Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ontdek de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

N

Vergelijk Direct

N
Gemakkelijk online geregeld
N

Groot aanbod verzekeraars

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Yezzer

N
Specifiek voor jouw beroep
N
Vergelijk verzekeraars
N
Ontvang vergelijkingsrapport
N
Eenvoudig op te vragen

Premie vanaf:

Afhankelijk beroep

 

N
Schade vanuit uw bedrijf aan andere
N
Tot 20 medewerkers mogelijk
N
Al vanaf 2 tientjes per maand

Premie vanaf:

Afhankelijk beroep

 

Unive

N
Schade aan anderen
N
Online afsluitbaar
N
Premie volledig op maat
N
Alleen voor ZZP'ers

Premie vanaf:

Afhankelijk beroep

 

Wij vergelijken onder andere

Aegon
centraal beheer logo

Onafhankelijk vergelijken

Wij vergelijken alle partijen onafhankelijk, via onze tool kan je zelf filteren.

Z

Betrouwbaar

Aansprakelijkheidsverzekering.com geeft alleen actuele prijzen weer van verzekeraars.

Professioneel

Op onze website vergelijken wij 15+ verzekeraars. Jij kiest wat het beste aansluit.

Wanneer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Elk beroep heeft zo zijn eigen risico’s en dat zijn altijd wel zaken die je niet in de hand hebt welke op onverwachte momenten ervoor zorgen dat er zich incidenten voordoen. De risico’s noem je daarom ook wel beroepsaansprakelijkheid. Dat is geen leuke ervaring en zullen alle kosten die daar uit voortvloeien geen positief effect hebben op jouw financieel plaatje. Het is daarom erg belangrijk om goed gedekt te zijn. Tijd dus om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en daarbij ook goed te letten op de verschillende voorwaarden die er daar aan gesteld worden. Elke verzekeraar biedt graag zo een verzekering aan en kunnen de voorwaarden ook aangescherpt worden om op maat, daarom is het belangrijk een goede keuze te maken en te starten met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV te vergelijken. Je kan dan de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering prijs vinden, doordat je verschillende verzekeraars kunt vergelijken.

beroepsaansprakelijkheidsverzekering bav

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor kleine zelfstandigen

Voor bedrijven is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is omdat er voor die groep al een apart soort verzekering van kracht is, namelijk de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het zijn de kleine zelfstandigen die zelf opereren en geen personeel in dienst hebben die zo een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af kunnen sluiten. Om ervoor te zorgen dat de verzekering niet prijzig uitvalt of de dekkingsvoorwaarden niet voldoende zijn, wordt er door de verzekeraar een analyse gemaakt van de risico’s die er verbonden zijn aan zo een beroep. De goedkoopste beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt ook rekening met de kleinste ondernemer en mag zo een verzekering dus niet ontbreken binnen geen enkele bedrijfsvoering. Zelfs voor beroepen waar je zo op het oog niet gelijk zou denken aan het moeten afsluiten van zo een verzekering zoals dat van een advocaat of een architect, is het afsluiten van zo een verzekering vereist. Een architect kan bijvoorbeeld een fout hebben gemaakt bij een berekening waarbij zijn cliënten veel schade hebben opgelopen. Die kunnen alles dus middels een forse claim proberen te verhalen op de ontwerper en ziet het er vaak niet zo goed uit wanneer die niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt.

Voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Omdat zo’n verzekeringstype erop gespitst is om personen die fouten kunnen maken tijdens de uitvoering van hun beroep te kunnen dekken, staat het apart van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In geen geval vindt er dus een overlapping plaats. Mocht er bijvoorbeeld bij het uitvoeren van metingen door een architect wat stuk gaan, dan zal de schade niet worden vergoed door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook een boete gekregen door het niet halen van een deadline valt er niet onder en gaat het dus puur om schade welke voortvloeit uit fouten gemaakt tijdens het uitvoeren van het beroep (beroepsfouten). De overige voorwaarden zijn meer algemeen van karakter en hebben meer betrekking op situaties waarop de verzekeraar geen invloed heeft en dus niet aansprakelijk gehouden kan worden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering premie

De hoogte van de premie hangt af van de omzet van het bedrijf en het soort van beroep dat uitgevoerd wordt. Niet elk beroep heeft namelijk een even groot risico en is dat nu eenmaal de doorslaggevende factor bij het berekenen van de premie. Het is in ieder geval wel belangrijk om het afsluiten van zo een verzekering niet achterwege te laten. Verplicht bij wet is het niet, maar kan het wel vereist zijn voor deelname aan bepaalde organisaties. Laat het afsluiten van zo een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verwarren met die van een beroepenaansprakelijkheid. Beiden staan los van elkaar en vertonen dus ook geen overlapping. Zo kan het gebeuren dat beide soorten afgesloten worden door het bedrijf. Dit zorgt voor een zo breed als mogelijke dekking en komt de bedrijfsvoering dus nooit in gevaar als gevolg van een fout of een ongeluk. Tot slot helpt ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken om een voordelig tarief te bewerkstelligen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dus niet alleen bedoeld voor zelfstandige ondernemers die fysiek geen werkzaamheden verrichten (denk maar aan advocaten, architecten, artsen), maar ook voor elk ander bedrijf die ook belast is met het ontwerpen, plannen en uiteenzetten van werkzaamheden. Bij elke stap kan er namelijk een fout worden gemaakt welke in het nadeel van de klant uit zal vallen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP is zeker erg handig en voor zelfstandige ondernemers de moeite waard om is naar te kijken.

 

De belangrijkste vragen over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) op een rij:

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die als aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten en verzekert je voor schade door aansprakelijkheid als gevolg voor een beroepsfout. Dat is een fout die wordt gemaakt uitoefening van een beroep. Deze verzekering is passend voor het beroep en de kosten hiervoor zijn afhankelijk van het soort beroep.

Wat wordt er verstaan onder beroep?

Dit is eigenlijk het totaal van werkzaamheden die je uitvoert voor derden. Voor de uit te voeren werkzaamheden ligt een overeenkomst aan ten grondslag met daarin een inspanningsverplichting met de opdrachtgever. Fouten maken is menselijk en bij beroepsfouten kan worden gedacht aan nalatigheid, vergissing, verzuim van werkzaamheden, het geven van verkeerd advies, onjuiste afhandeling. Om te bepalen of er sprake is van aansprakelijkheid wordt er gekeken naar de normen die heersen in de beroepsgroep. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen, hoe een zelfde beroepsbeoefenaar met dezelfde kennis en ervaring, in dezelfde situatie gehandeld zou hebben. Hierbij wordt de eis van goed vakmanschap in acht genomen.

Voorbeelden van beroepsfouten:

 • Je bent architect en hebt een verkeerde berekening gemaakt, waardoor de deuren niet in een nieuwbouwflat passen. Het herstellen van deze fout loopt nogal in de papieren. De opdrachtgever van het nieuwbouwproject kan de architect aansprakelijk stellen hiervoor: voor de kosten om de fout te herstellen, maar ook voor de kosten die de opdrachtgever krijgt door de vertraging die het project oploopt.
 • Als belastingadviseur stuur je de aangifte van een klant te laat in, met als een gevolg een boete voor deze klant. Jij als belastingadviseur kan dus aansprakelijk gesteld worden voor deze fout en ontstane kosten.

Een opdrachtgever verwacht natuurlijk dat jij jouw werk goed doet en betaald voor jouw ervaring en expertise. De opdrachtgever vertrouwt erop dat jij zulke fouten niet maakt. Mocht er toch een fout gemaakt worden, kan hij of zijn jou aansprakelijk stellen voor vermogensschade.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp verplicht?

Het afsluiten van een beroepsverzekering is niet altijd verplicht. Maar waarom kan het verstandig zijn om toch een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Tegenwoordig is er veel concurrentie tussen ondernemingen, zijn er veel meer juridische procedures mogelijk en worden de opdrachten vaak ingewikkelder. Daardoor ontstaat er een zekere kwetsbaarheid voor jouw als beroepsbeoefenaar. Het risico bij het maken van deze fouten is dat er schade kan ontstaan door hoge juridische kosten, schadeclaims of zelfs schade aan de reputatie. Dit kan op de langere termijn gevaar opleveren voor de continuïteit van de organisatie. Om kort samen te vatten, is het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig in de volgende gevallen:

 • Als het verplicht wordt gesteld door opdrachtgevers (bijvoorbeeld de overheid)
 • Als het een voorwaarde is voor een lidmaatschap in een branche- of beroepsvereniging
 • Als het vanuit de wet verplicht wordt gesteld (bij bepaalde beroepen)
 • Als de algemeen geldende voorwaarden niet voldoende beschermen

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dus voor een aantal beroepen wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor financieel adviseurs, maar soms ook advocaten, notarissen, architecten en accountants. Met name voor veel adviserende beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zeer aan te raden. Door opdrachtgevers of bemiddelingsbureaus wordt steeds vaker geëist dat een zzp’er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit voordat deze aan de slag mag.

Het kiezen van de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan best ingewikkeld zijn, omdat het voor ieder bedrijf weer anders ligt. Het is dus belangrijk om je goed te laten informeren en het loont om verschillende verzekeraars online met elkaar te vergelijken om zo de goedkoopste beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vinden.

Wat is gedekt binnen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert jou en je medewerkers voor schade door het toebrengen van financieel verlies (vermogensschade).

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt vermogensschade ontstaan door het uitoefenen van het beroep. Het gaat hier om schade ontstaan vanaf de ingangsdatum van de verzekering, en niet de schade die door een voorval in het verleden al ontstaan is. Het is echter wel handig om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering nog te houden, aangezien soms de schade niet altijd direct zichtbaar is, maar pas als de werkzaamheden of opdracht al een tijdje zijn afgerond. Vooral bij sommige beroepen waar resultaten pas later zichtbaar worden, moet je hierop letten. Bij veel aanbieders kun je bijvoorbeeld een zogenaamde uitloop module afsluiten. Dat wil zeggen dat je ook na de einddatum van de verzekering nog bent gedekt voor schades die tijdens de looptijd van de verzekering zijn veroorzaakt, maar pas veel later aan het licht komen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dus financiële schade ontstaan door een beroepsfout en beschermt jou dus tegen eventuele aanspraken wegens nalatigheid van jouw kant. Daarnaast dekt het bijvoorbeeld ook de bijkomende juridische kosten. Het is belangrijk om te kijken naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hoogte van dekking. Omdat schade kosten vaak erg hoog kunnen oplopen is het belangrijk dat het dekkingsbedrag hoog genoeg is.

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meestal NIET?

 • Schade aan spullen of mensen (daar is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor)
 • Kosten die jij zelf moet maken om het werk opnieuw uit te voeren
 • Schade die veroorzaakt is door opzet of roekeloosheid
 • Schade die ontstaan is door een delict, zoals bijvoorbeeld fraude of diefstal
Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Hoeveel kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kosten per jaar beginnen meestal vanaf een paar honderd euro (excl 21% assurantiebelasting). Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kosten per maand kunnen starten vanaf €25,-. De kosten voor deze verzekering zijn afhankelijk van een aantal factoren:

 • Om welk beroep gaat het?
 • Hoeveel medewerkers heeft de organisatie?
 • Welke dekking kies je?

Bij de meeste verzekeraars maakt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderdeel uit van de beroepsaansprakelijkheid en wordt daar als aparte module bij afgesloten. De hoogte premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangt dus voornamelijk  af voor welke beroepsgroep de verzekering wordt afgesloten. Voor enkele beroepen is het risico op fouten en daarmee de financiële gevolgen namelijk groter dan voor anderen. Het is goed om te bedenken dat een paar honderd euro per jaar die je kwijt bent voor deze verzekering, in het niet vallen bij de kosten die kunnen ontstaan bij het maken van een fout. De schade voor een gemaakte fout kan al gauw in de duizenden euro’s lopen.

Gelukkig is het tegenwoordig heel gemakkelijk om verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekering (modules) met elkaar te vergelijken. Zo kun je er zeker van zijn dat je de goedkoopste verzekering afsluit die het beste bij jouw wensen en beroepsgroep past.

Wat kost beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp?

Hoeveel kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp kosten per jaar beginnen meestal vanaf een paar honderd euro per jaar,- (excl 21% assurantiebelasting). De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp premie kan al starten vanaf een paar tientjes per maand. De kosten voor deze verzekering zijn echter afhankelijk van een aantal factoren en kunnen bij verzekeraars onderling flink verschillen:

Factoren die de hoogte premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp bepalen:

 • Het beroep dat wordt uitgeoefend
 • De gekozen dekking/het verzekerde bedrag
 • De omvang van het bedrijf
 • De omzet van het bedrijf

Het soort beroep waar de verzekering voor afgesloten moet worden is van groot belang voor de uiteindelijke premie kosten. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is namelijk niet voor alle beroepen nodig. Echter bij adviserende beroepen of beroepen waar je bouwtekeningen maakt of berekeningen uitvoert, is het bijna altijd noodzakelijk en vaak ook verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Enkele voorbeelden van beroepen: boekhouder, ICT consultant, accountant,advocaat, marketingadviseur of software ontwikkelaar. Voor sommige beroepen waar de financiële risico’s bij het maken van een fout het grootsts zijn, zal ook de te betalen premie hoger zijn. Ook geldt, hoe hoger het verzekerd bedrag per schadeclaim, hoe hoger de premie.

Het is verstandig om een vergelijking te maken tussen meerdere aanbieders van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat je de goedkoopste verzekering kunt afsluiten die voldoet aan de wensen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken en afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars