Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Ontdek de beste bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

N

Vergelijk Direct

N
Gemakkelijk online geregeld
N

Groot aanbod verzekeraars

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Yezzer

N
Gratis voorstel
N
Kies je gewenste dekking
N
Bescherm je privé vermogen
N
Ontdek de beste opties

Premie vanaf:

Afhankelijk bedrijf

 

N
Schade aan anderen of hun spullen
N
Schade snel afgehandeld
N
Online afsluitbaar
N
Premie op maat

Premie vanaf:

Afhankelijk bedrijf

 

Unive

N
Schade aan anderen
N
Online afsluitbaar
N
Premie volledig op maat
N
Alleen voor ZZP'ers

Premie vanaf:

Afhankelijk bedrijf

 

Wij vergelijken onder andere

Aegon
centraal beheer logo

Onafhankelijk vergelijken

Wij vergelijken alle partijen onafhankelijk, via onze tool kan je zelf filteren.

Z

Betrouwbaar

Aansprakelijkheidsverzekering.com geeft alleen actuele prijzen weer van verzekeraars.

Professioneel

Op onze website vergelijken wij 15+ verzekeraars. Jij kiest wat het beste aansluit.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of bestuursaansprakelijkheidsverzekering zijn dezelfde verzekering. Er is voor velen een verwarring vanwege de naam, maar dit het gaat om dezelfde verzekering. Hieronder vindt je meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, zo lichten wij de premie, de kosten, de dekking en andere belangrijke zaken van deze verzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

In het bestuur van elke vereniging, stichting of elke andere rechtspersoon zitten er altijd leden die belast zijn met het nemen van besluiten die vergaande gevolgen zullen hebben voor de uit te voeren acties van betreffende rechtspersoon. Zulke besluiten zijn nu eenmaal nodig om geen stagnatie te krijgen en kan het soms ook mis gaan. Zo kan er zowel binnen zo’n rechtspersoon als ook erbuiten door het nemen van een besluit schade worden veroorzaakt en kunnen de leden van het bestuur er verantwoordelijk voor worden gehouden, waardoor het belangrijk is om je als bestuurder in te dekken met de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders tegen (financiële) schade en persoonlijke aansprakelijkheid.

De twee meest populaire bestuursverzekeringen zijn:

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging

Voor deze twee organisaties worden de verzekering het meest afgesloten, omdat zij het meest te maken hebben met een raad van bestuur welke keuzes en beslissingen moet maken. Met de bestuursaansprakelijkheidsverzekering stichting en vereniging kan het erg handig zijn om hier goed tegen in te dekken. De schade van een verkeerde beslissing kan namelijk erg groot zijn.

bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Vermogensschade is schade welke invloed heeft op de financiële huishouding van zo een rechtspersoon en wordt er in zulke gevallen dan ook de nodige assistentie verleend. Zo kan een verkeerd genomen besluit hebben geleid tot het sluiten van een nadelig contract en kunnen de aandeelhouders het bestuur daarvoor verantwoordelijk houden. Het lijkt hiermee erg op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De geleden verliezen kan men zelfs proberen te verhalen op privé bezitten van de bestuursleden en is het daarom nodig om middels een bestuursaansprakelijkheidsverzekering dat te voorkomen. Het is daarom van groot belang om het dekkingsbedrag aan te laten passen naar het type rechtspersoon en de omvang van de (bedrijf) activiteiten. In sommige gevallen kunnen er forse claims worden ingediend en zal het dekkingsbedrag dus wel voldoende ruim genomen moeten zijn.

Gedekt zijn voor verkeerde besluiten

Bij het aantreden van een nieuw bestuur kan die geconfronteerd raken met verkeerde besluiten die door het vorig bestuur genomen waren. Daar hebben de personen die een schadeclaim zullen indienen niet zoveel mee te maken en zullen zij het huidig bestuur ook tot betaling dwingen. Er is bij het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering daarom ook sprake van een inloopperiode welke tot een bepaalde tijd terug in het vorig bestuur gaat. De nieuwe bestuursleden moeten wel geen inspraak hebben gehad bij de genomen besluiten in het verleden. Een lid dat ook toen zitting had in het bestuur zal dus niet door de verzekering worden gedekt. Deze clausule wordt ook wel de overgangsregeling genoemd en is bijzonder geruststellend voor een aantredend bestuur.

Dekking bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Om er voor te zorgen dat er geen oneigenlijk gebruik zal worden gemaakt van de verzekering, zal er geen bedrag worden uitgekeerd wanneer er sprake is van opzet of dat personen binnen het bestuur door de uitgevoerde handelingen bevoordeeld zijn. Ook een opgelegde boete of dwangsom zal door het bestuur zelf bekostigd moeten worden.  Met alle voordelen die deze verzekering te bieden heeft, is de te betalen premie altijd aan de redelijke kant. Dat heeft allemaal te maken met de wijze waarop de berekening plaats vindt. Allerlei factoren zoals de aard van de organisatie en de risico’s die er allemaal aan verbonden zijn, worden er meegenomen. Het zwaarst tellen nog altijd de factoren mee waarbij er schade kan worden veroorzaakt aan personen en zal het premiebedrag dus per aanvraag verschillen. Gelukkig kunnen de verschillende aanbieders snel de premie berekenen en kan je er als organisatie munt uit slaan door allemaal wel met elkaar te vergelijken. Goed om in acht te nemen is wel de hoogte van het dekkingsbedrag en de voorwaarden die er gesteld worden. Zo dienen er duidelijke jaarverslagen aanwezig te zijn en wordt schade veroorzaakt aan het milieu ook niet vergoed.

Als bestuur kan je dus nooit voorzichtig genoeg zijn en biedt een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid daarom dus de beste garantie tegen claims welke het gevolg zijn van schade veroorzaakt door ongelukkig genomen besluiten. Voor het afsluiten zorg je er wel voor dat alle premietarieven met elkaar worden vergeleken en is ook de hoogte van het dekkingsbedrag belangrijk.

Kort gezegd wordt schade gedekt dat is het gevolg is van een interne of externe aansprakelijkheid door keuzes van het bestuur. En schade welke ontstaan is door een fout in het verleden wordt ook vergoed. Mits de claim uiteraard pas ingediend is na de ingangsdatum van de verzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering premie berekenen

De exacte premie is bij elke verzekeraar exact te berekenen. Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren welke van belang zijn om de premie te berekenen. Dit zijn onder andere de:

 • De dekking en het verzekerde bedrag
 • Het eigen risico
 • Branche
 • Het aantal bestuurders

De premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan daarom aardig verschillen waardoor verschillende verzekeraars vergelijken altijd een goede keuze is. Hoe meer je verzekerd wilt zijn, hoe meer de maandelijkse kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zullen zijn. De jaarlijkse kosten vallen wel mee als je kijkt wat je kan voorkomen door een claim. Deze kan al snel oplopen tot duizenden euro’s, waar in sommige situaties ook de bestuurders privé nog voor aansprakelijk zijn. Daarom is het hebben van deze verzekering voor velen een eenvoudige keuze om te maken. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kosten zijn in de meeste gevallen een aantal honderd euro per jaar. Doordat het gaat om een aantal honderd euro kan je al snel besparen door de kijken naar de goedkoopste bestuursaansprakelijkheidsverzekering, maar belangrijker is om te kijken naar de wensen. Het is belangrijker om een verzekering te vinden welke aansluit op jouw wensen dan te kijken naar de meest goedkope.

Veelgestelde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vragen

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering voor bestuurders, toezichthouders en commissarissen en is voor deze personen een vrij essentiële verzekering om af te sluiten. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt namelijk het privévermogen van deze personen beschermd. Als jij een van deze functies hebt, kun jij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheid of het verzuimen tijdens het uitoefenen van deze functie. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten die hierdoor zijn ontstaan en beschermt bestuurders tegen financiële schade en persoonlijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat je jouw privevermogen niet hoeft in te leveren om de schade te dekken bij een claim.

Jij als bestuurder neemt belangrijke beslissingen voor jouw organisatie en soms kunnen deze beslissingen verkeerd uitpakken. Als hierdoor financiële problemen zijn ontstaan, kunnen die wel eens verhaald worden op jouw privévermogen. Daarom is het hebben van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering erg belangrijk. Op het moment dat je als bestuurder wordt aangesteld van een vereniging of BV, denk je niet meteen aan het nodig hebben van een verzekering. Het is echter zo dat er in de toekomst een kans bestaat dat je in een aansprakelijkheidskwestie terecht komt en hierdoor eventueel persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor bestuurlijke fouten. Ook kan het zijn dat er tijdens jouw bestuursperiode een claim komt voor een verkeerde beslissing die vóór jouw tijd is genomen, en waar jij niet van op de hoogte bent. Dan draai jij dus voor de fouten van je voorganger op. Meestal wordt het gehele bestuur aansprakelijk gehouden als er sprake is van problemen en bestuursfouten. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ben je ook beschermd als een medebestuurder een verkeerde beslissing heeft gemaakt.

Tot slot is het goed om te weten dat er verschillende verzekeringen zijn voor verschillende bestuursvormen zoals:

 • een stichting;
 • een vereniging;
 • een Vereniging van Eigenaren (VvE);
 • of een BV.

Voordat je een verzekering afsluit, kijk dan goed van wat voor soort bestuur jij bestuurder bent, zodat je de juiste verzekering kan kiezen.

Waarom bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vve

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren en is een overkoepelend orgaan voor bijvoorbeeld een appartementencomplex. Alle eigenaren van een appartement in dat complex zijn automatisch lid van deze vereniging. De vereniging zorgt onder andere voor het onderhoud en het beheer van het gebouw. Stel dat jij bestuurder bent van de Vereniging van Eigenaren, dan is het hebben van een gewone aansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet voldoende om financiële risico’s die jouw functie als bestuurder met zich meebrengt, af te dekken. Als bestuurder draag je namelijk veel verantwoordelijkheid. Daarom is het zeer verstandig om een zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering beschermt jouw privévermogen tegen claims die zijn ingediend naar aanleiding van jouw besturen.

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar dus wel zeer aan te raden aangezien een verkeerde beslissing van jou of een van je medebestuurders grote gevolgen kan hebben voor het privéleven. Met deze verzekering dek je jouw aansprakelijkheid, zodat het privévermogen buiten schot blijft. Het is belangrijk om jouw privé vermogen goed te beschermen, aangezien dit natuurlijk ook invloed heeft op jouw gezin.

Meestal verzekeren verzekeraars alleen vermogensschade (een financieel nadeel) en niet de schade aan personen of zaken. Het gaat bijvoorbeeld om schade doordat:

 • er een budget fout gemaakt is door een bestuurslid, waardoor een nieuwe appartementseigenaar ineens duurder uit is
 • er te weinig geld in de kas blijkt te zitten om een aannemer te betalen en de aannemer een claim indient tegen het bestuur
 • er als de door het bestuur gekozen aannemer failliet gaat, de werkzaamheden niet meer kunnen worden afgerond. Als blijkt dat het bestuur heeft verzuimd om naar de financiële situatie van de aannemer te kijken voordat het met deze in zee ging, kunnen de bewoners het bestuur hiervoor aansprakelijk stellen.

De verzekering dekt ook een zogenaamd inlooprisico. Dat wil zeggen: schade die ontstaan is door een fout in het verleden. Zo zorg je ervoor dat je niet hoeft op te draaien voor eventuele fouten van je voorganger. Belangrijk hierbij is dat de claim ingediend dient te zijn ná de ingangsdatum van de verzekering en dat je niet van deze fout op de hoogte was voordat je de verzekering afsloot. 

De bestuurdersverzekering kosten VvE liggen gemiddeld tussen de €140,- en de €600,- per jaar en zijn afhankelijk van het gekozen maximaal verzekerde bedrag.

Wat kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hangt af van het soort organisatie of stichting dat je bestuurt en aan de hoogte van het gekozen verzekerde bedrag. De verzekering wordt dus afgestemd op jouw situatie. Je kiest zelf voor de hoogte van het verzekerde bedrag. Dit is het maximale bedrag dat bij een claim wordt uitbetaald.

Kort samengevat wordt er bij het bepalen van de premie dus rekening gehouden met:

 • de dekking en het verzekerde bedrag;
 • het eigen risico;
 • de branche van de organisatie;
 • en het aantal bestuurders.

Premies kunnen behoorlijk verschillen en om de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kosten voor jouw bestuur in kaart te brengen, kun je het beste een vergelijking maken van de verschillende verzekeringen. De kosten voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verschilt per bestuurdersvorm. Premies lopen gemiddeld van ongeveer €15,- tot €80,- per maand. Er geldt: hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe hoger de premie is.  De premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt vaak jaarlijks betaald, in plaats van maandelijks. Jaarlijks ben je ongeveer tussen de  €140,- (voor een basisverzekering met een laag dekkingsbedrag) en de €1000,- (voor een verzekering met de allerhoogste dekking) kwijt. Hoewel deze verzekering dus niet een van de goedkoopste is, valt het premiebedrag bij een claim van duizenden euro’s in het niets. Het is belangrijk dat de verzekering aansluit op jouw wensen en dat deze van toepassing is op de bestuursvorm waar jij de functie voor bekleedt.

 

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet

Als bestuurder van een stichting of een vereniging is het verstandig om je goed te verzekeren door het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Door een gemaakte bestuursfout kun je privé aansprakelijk worden gesteld en dit kan grote gevolgen hebben voor jouw privévermogen. Stel dat er een claim wordt gedaan, ongeacht of deze uiteindelijk wordt afgewezen, komen er zeker wat kosten bij kijken. Het verweer zal namelijk ook flink wat geld kosten. Er zijn verschillende soorten verzekeringen voor verschillende soorten bestuurders. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verenigingen, stichtingen, besloten vennootschappen en Vereniging van Eigenaren.

De precieze dekking bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vind je terug in de specifieke voorwaarden van de verzekeraar. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde wordt in ieder geval gedekt. Daarnaast nog een aantal zaken:

 • Als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade doordat je op onjuiste wijze de taken hebt uitgevoerd.
 • Als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade door het begaan van een onrechtmatige daad
 • Als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade intern en extern
 • De kosten voor het verweer en rechtsbijstand.
 • Inloop en uitloop: als je na het ingaan van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld voor een voorval dat heeft plaatsgevonden vóór de verzekerde ingangsdatum. De aanspraak of het feit mag bij aanvang van jouw verzekering nog niet bij jou bekend zijn. En als je ná de einddatum van de verzekering nog aansprakelijk wordt gesteld voor een feit dat heeft plaatsgevonden vóór de einddatum van de verzekering.

Echter zijn er ook situaties waarin er géén vergoeding wordt gegeven door de verzekeraar. De volgende zaken zijn bij de meeste verzekeraars dus niet gedekt:

 • Als de schade met opzet is veroorzaakt
 • Als de schade alleen bestaat uit opgelegde dwangsommen of boetes
 • Als er sprake is van ongerechtvaardigde bevoordeling van de verzekerde of van anderen. Oftewel als er sprake is van het voortrekken van jezelf of bekenden door de besluiten die jij maakt.
 • Als het gaat om claims vanuit de Verenigde Staten of Canada en soms Australië (of volgens het recht van die landen)
 • Als de schade is ontstaan doordat de juiste verzekeringen niet waren afgesloten of dat deze niet tijdig betaald waren.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergelijken en afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars