Sinds het moment dat online gokken in Nederland legaal werd, laaide de discussie over de online casino’s ook op. Tegenstanders claimen dat online casino’s meer verantwoordelijkheid moeten nemen richting de spelers en ook aansprakelijk gesteld moeten worden als zij nalatig zijn in hun zorgplicht. Maar de vraag is natuurlijk hoever die zorgplicht van een online casino feitelijk reikt. En wat er op dit moment geregeld is om de gokker te beschermen. Uiteraard heeft de gokker zelf ook een verantwoordelijkheid. Maar de hoofdrol voor het vermijden van aansprakelijkheidsclaims is in dit geval toch voor het online casino Nederland.

Licentie

Een van de meest logische voorwaarden waaraan een Nederlands online casino moet voldoen, is beschikken over een geldige licentie. De Nederlandse Kansspelautoriteit geeft verschillende soorten vergunningen af; niet alleen voor het aanbieden van online kansspellen. Als het casino ook activiteiten als bookmaker heeft, dus sportweddenschappen aanbiedt, dan is hier een aparte vergunning voor nodig. Zonder deze vergunning is het casino dus niet legaal. Het is Nederlandse spelers verboden om bij een online casino te gokken dat geen vergunning heeft. Of een online casino over een dergelijke vergunning beschikt, staat duidelijk op de website vermeld. Dit maakt controle eenvoudiger.

Verificatie van gegevens

De afkorting KYC staat voor Know Your Customers. Met andere woorden; ken je klant. Het online casino is wettelijk verplicht om de persoonlijke gegevens te vragen van de gokkers. Er moet dus altijd een spelersaccount aangemaakt worden. Een spelersaccount waarbij alleen een gebruikersnaam en een e-mailadres ingevoerd hoeft te worden, volstaat niet. Iedere gokker geeft verplicht zijn naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer door. Ook vragen de casino’s om het e-mailadres voor bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief of voor de bevestiging bij het aanmaken van het account.

Voor de verificatie van de identiteit van de speler vraagt het online casino ook verplicht om het BSN-nummer en om een kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe speler. Daarbij staat het opgegeven bankrekeningnummer altijd op naam van de aanvrager. Het casino heeft de taak deze gegevens te verifiëren. Daarbij controleert men tevens of de speler oud genoeg is om te gokken of de bonus te kunnen claimen.

Verslavingspreventie

Gokken houdt een risico in. De kans op verslaving is altijd aanwezig. De ene mens is daar gevoeliger voor dan de andere. De Nederlandse overheid ziet vooral jongeren als een kwetsbare groep die beschermd moet worden tegen gokverslaving. De reeds genomen maatregelen in het kader van verslavingspreventie zijn dan ook divers. Het begint al met de minimale leeftijd van 18 jaar. Jongere spelers mogen geen spelersaccount aanmaken.

Ben je nog geen 24 jaar, dan mag je zelfs geen gebruik maken van de bonusaanbiedingen van de online casino’s. Ook zijn er beperkingen gesteld aan de manier van reclame maken. Bekende mensen die populair onder jongeren zijn, mogen hiervoor niet ingehuurd worden. De meest recente maatregelen om reclame op tv te verbieden, valt ook onder verslavingspreventie.

De casino’s moeten een verslavingsbeleid hebben waaruit blijkt welke maatregelen genomen worden op het moment dat men vermoedt dat een speler tekenen van verslaving vertoont. Om bewustzijn bij de gokker te creëren, heeft het online casino nog meer tools om verslaving te voorkomen. Zo kan de speler in zijn spelersaccount een aantal limieten instellen. Deze hebben betrekking op de maximale inzet per week of per maand. Of op het aantal keren dat de speler in een bepaalde periode kan inloggen op zijn spelersaccount om te gaan gokken.

Controle op probleemgokkers

In het verlengde van de verslavingspreventie ligt de controle op de gokkers. Het casino moet actief monitoren of spelers een gokprobleem ontwikkelen of al hebben. Dit kan op verschillende manieren vastgesteld worden. Bijvoorbeeld aan de hand van de bezoekfrequentie van de gokker op de website van het casino. Als de speler iedere dag van de week urenlang speelt, is dit een signaal dat er onmatig gegokt wordt. Ook de hoogte van de inzetten spelen een rol bij het signaleren of iemand een probleemgokker is. Het casino benadert de persoon op het moment van constatering. Vervolgens bespreekt het casino met de gokker de maatregelen die genomen kunnen of moeten worden.

Op het moment dat de gokker zelf geen grenzen kan stellen aan het speelgedrag dan kan er gekozen worden om de speler bij het CRUKS in te schrijven. Dit is het Centraal Register voor Uitsluitsel Kansspelen. De speler kan ervoor kiezen om zichzelf in te schrijven. Maar het casino of een benadeelde kennis van de gokker kan dit ook doen. Staat iemand in het CRUKS, dan kan ieder online casino tijdens het raadplegen van dit register zien dat een nieuwe inschrijving van deze persoon niet geaccepteerd mag worden.

Zorgplicht richting de spelers

Hoever reikt de zorgplicht van het online casino? Dat is een lastige vraag. Zoals gezegd is het niet alleen het online casino dat verantwoordelijkheid heeft. Ook de spelers zelf hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Als je gokt bij een casino zonder licentie neem je als speler een extra risico, want de Nederlandse overheid heeft met de genoemde licentievoorwaarden de bescherming van de gokker als prioriteit gesteld.

Onder de zorgplicht valt onder andere de zorgvuldigheid waarmee het casino omgaat met het toepassen van het CRUKS. Laten ze toch een speler toe die geregistreerd staat, dan kun je zeggen dat zij niet voldoen aan hun zorgplicht. Maar uit jurisprudentie blijkt dat er vaak meer nodig is om het casino ook daadwerkelijk verantwoordelijk te stellen als iemand een claim indient. De voorwaarden van het casino, waarmee je als speler altijd akkoord moet gaan tijdens het registreren, spelen hierbij onder andere een rol, evenals getuigenverklaringen.

Regels rond reclame

Het was al verboden voor rolmodellen om reclame te maken voor gokken. Per 1 januari 2023 scherpt de overheid de regels nog eens extra aan. Vanaf dat moment is het namelijk verboden om ongerichte reclame te maken. Dat wil zeggen dat reclame op radio, tv en in publieke ruimtes niet meer is toegestaan. Een jaar later is het reclame maken tijdens evenementen verboden.

Vanaf 1 januari 2025 mogen ook de reclames op de sportvelden en in sportkantines niet meer. Ook mogen de casino’s vanaf die datum niet meer aan shirtsponsoring doen. Op deze manier hoopt de overheid dat kwetsbare groepen minder in de verleiding te brengen om online te gaan gokken. Hete gaat hier met name om de jongeren, maar ook om de mensen die al kampen met een gokverslaving uit het verleden.