Als zelfstandig ondernemer kun je aansprakelijk worden gesteld voor schade die je hebt veroorzaakt. Kost het herstellen van de schade veel geld? Dan is het niet wenselijk als je dit uit eigen zak moet betalen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voorkom je dit. Wil je deze verzekering afsluiten? Dan ontdek je snel genoeg dat er verschillende mogelijkheden zijn. Je kunt namelijk kiezen uit een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In deze tekst gaan we in op laatstgenoemde verzekering. Wij vertellen je hier namelijk alles wat je moet weten voordat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Voordat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, wil je ongetwijfeld eerst weten wat dit precies voor een verzekering is. Daarom lichten we dat hier eerst kort toe. Sluit je deze verzekering af? Dan ben je verzekerd voor schade die je veroorzaakt door een beroepsfout of een verkeerd advies. Denk overigens niet dat je standaard verzekerd bent voor beroepsaansprakelijkheid als je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Dit is namelijk niet het geval. Wanneer jij je ook wilt verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid, sluit je hier een aanvullende verzekering voor af.

Wanneer sluit je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af?
Omdat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering extra geld kost, sluit niet iedere ondernemer deze aanvullende verzekering af. Dit hoeft ook niet, want voor sommige bedrijven volstaat de reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig is, hangt af van het werk dat je doet. Heb je bijvoorbeeld een adviserend beroep, zoals jurist of notaris? Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zeker het overwegen waard. Als jouw advies nadelig uitpakt, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade.

Hoe ziet de dekking eruit?
Je weet nu wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is en wanneer je deze het beste af kunt sluiten. Wij kunnen ons voorstellen dat je ook benieuwd bent naar de dekking. Daarom zetten we hier op een rijtje wat er binnen de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt.

– Schade bestaande uit financieel nadeel
– Schade door een beroepsfout of verkeerd advies
– Kosten voor het herstellen van documenten die jij beheert of gebruikt
– Kosten voor verdediging als je onterecht aansprakelijk wordt gesteld
– Kosten om direct dreigende schade te voorkomen

Er zijn ook zaken die niet binnen de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schade door advies over investeringen en beleggingen. Ook voor schade door software die je ontwikkelt of bouwt of schade door gebruik van intellectueel eigendom van een ander hoef je niet bij jouw verzekeraar aan te kloppen.

Zzp’ers en aansprakelijkheid
Heb je personeel in dienst? Dan is het raadzaam een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook als zzp’er heb je overigens baat bij zo’n verzekering. Je kunt nog zo voorzichtig te werk gaan, maar dit betekent niet dat je nooit aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade. Begin daarom nooit met jouw werkzaamheden voordat je een aansprakelijkheidsverzekering voor een zzp’er hebt afgesloten. Stelt een klant jou aansprakelijk voor geleden schade? Dan doe je simpelweg een beroep op jouw aansprakelijkheidsverzekering.