Bij conflicten tussen werkgever en werknemer kunnen de gemoederen hoog oplopen. Om duidelijkheid te verkrijgen over inhoud van arbeidsovereenkomsten, is vaak advies nodig door een ervaren professional. Een arbeidsrecht advocaat is op de hoogte van alle veranderingen binnen dit specifieke rechtsgebied en zal in staat zijn om jou te voorzien van adequaat support. Vertrouw op hoogwaardig juridisch advies van een strategische sparringpartner, die antwoord kan geven op alle vragen over arbeidsrecht. Je wilt iemand vinden die je bij zal staan en focus heeft op het behalen van resultaat. Het arbeidsrecht richt zich op verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan werkomstandigheden, zoals ontslag, reorganisaties en arbeidsongeschiktheid. Met de juiste support door een specialist met kennis van zaken worden conflicten voorkomen of in goede banen geleid.

Arbeidsovereenkomsten verklaren

Damsté advocatuur helpt werkgevers bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar biedt ook advies voor werknemers over de inhoudelijke aspecten van deze overeenkomst. Twee gelijkwaardige partijen zijn opgenomen binnen het reguliere contractenrecht, waarbij de inbreng over inhoud en vorm van een overeenkomst evenredig wordt verdeeld. Binnen een arbeidsovereenkomst is er sprake van een ongelijkheid, waarbij de werknemer vanuit een economisch oogpunt een afhankelijke en ondergeschikte positie inneemt ten opzichte van de werkgever.  Het arbeidsrecht zorgt ervoor dat deze ongelijkheid enigszins kan worden rechtgetrokken en wordt de werknemer beschermd tegen de macht die vanuit de werkgever wordt meegebracht.  Advocaten in arbeidsrecht staan je bij wanneer er alsnog een geschil of conflict ontstaat tussen jou en jouw werkgever.

Wanneer een advocaat arbeidsrecht?

Wanneer je te maken krijgt met arbeidsgeschillen, kun je de support van een advocaat arbeidsrecht inroepen. Daarnaast biedt deze advocaat ondersteuning bij het opstellen van documenten, het opbouwen van dossiers of loonvorderingen. Ondernemers doen er verstandig aan om arbeidsovereenkomsten op te stellen die aansluiten bij de verwachtingen en eisen van de bedrijfsomstandigheden. Je wilt alle afspraken met werknemers zorgvuldig vastleggen, om toekomstige geschillen te vermijden. Advocaten in arbeidsrecht hebben kennis van zaken, zowel op nationaal als internationaal gebied. Zelfs wereldwijd kun je rekenen op advies voor zaken die spelen binnen internationale ondernemingen, die alsnog vallen onder de in Nederland geldende arbeidswetgeving.

Specialisatie in arbeidsrecht

Een advocaat in arbeidsrecht is gespecialiseerd in alle zaken rondom werkomstandigheden. Je ontvangt advies en informatie over regels, wetten en voorschriften, die kunnen gelden bij situaties als ontslag, ziekte, bedrijfsongevallen of arbeidsongeschiktheid. Beter dan jijzelf kan deze advocaat in arbeidsrecht inschatten wat jouw rechtspositie is, welke rechten je hebt en welke kansen om verhaal te doen en recht te halen. Voor werkgevers kan een gespecialiseerde advocaat eveneens support bieden, bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering of juridische begeleiding bij arbeidsconflicten bij ontslag van werknemers. Een uitgebreid gebied binnen de advocatuur, met specialistische kennis van regels, wetten en arbeidsontwikkelingen. Kies voor deskundig support om conflicten tegen te gaan en zorgvuldig duidelijke overeenkomsten op te stellen, waarbij zowel werkgever als werknemer zijn gebaat. Een advocaat in arbeidsrecht is de aangewezen persoon voor juridische begeleiding binnen kwesties op de werkvloer.