Een hoortoestel is een klein elektronisch apparaatje, dat in of achter het oor gedragen wordt om slechthorenden te helpen.

Een slechthorende kan aandachtiger luisteren, doeltreffender communiceren en beter deelnemen aan zijn dagelijkse activiteiten, omdat een hoortoestel het volume van bepaalde geluiden versterkt.

Een hoortoestel kan personen helpen om duidelijker te horen in zowel rustige als luide omgevingen. Uit de gegevens blijkt dat slechts één op de vijf personen die baat zou hebben aan een hoortoestel, er één gebruikt.

Hoe bepaal ik of ik een hoortoestel nodig heb?

Als je denkt dat je gehoorverlies hebt en baat zou kunnen hebben bij een hoortoestel, raadpleeg dan je arts, die je naar een audioloog kan sturen voor verdere evaluatie.

Gehoorspecialisten zoals audiologen doen een diagnose door je gehoorverlies te meten en voeren een gehoortest uit om de soort en de ernst van het verlies vast te stellen.

De kosten voor hoortoestellen en professionele diensten van een privé audioloog kunnen sterk variëren, afhankelijk van de gebruikte technologie, de soort aanpassing, de gebruikte accessoires en de individuele behoeften van de patiënt.

Wat kost een hoortoestel? Dit kan variëren van €300 tot €3.000.

Is er een hoortoestelverzekering beschikbaar?

Als je een particuliere verzekeringsmaatschappij gebruikt om je verzekeringsdekking te regelen, kun je je hoortoestellen opnemen in een bestaande verzekeringspolis. Je kan best de verzekeringsdekking bespreken met je audioloog en/of je huiseigenaarsverzekering.

Een hoortoestel bestaat uit drie fundamentele onderdelen: een microfoon, een versterker en een luidspreker. Het geluid wordt door het hoortoestel ontvangen via een microfoon, die de geluidsgolven omzet in elektrische impulsen en ze voor verwerking doorstuurt naar een versterker.

Tijdens dit proces versterkt de versterker de signalen, die vervolgens via een luidspreker naar het oor worden gezonden.

De rol van hoortoestellen

Mensen die aan gehoorverlies lijden door beschadiging van de microscopische zintuigcellen in het binnenoor, ook wel haarcellen genoemd, kunnen baat hebben bij het gebruik van hoortoestellen om hun gehoor te verbeteren. Het kan ook helpen met jezelf verstaanbaarder te maken tijdens het praten.

Sensorineuraal gehoorverlies is de term die gebruikt wordt om dit soort gehoorverlies te beschrijven. Een ziekte, veroudering, of een verwonding door lawaai of bepaalde medicijnen kunnen allemaal leiden tot blijvende schade aan de hersenen.

De werking van een hoortoestel

Een hoortoestel is een apparaat dat de geluidsgolven versterkt die binnen komen in het oor. De grotere trillingen worden waargenomen door de overgebleven haarcellen, die ze omzetten in neurale signalen die dan naar de hersenen worden gestuurd.

Hoe groter de hoeveelheid schade aan iemands haarcellen, hoe ernstiger het gehoorverlies. Je hebt dan een grotere hoeveelheid nodig aan hoortoestelversterking, om het verloren gehoorvermogen te compenseren.

Aan een hoortoestel zijn echter praktische beperkingen, die de hoeveelheid aan versterking kunnen belemmeren. Tenslotte is er nog het nadeel dat als je een te grote beschadiging hebt aan je binnenoor, de enorme trillingen niet worden omgezet naar hersenimpulsen. In dat geval is een hoortoestel volkomen ondoeltreffend.