijn allemaal vrijwillig af te sluiten en kunnen de voorwaarden daarom ook op maat opgesteld worden. Voor bedrijven is dat een welkom omdat de bedrijfsstructuur altijd verschillend is. De hoogte van de premie is ook hier van afhankelijk en dient er daarvoor eerst goed een vergelijking gemaakt te worden. Dat kan je alleen doen met de juiste bedrijfsgegevens op zak. Dat zal je misschien wel vreemd in de oren klinken, maar gebeurt het maar al te vaak dat men door de jaren heen vergeten is bij te houden wat er zich precies afspeelt binnen het bedrijf. Denk maar aan personeel dat erbij gekomen is of uitbreidingen van het bedrijfspand.

Geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig maar een particuliere aansprakelijkheidsverzekering? Dan kan je terecht op de homepage van Aansprakelijkheidsverzekering.com, hier vind je de beste opties voor een avp verzekering. Je vindt hier meer dan tien verzekeraars welke je kan vergelijken op:

 • Gezinssamenstelling
 • Prijs/premie
 • Verzekerd bedrag
 • Eigen risico

Door te selecteren op jouw wensen en te kiezen voor de beste prijs, kun je de goedkoopste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekreing vinden op deze website.

Enkele branches waar een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang kan zijn:

 • ICT
 • Advocaat
 • Makelaardij
 • Financiële markt

WA verzekering bedrijf

Je hebt dus in feite drie verschillende soorten verzekeringen in deze categorie, de algemene particuliere aansprakelijkheidsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering ZZP en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zorg dat je in alle gevallen goed gedekt bent.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van invloed zullen zijn op de hoogte van de premie en kan de premie daarom ook anders uitvallen bij verschillende verzekeraars. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage premie met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel nare consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigenrisico van deze type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook verzekerd van dat er in geen geval bijkomende kosten zullen zijn in geval van een ongeval.

Het vergelijken van de verschillende premies is trouwens nog nooit zo eenvoudig geweest en kan je gerust een kijkje nemen op de tal van vergelijkingswebsites. De online berekende premiebedragen kunnen soms wel aan verandering onderhevig zijn wanneer je er persoonlijk langsloopt en in detail de bedrijfsgegevens verstrekt, maar zijn de verschillen nooit groot.

Bekijk bij dezelfde verzekeraar ook de optie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest gangbare methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Vergelijken van een bedrijfsverzekering dient dus op basis van een aantal criteria te gebeuren en dien je daarbij nooit uit het oog te verliezen wat het doel voor het afsluiten van zo een verzekering nu eenmaal is: het bedrijf zo veel als mogelijk in te dekken voor het moeten betalen van veroorzaakte schade(s). Het dekkingsbedrag per geval en het eigen risico zullen dus de rode draad moeten zijn bij het maken van de vergelijking, maar neem je natuurlijk ook de hoogte van de premie mee.

De belangrijkste vragen over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op een rij:

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade veroorzaakt tijdens het werken, waardoor het van groot belang is voor vele bedrijven. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een verzekering die speciaal gericht is voor bedrijven en wel op het gebied van aansprakelijkheid. De verzekering wordt ook wel de AVB verzekering genoemd. Alle werkzaamheden waar het bedrijf schade kan veroorzaken gedekt door zo een verzekering en geldt dat ook voor alle schade veroorzaakt door personeel. Bij een eenmanszaak is er geen sprake van personeel, maar kan de eigenaar nog altijd schade veroorzaken.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een AVB genoemd. Deze verzekering biedt dekking tegen claims die zijn ingediend doordat jij als ondernemer schade hebt veroorzaakt aan een ander. De verzekering vergoed de kosten die zijn ontstaan als gevolg van die schade. Niet alleen dekt het schade voor jou als ondernemer, maar de verzekering dekt ook schades door fouten veroorzaakt door jouw medewerkers en uitzendkrachten. Het betreft hier alleen dekking voor schade aan personen en zaken.

Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt:

 • Schade die jij of een medewerker aan een derde partij toebrengt
 • Schade die medewerkers elkaar onderling toebrengen
 • Schade die medewerkers oplopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden

Bij de meeste verzekeraars zullen de volgende zaken overigens niet gedekt worden:

 • Schade aan of verlies van zaken waarin je niet mag handelen
 • Schade door natuurrampen
 • Aansprakelijkheid voor een product dat je zelf geleverd hebt
 • Schade die opzettelijk is toegebracht

Er kunnen onderlinge verschillen zijn tussen de dekkingsvoorwaarden van de verzekeraars. Het is belangrijk dat je voor het afsluiten van een AVB deze voorwaarden goed doorneemt, zodat je weet wat wél en wat niet verzekerd is. Zo voorkom je dat je voor de vervelende verrassing komt te staan dat schade niet vergoed wordt.

Als extra aanvulling op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bestaat er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is met name voor adviserende beroepen noodzakelijk. Het verschil tussen deze twee verzekeringen is dat een AVB schade aan personen en zaken dekt en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermogensschade. Deze vermogensschade is een financiële schade die ontstaan is door een beroepsfout. Bijvoorbeeld door het geven van een verkeerd advies.

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, waarom zou je dat doen? Ook al is het niet verplicht om deze verzekering voor je bedrijf af te sluiten, het kan wel degelijk verstandig zijn en veel financiële ellende voorkomen in de toekomst.

Werking bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een AVB genoemd. Deze verzekering biedt dekking tegen claims die zijn ingediend doordat jij als ondernemer schade hebt veroorzaakt aan een ander. De verzekering vergoedt dan de kosten die zijn ontstaan als gevolg van die schade. Niet alleen voor jou als ondernemer wordt dit vergoed, maar de verzekering dekt ook schades door fouten veroorzaakt door jouw medewerkers en uitzendkrachten. Volgens de wet ben je aansprakelijk voor deze schade en moet jij dus voor de kosten opdraaien.

Stel er wordt tijdens een klus bij iemand thuis een lamp omgestoten, dan zal de schade niet zo groot zijn. Wordt er echter een schade veroorzaakt die veel groter is waardoor de kosten tot in de duizenden euro’s lopen, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Je niet of je onvoldoende verzekeren voor aansprakelijkheid als bedrijf kan namelijk resulteren in grote schadeclaims. De AVB helpt je in deze situaties om deze financiële klap op te vangen. Hierbij een extra voorbeeld om zo’n situatie te verduidelijken:

Stel je werkt zelfstandig als dakdekker en tijdens een opdracht bij een klant vat per ongeluk het dak vlam door de brander die je even daarvoor aan het gebruiken was. Er is grote schade ontstaan aan het dak waardoor het vervangen moeten worden. De materiële schade bedraagt enkele tienduizenden euro’s. Bovendien lag er ook duur gereedschap in de schuur. De klant kan jou hier wettelijk aansprakelijk voor stellen en jij moet dan voor de kosten opdraaien. Gelukkig biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hier uitkomst.

Tegenwoordig is het heel eenvoudig om je verzekeringen online te vergelijken en zo de goedkoopste premie te vinden. Meestal kun je de verzekering na het vergelijken ook direct via de website afsluiten

Hoe kan ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten is tegenwoordig heel eenvoudig. Je kunt namelijk de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering online afsluiten. Dit gaat meestal op dezelfde manier als bij andere verzekeringen, alleen zijn er vaak wat meer gegevens nodig.

Benodigde gegevens:

 • Welk beroep
 • Welke branche
 • Aantal medewerkers (omvang bedrijf)
 • Het gewenste verzekerde bedrag

Vooral het soort beroep en de hoogte van het verzekerde bedrag is belangrijk aangezien elk beroep andere risico’s meebrengt en dit risico voldoende afgedekt moet worden. De premie van een AVB is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf en wordt berekend over de omzet en/of het jaarloon. Bovendien is er vaak ook een eigen risico. Op basis van bovenstaande gegevens kan de verzekeraars jouw premie AVB berekenen.

Het is zeer aan te raden om eerst een vergelijking te maken tussen de verschillende verzekeraars zodat je de voordeligste verzekering vindt. Bij sommige verzekeraars kun je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering online afsluiten als de omvang van het bedrijf 0-20 werknemers telt. Er geldt soms ook dat als de omvang van het bedrijf veel groter is, er vaak telefonisch contact opgenomen dient te worden met de verzekeraar om een persoonlijke offerte te krijgen. Zo ben je er in ieder geval zeker van dat je een passende verzekering voor jouw bedrijf afsluit.

Wat zijn de kosten en maandelijkse premies voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Deze verschillen per bedrijfsverzekeraar, het is daarom belangrijk de kosten te vergelijken. De hoogte van de kosten voor een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering kunnen flink variëren afhankelijk van onder andere de hoogte van de dekking. Ook de risicofactor van de bedrijfsactiviteiten speelt een grote rol, maar zijn over het algemeen de tarieven altijd redelijk te noemen, ook met het oog op de sterke onderlinge concurrentie tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

De premies verschillen per bedrijfsaansprakelijkheid verzekeraar. Vergelijk daarom verschillende partijen. Niet elk werk heeft een even hoge risicofactor, niet alleen voor de uitvoerder en de personen om hem heen, maar ook op het gebied van de kans op materiële schade. Brandschade kan altijd het hoogste oplopen en zal er bij bedrijven waar de kans bij het uitvoeren hiervan aanwezig is (laswerk, solderen koperen leidingen) een andere premie van toepassing zijn. De hoogte van de premie is dus beroeps specifiek en wordt er ook gekeken naar het maximaal schadebedrag (de dekking) welke daarbij van toepassing zal zijn. Een monteur die werkt aan de laatst automodellen zal veel meer schade aan kunnen richten dan een zelfstandig opererende tekstschrijver. Een hogere dekking vertaald zich altijd in een premie waarvoor er meer betaald zal moeten worden.

Welke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is maandelijks opzegbaar

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opzegtermijn verschilt per verzekeraar. Als je verschillende verzekeraars gaat vergelijken met elkaar, kun je meteen zien wat de opzegtermijn is. Vaak zijn zakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen direct na afsluiten opzegbaar, echter zijn er ook nog steeds verzekeringen waarvoor er eerst een jaarcontract geldt en daarna wordt het een maandelijks opzegbare bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering..

Voordat je overstapt kijk dan goed naar het geldende opzegtermijn in de verzekeringspolis. Het termijn opzeggen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan namelijk een belangrijke factor zijn in jouw overweging om te kiezen voor een verzekering. Je hebt tegenwoordig steeds meer maandelijks opzegbare bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Uitlooprisico

Wil je overstappen naar een andere verzekeraar, zorg er dan voor dat de einddatum van de oude verzekering gelijk is aan de ingangsdatum van de nieuwe. Bij een AVB is het namelijk van belang op welk tijdstip de schademelding gedaan worden. De melding dient na de ingangsdatum en vóór de einddatum (de looptijd) van de verzekering te worden doorgegeven en ontvangen. In principe is er dus geen dekking voor schade aanspraken die na de beëindiging van de AVB worden gemeld. Je kunt echter ook een AVB met dekking voor een zogenaamd uitlooprisico hebben. Dat betekent dat je (voor een bepaalde periode) na het eindigen van de verzekering ook nog gedekt bent voor schade aan een ander door een handeling of nalatigheid tijdens de looptijd van jouw verzekering.

Als de AVB wordt opgezegd door de verzekeraar, dan geldt er vaak een termijn voor nameldingen (meestal één jaar). Voordat je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluit is het dus verstandig om naar de voorwaarden te kijken van het uitlooprisico, zodat je na de opzegging of overstap van de verzekering geen problemen krijgt door nog eventuele schadeclaims.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp verplicht?

In de zzp-kringen hoor je vaak de vraag: is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp verplicht of niet? Het antwoord hierop is nee,de verzekering is niet wettelijk verplicht. Er zijn echter een aantal situatie waarin het wel noodzakelijk is om deze verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld als jouw klant of opdrachtgever je hierom vraagt of als de brancheorganisatie waar je bij bent aangesloten dit eist. Naast dat deze beschreven situaties je wellicht wel verplichten om een AVB af te sluiten, is het als bedrijf eigenlijk altijd verstandig om deze verzekering te hebben. Je niet of je onvoldoende verzekeren voor aansprakelijkheid als bedrijf, kan namelijk resulteren in grote schadeclaims. Als bedrijf ben je voor de wet aansprakelijk als jij tijdens het werk materiële of fysieke schade toebrengt aan derden (personen of zaken).

Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt:

 • Schade die jij of een medewerker aan een derde partij toebrengt
 • Schade die medewerkers elkaar onderling toebrengen
 • Schade die medewerkers oplopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden

Als zzp’er heb je vaak meerdere verzekeringen nodig. Vooral als startende zelfstandige kunnen deze verzekeringen erg belangrijk zijn. Als beginnend ondernemer heb je meestal nog weinig kapitaal achter de hand. Aangezien het maken van foutjes (met als gevolg schade aan derden) zeer menselijk is, kan het dus iedereen overkomen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering helpt jou in ieder geval om de financiële klap op te vangen.

 

Wat is het verschil tussen een particuliere en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat schade wordt gedekt dat je veroorzaakt bij anderen. Financiële schade wordt hiermee gedekt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is specifiek voor werkgevers om schade te dekken dat werknemers veroorzaken tijdens het werk. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen worden afgesloten door uw werkgever, zodat u ook voor schade tijdens het werk verzekerd bent. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. 

Wat is de beste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Diverse bedrijfsverzekeraar bieden deze type verzekering aan, het zijn er niet zoveel als particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen. Elke verzekeraar heeft andere voorwaarden en andere premies, waardoor het belangrijk is goed te kijken wat je nodig hebt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken en afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars