Overlijdensrisicoverzekering

Ontdek de beste overlijdensrisicoverzekeringen.

N

Vergelijk Direct

N
Gemakkelijk online geregeld
N

Groot aanbod verzekeraars

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

N
Makkelijk online afsluitbaar
N
Vanaf € 1,30 per maand
N
Snelle medische acceptatie
N
Uitkering zeer snel

Premie vanaf:

Bereken het

 

Aegon

N
Aantrekkelijke premie
N
Zelfs je ingangdatum bepalen
N
30 dagen bedenktijd
N
Klantgerichte verzekeraar

Premie vanaf:

Bereken het

 

N
Aantrekkelijke premie
N
Eenmalige uitkering na overlijden aan uw nabestaanden
N
Eenvoudig online te regelen
N
Vanaf enkele euro's p/m

Premie vanaf:

Bereken het

 

Wij vergelijken onder andere

Aegon
centraal beheer logo

Onafhankelijk vergelijken

Wij vergelijken alle partijen onafhankelijk, via onze tool kan je zelf filteren.

Z

Betrouwbaar

Aansprakelijkheidsverzekering.com geeft alleen actuele prijzen weer van verzekeraars.

Professioneel

Op onze website vergelijken wij 15+ verzekeraars. Jij kiest wat het beste aansluit.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Bij het overlijden komt er naast alle verdriet voor de nabestaanden, ook nog een puur financieel aspect erbij kijken. De kosten voor de uitvaart dienen namelijk betaald te worden en kunnen die wel hoog oplopen. Ook heeft het uitvallen van betreffende persoon ook financiële gevolgen voor de nabestaanden die met het inkomen werden verzorgd. Al bij al is het dus beter om uit te kijken naar een overlijdensrisicoverzekering omdat daarmee het ongerief wordt beperkt. Het is altijd ook een geruststellende gedachte wanneer je weet dat bij het overlijden de verzekering wel voor alles zorg zal dragen. Het afsluiten van  overlijdensrisicoverzekering (ovr), ook wel levensverzekering genoemd, moet dus met veel zorg plaatsvinden en is het altijd goed om rond te kijken wat er allemaal aangeboden wordt.

Zekerheid met de OVR verzekering

Elk weldenkend mens zal ervoor zorgen dat op financieel gebied altijd wel goed geregeld is bij het overlijden en wordt er voor de nabestaanden wel veel uit handen genomen wanneer de lopende verplichtingen niet in gevaar komen. Bij het aangaan van de verplichtingen zoals het afsluiten van een hypotheek of de aanschaf van een auto op afbetaling, wordt het inkomen van beide partners meegenomen en wordt de aflossing zo dragelijk gehouden. Bij het wegvallen van het inkomen van een van de partners, lopen de financiële verplichtingen echter door en zou het wel tot een onprettige situatie leiden wanneer de betalingen zouden achterblijven. Het is daarom ook verstandig om bij het aangaan van financiële verplichtingen zoals een hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Neem altijd de kleine lettertjes door omdat je anders geconfronteerd kan raken met een plotselinge verhoging. Het samengaan van een hypotheek en afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, is niet (meer) verplicht en is het daarom des te meer aangeraden om je goed te laten informeren over het afsluiten van zo een verzekering. Ook biedt dit de mogelijkheid om rond te kijken wat alle verzekeraars te bieden hebben en zal het overlijdensrisicoverzekering vergelijken zeker het beoogt voordeel opleveren.

Bekijk ook: aansprakelijkheidsverzekering

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Dit hangt ook af van het soort hypotheek die je aan het aflossen bent. Indien er sprake is van een aflossing op basis van een annuїteitenhypotheek, dan zal de maandpremie steeds licht stijgen, maar is het voordeel ervan dat aan het begin van de aflossing, je een relatief lage premie betaalt over de volle hypotheek. Daarnaast is er ook de lineair dalende premie waarbij je naarmate de aflossing vordert, minder kwijt bent aan de overlijdensrisicoverzekering. Het meest voorkomend is natuurlijk de premie die gelijk blijft gedurende de gehele periode van de hypotheek. Naast de aflossing, is het ook belangrijk om aan te geven wie de begunstigde zal zijn. Gewoonlijk is dat de partner, maar kunnen het ook de kinderen zijn. Let er wel op dat na aflossing van de hypotheek, het huis dan wel zal komen te staan op naam van de begunstigde. Dat zal immers de zekerheid bieden dat na uitkering van het bedrag, de aflossingen inderdaad voortgang zullen vinden. Ook de kosten overlijdensrisicoverzekering zullen verschillen en zal de hoogte van de hypotheek de grootste invloed hebben. Ook de leeftijd van de aanvragers en de gezondheidstoestand spelen een grote rol. Een gezondheidsverklaring hoort er daarom ook bij.

Overlijdensrisicoverzekering kosten berekenen

Bij het overlijden, zijn het niet alleen maar de kosten van de lopende hypotheek die nog betaald dienen te worden, maar ook die van bijvoorbeeld de uitvaart. Zo een uitvaartverzekering dient wel apart afgesloten te worden en kan je afsluiten van alle verzekeringen bij één verzekeraar zeker in aanmerking komen voor een korting. Maar om even weer terug te komen op de overlijdensrisicoverzekering: deze kan ook afgesloten worden wanneer je geen lopende financiële verplichtingen zoals een hypotheek hebt. Bovendien kan je al vrij jong (zelfs 17 jaar) al beginnen aan zo een verzekering. Naarmate de jaren vorderen en de premie al die tijd keurig betaald is, zal ook het verzekerd bedrag flink stijgen. Na een tijdje kan de verzekering ook steeds worden verlengd zonder dat je steeds een gezondheidsverklaring af moet leggen. Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten kan dus gezien worden als een stap in het waarborgen van de financiële verplichtingen van de begunstigde na het overlijden van de aanvrager.

Het geeft dus altijd wel een geruststellend gevoel wanneer bij het aangaan van een hypotheek, je de zekerheid hebt dat de nabestaanden niet met een financiële last komen te zitten, maar alles keurig door de verzekering zal worden vergoed. De hoogte van de premie zal uiteraard afhangen van de hoogte van het verzekerd bedrag. Ook kan zo een verzekering ook gewoon afgesloten worden zonder dat je financiële verplichting op jou genomen hebt. Wie al op jonge leeftijd aan een overlijdensverzekering begint, zal met het vorderen van de leeftijd, wel voor een flink bedrag kunnen “sparen”.

Veelgestelde overlijdensrisicoverzekering vragen

Wat is een overlijdensrisicoverzekering

We komen allemaal op een zeker moment te overlijden, maar hopen natuurlijk dat dit pas op late leeftijd gebeurd. Echter overlijden veel mensen al vroeg in hun leven en naast dat dat natuurlijk een groot verdriet voor de partner en/of kinderen is, kan dat (vroegtijdige) overlijden ook grote financiële gevolgen hebben voor nabestaanden. Het is belangrijk om te kijken naar wat er gaat gebeuren als jij of als je partner komt te overlijden. En vooral als er sprake is van kinderen. Blijft de achterblijver achter met voldoende inkomen om bijvoorbeeld het gezamenlijke huis te kunnen betalen of om maandelijks rond te komen? De achterblijvende zal waarschijnlijk hogere kosten gaan krijgen.

Hierbij een korte uitleg over wat de overlijdensrisicoverzekering (ORV) inhoudt: een overlijdensverzekering is een verzekering voor het overlijden van een persoon en met deze verzekering dek je het financiële risico van overlijden af. Overlijd je vóór de einddatum van deze verzekering, dan zal de verzekeraar het verzekerde bedrag uitkeren aan jouw nabestaanden. Houdt bij het kiezen rekening met het bedrag dat je wilt nalaten aan jouw nabestaanden. Je kunt ervoor kiezen om jouw nabestaanden in één keer een volledig bedrag  of een maandelijks bedrag na te laten.  Dit laatste kan fijn zijn als door het overlijden het maandelijkse inkomen van deze persoon helemaal wegvalt. Degene die de verzekering heeft afgesloten, is de verzekerde. En de begunstigde is degene die de uitkering ontvangt. Bij veel verzekeraars kun je de overlijdensrisicoverzekering afsluiten op twee levens, bijvoorbeeld jouw eigen en die van je partner. Meestal krijgt de achterblijver de uitkering, maar je kunt ook jouw kinderen als begunstigden opgeven.

Je moet een overlijdensrisicoverzekering niet verwarren met een uitvaartverzekering. De uitvaartverzekering is alleen bedoeld om de kosten voor de uitvaart mee op te vangen. De ORV is bedoeld voor ná het overlijden, dus kosten voor ná de uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering met een maximale looptijd. Stel dat deze verlopen is, dan wordt er niets uitgekeerd.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) heeft drie verschillende vormen:

 • Een gelijkblijvende: tijdens de gehele looptijd ben je verzekerd voor een vast bedrag dat na je overlijden wordt uitgekeerd.
 • Een lineair dalende: bij deze verzekering daalt het bedrag dat na het overlijden wordt uitgekeerd, ieder jaar met een vast bedrag.
 • Een annuïtair dalende: bij deze verzekering krijgt de nabestaande aan het einde van de looptijd een lager bedrag uitgekeerd dan aan het begin van de looptijd van de verzekering.

De kosten overlijdensrisicoverzekering zijn afhankelijk van welke vorm er is gekozen en premies kunnen onderling van elkaar verschillen. De gelijkblijvende verzekering heeft meestal de duurste premie. Als je een lineaire of annuïtaire verzekering afsluit, ben je meestal goedkoper uit, aangezien het bedrag naarmate de tijd verstrijkt, lager wordt. Deze dekkingen worden doorgaans vaak gekozen bij het afsluiten van een hypotheek.

De hoogte van de premie hangt ook af van een aantal andere dingen, te weten:

 • de leeftijd van de verzekerde;
 • de hoogte van het inkomen;
 • en het rookgedrag. Je krijgt vaak korting als je niet rookt.

Een verzekeraar zal proberen om het risico op overlijden in te schatten aan de hand van jouw leeftijd, jouw inkomen en jouw rookgedrag. Bij het daadwerkelijk afsluiten van een ORV wil de verzekeraar weten of je ook echt gezond bent. Ben je dat namelijk niet, dan bestaat er voor de verzekeraar een grotere kans dat je sneller komt te overlijden dan een gemiddeld gezond persoon.  Het kan zelfs zijn dat de verzekeraar jou voordat ze je willen accepteren een medische keuring willen laten ondergaan. Een ORV afsluiten kan soms dus erg duur uitvallen als je ziek bent of bent geweest, bijvoorbeeld als je diabetes hebt of kanker hebt gehad.

Afhankelijk dus van bovenstaande factoren, kan de jaarlijkse premie van een ORV uiteenlopen vanaf €225,- tot €450,-. Je ziet dat aangezien premies onderling flink kunnen verschillen het verstandig is om een vergelijking te maken tussen verschillende aanbieders en zo te kijken wat voor jou een geschikte en goedkope overlijdensrisicoverzekering is.

Hoe werkt een ORV

ORV staat voor overlijdensrisicoverzekering en dit is een verzekering waarmee je het financiële risico van je overlijden afdekt. Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht om af te sluiten, maar zeker de moeite waard om eens beter naar te kijken. Vooral als je met een partner leeft of een gezin met kinderen hebt. Het is namelijk belangrijk om te kijken naar wat er gaat gebeuren als jij of als je partner komt te overlijden. Blijft de achterblijver achter met voldoende inkomen om bijvoorbeeld het gezamenlijke huis te kunnen betalen of om maandelijks rond te komen? Vooral als er ook kinderen in het spel zijn. Een overlijden is natuurlijk al verdrietig genoeg. Het is nóg erger als de achterblijvers ook nog eens in financiële problemen komen door het overlijden van een dierbare.

Doordat er bij het overlijden van je partner een inkomen wegvalt, kunnen er dus zogezegd financiële problemen ontstaan. Een ORV kan je helpen om deze financiële gevolgen die ontstaan door het overlijden, op te vangen en hiermee regel je dus financiële zekerheid voor jouw nabestaanden in het geval dat je (voortijdig) overlijdt. De ORV heeft een vaste looptijd, die je zelf kunt bepalen. Naast een vaste looptijd kies je vantevoren ook het uit te keren bedrag en dat leg je vast. Als je vóór de einddatum van de ORV komt te overlijden, dan krijgen jouw nabestaanden het afgesproken bedrag. Gebeurd het na deze looptijd, dan wordt er niets uitgekeerd. Het kan hier gaan om een éénmalige uitkering na jouw overlijden, maar ook, als je daarvoor kiest, een maandelijkse uitbetaling van een bepaald bedrag. Met name als jullie beide nog werkend waren en/of kinderen hebben, kan het prettig zijn als de achterblijver nog maandelijks een inkomen ontvangt, in plaats van een eenmalige betaling.

Vaak kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten tot hoge leeftijd. Bij veel verzekeraars ligt de maximale eindleeftijd tussen de 75 en de 80 jaar en de maximale leeftijd waarop je een ORV mag afsluiten, is rond de 70 jaar. Verzekeraars hanteren echter verschillende voorwaarden, dus loont het om een goede vergelijking te maken.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Voor het kopen van een huis sluit je waarschijnlijk een hypotheek af bij een bank. Tot en met 2017 was het namelijk verplicht om een ORV af te sluiten bij een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Vanaf begin 2018 is dat niet meer verplicht. Echter bij het afsluiten van bepaalde hypotheken zonder NHG kan het afsluiten van een ORV nog wel verplicht gesteld worden door de hypotheekverstrekker, afhankelijk van de voorwaarden van de hypotheek.  Als bijvoorbeeld een deel van de hypotheek uitkomt boven 80% van de woningwaarde zal een bank meestal het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering verplichten. De hypotheekverstrekker wil natuurlijk zekerheid hebben dat de hypotheek na het (voortijdig) overlijden van de hypotheeknemer, ook daadwerkelijk afbetaald wordt. In het geval van overlijden kan de openstaande hypotheek worden afgelost met de uitkering van de ORV. de begunstigde van de verzekering is in dit geval dus niet de achtergebleven partner, maar de hypotheekverlener.

Vaak wordt in combinatie met een hypotheek een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij deze verzekering krijg je in het begin van de looptijd meer geld uitgekeerd dan aan het einde van de looptijd. Dat komt overeen met de kosten die je hebt voor de hypotheek.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal aangeboden door de hypotheekverstrekker, echter heb je dan geen keus is verzekeraar. Je kunt de verzekering eventueel ook los afsluiten. Door een vergelijking te maken van verschillende verzekeraars ben je vaak goedkoper uit dan dat je voor de verzekering van de hypotheekverstrekker kiest. Indien je al een ORV hebt afgesloten bij een verstrekker, dan kun je vaak ook nog overstappen. Soms zijn hier wel overstapkosten aan verbonden.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht

 Is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verplicht of niet? Het antwoord is dat deze verzekering niet verplicht is om te hebben. In sommige gevallen is het niet echt nodig om een ORV te hebben, bijvoorbeeld als je alleen bent of als jouw achtergebleven partner met voldoende inkomen achterblijft om rond te komen. Maar het kan in andere situaties wel verstandig zijn om toch de kijken naar jouw mogelijkheden voor het afsluiten van een ORV. Stel dat jij en jouw partner nog twee jonge kinderen hebben en jij bent de kostwinner van het gezin. Kom jij te overlijden, dan zal dit, naast een groot verdriet voor jouw partner en kinderen, natuurlijk ook financiële gevolgen voor hen hebben. Door het afsluiten van een verzekering dek je deze grootste financiële gevolgen af en zorg je ervoor dat jouw nabestaanden een bepaald bedrag uitgekeerd krijgen na jouw overlijden om er financieel niet te veel op achteruit te gaan.

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering hypotheek ligt net iets anders. Vanaf begin 2018 is het niet langer verplicht om een ORV bij een hypotheek af te sluiten. Tot en met 2017 was het namelijk wél verplicht om deze levensverzekering af te sluiten bij een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).  Echter bij het afsluiten van bepaalde hypotheken zonder NHG kan het afsluiten van een ORV wel verplicht gesteld worden door de hypotheekverstrekker. Maar dat hangt af van de voorwaarden van de hypotheek. Vaak is het zo dat als de hypotheeklening hoger is dan een bepaald percentage van de marktwaarde van de woning (80%) het afsluiten van een ORV wel verplicht is.

Kijk dus bij het afsluiten van een hypotheek goed naar wat de verplichting is vanuit jouw hypotheekverstrekker en overleg met jouw hypotheekadviseur wat de beste keuze zal zijn. Het is namelijk niet altijd noodzakelijk om een ORV bij de hypotheekverstrekker zelf af te sluiten. Je kunt er ook voor kiezen om verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken en zelf een ORV online af te sluiten.

Wanneer wordt een overlijdensrisicoverzekering geweigerd

Help, jouw aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is geweigerd. Wat nu? Het kan gebeuren dat jouw verzoek om de ORV af te sluiten, geweigerd wordt. Vaak liggen hier drie of vier verschillende redenen voor aan ten grondslag.  De voornaamste redenen voor een weigering zijn:

 • Medische redenen. Dat wil zeggen, dat als je al ziek bent en het duidelijk is geworden dat je niet meer lang te leven hebt, de verzekeraar jouw aanvraag voor de verzekering niet zal willen accepteren. Daarom maken verzekeraars vaak gebruik van een gezondheidscheck voorafgaand aan het afsluiten. Komt daar iets verkeerds uit, dan kan de verzekeraar er dus voor kiezen jou als klant te weigeren. Het risico is voor de verzekeraar te groot dat ze onvoldoende premie zullen krijgen voordat je komt te overlijden. Vul de medische vragen altijd naar waarheid is, omdat als er na het afsluiten van de verzekering blijkt dat er toch een ziekte bekend was, dan kan de verzekeraar je alsnog weigeren of de premie flink verhogen. Ook als je rookt of chronisch ziek bent, kan dat resulteren in een hogere premie.
 • Veel reizen: als je veel reizen maakt naar verre, exotische landen kan een verzekeraar je weigeren als klant. Het risico dat je overlijdt is daar namelijk groter, alsook het krijgen van een (exotische) ziekte. De verzekeraar heeft op dat moment té veel onzekerheid met jou als klant en zal het risico daarom te groot vinden.
 • Beroep en hobby: Een gevaarlijk stuntberoep of een risicovolle hobby zoals parachutist of duiker.

Gelukkig zijn er veel aanbieders van de overlijdensrisicoverzekering, dus als je bij een van hen voor een bepaalde reden geweigerd wordt, kun je vast en zeker bij een andere verzekeraar terecht.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het fijn is om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Een van deze redenen om een overlijdensrisicoverzekering te hebben, is als je verplichtingen met je partner op financieel gebied aangaat. Zo’n financiële verplichting is bijvoorbeeld een hypotheek of een auto op afbetaling waarbij er rekening gehouden wordt met de inkomens van beide partners. Als één van deze partners komt weg te vallen, dan is het leven voor de ander niet alleen emotioneel, maar ook financieel veel zwaarder. Met een ORV kun je deze financiële terugval verzekeren en voorkomen dat jouw achtergebleven partner financieel schade oploopt.

Maar niet alleen bij het aangaan van een financiële verplichting met je partner, hoeft een reden te zijn om een ORV af te sluiten. Het (vroegtijdig) overlijden van een partner is natuurlijk een verdrietige gebeurtenis. Aangezien het overlijden al heftig genoeg is, wil je voorkomen dat de achtergebleven partner, naast het doormaken van het rouwproces, later nog in financiële problemen raakt of niet meer het leven kan lijden zoals hij of zij dat gewend was. Je wilt je partner natuurlijk financieel goed verzrogd achterlaten. Na het overlijden van een partner, zal de hypotheek of huur toch moeten worden doorbetaald, en als deze last terugvalt op één persoon, kan dat ook andere financiële gevolgen met zich meebrengen. Dus niet alleen hogere kosten voor huur of hypotheek, maar denk ook aan het tekort aan geld voor de kosten van de kinderopvang of kosten voor de huishoudelijke hulp. Of de kosten voor als jouw kinderen later gaan studeren. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voorkom je deze financiële tegenslag en met de uitkering die de nabestaande via de ORV krijgt, kunnen deze klappen opgevangen worden. Zo biedt deze verzekering jou zekerheid dat jouw achtergebleven partner en/of kinderen na jouw overlijden financieel door kunnen leven.

Je kunt al op vrij jonge leeftijd met een overlijdensrisicoverzekering starten. Het voordeel daarvan is dat naarmate de jaren vorderen en de premie altijd op tijd betaald is, het verzekerde bedrag flink stijgt. Vaak kun je na een tijd dan ook de verzekering verlengen zonder een gezondheidsverklaring af te moeten leggen.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek

De kosten voor een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek hangen ervan af welke soort overlijdensrisicoverzekering je wilt afsluiten en ook welke soort hypotheek je hebt. Is dit een hypotheek op basis van annuïteit, dan zal een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering een goede optie zijn.

Het voordeel bij deze verzekering is dat je aan het begin van de aflossingsperiode, een relatief lage premie betaalt over een volle hypotheek. Deze verzekeringspremie is vaak iets hoger dan een lineaire dalende premie waarbij je naarmate de aflossing vordert, je minder kwijt bent aan de orv.

Naast een aflossing, is het erg belangrijk dat je bij de verzekeraar aangeeft wie de begunstigde zal zijn. Meestal is dat jouw partner met wie jij de hypotheek samen hebt, maar je kunt ook voor de eventuele kinderen kiezen. Let er op dat na het aflossen van de hypotheek, het huis op de naam van de begunstigde komt te staan. De hoogte van de hypotheek is van grote invloed op de hoogte van de premie van de ORV. De hypotheekadviseur kan adviseren om een hoger verzekerd bedrag te kiezen dan door de hypotheekverstrekker wordt geëist. Zo verminder je namelijk de financiële druk voor jouw nabestaanden. Het is een fijn gevoel dat bij het aangaan van een hypotheek, je zekerheid hebt met een ORV dat jouw nabestaanden niet financieel te zwaar belast zullen worden.

De hoogte van de premie hangt ook af van een aantal andere dingen, te weten:

 • de leeftijd van de verzekerde; De maximale leeftijd waarop je de ORV kunt afsluiten ligt tussen de 60 en de 70 jaar. Dit hangt af van de voorwaarden die de verzekeraar stelt;
 • het rookgedrag van de verzekeringnemer. Je krijgt vaak korting als je niet rookt;
 • de gezondheid: ben je in het verleden ziek geweest of ben je nu ziek?

Wat de precieze kosten zullen zijn voor een ORV hangt dus af van een aantal factoren en je kunt het beste een vergelijking maken tussen verschillende verzekeraars om te zien welke verzekering het beste op jouw wensen aansluit en het voordeligst is.

Wat is de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering

Voor het vinden van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering raden wij je aan om een vergelijking te maken tussen verschillende verzekeraars. De voorwaarden van de verzekering kunnen namelijk verschillen per verzekeraar.

Een overlijdensrisicoverzekering heeft drie vormen:

 • Een gelijkblijvende: tijdens de gehele looptijd ben je verzekerd voor een vast bedrag dat na je overlijden wordt uitgekeerd.
 • Een lineair dalende: bij deze verzekering daalt het bedrag dat na het overlijden wordt uitgekeerd, ieder jaar met een vast bedrag.
 • Een annuïtair dalende: bij deze verzekering krijgt de nabestaande een lager bedrag uitgekeerd dan aan het begin van de looptijd van de verzekering.

Welke soort je kiest, is van invloed op de kosten van de premie. Over het algemeen is een lineair dalende verzekering het goedkoopst. Het uit te keren bedrag neemt per jaar met een vast bedrag af. Vaak is deze vorm geschikt voor al wat oudere personen, aangezien de kans kleiner is dat er meer behoefte is aan een grotere uitkering na het overlijden. Heb je een hypotheek afgesloten, dan kun je beter kijken naar een annuïtair dalende verzekering. Deze verzekering keert in het begin van jouw looptijd meer geld uit, dan aan het einde en dit komt vaak overeen met de kosten van een hypotheek. Kom je gedurende de looptijd van je verzekering en hypotheek te overlijden, dan is het uitgekeerde bedrag door de overlijdensrisicoverzekering in combinatie met het vermogen dat is opgebouwd met je hypotheek, in principe voldoende om de hypotheek af te kunnen lossen.

Aangezien premies onderling flink kunnen verschillen is het verstandig om een vergelijking te maken tussen verschillende aanbieders en zo te kijken wat voor jou een geschikte en goedkope overlijdensrisicoverzekering is. Al lijkt een premieverschil van 2 euro per maand niet groot, door een langere looptijd (van bijvoorbeeld 30 jaar) kan dit verschil toch behoorlijk oplopen. Bij het vergelijken van de verzekeraars worden er een aantal belangrijke vragen gesteld, waarvan de antwoorden de verzekeraar helpen een goede indicatie van de premie te geven. Deze vragen gaan meestal over jouw leeftijd, jouw inkomen en over jouw gezondheid: factoren die van invloed zijn op de hoogte van de premie.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken en afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars