Een aansprakelijkheidsverzekering is voor iedereen belangrijk, maar deze verzekering is voor de ZZP’er eigenlijk noodzaak. Als je als ZZP’er schade veroorzaakt bij een ander, kan deze verzekering je beschermen tegen eventuele claims. De aansprakelijkheidsverzekering is ook de verzekering die ingeschakeld kan worden als iemand door jouw werk letsel oploopt.

Verzekeringen vergelijken

Het is net zoals bij andere verzekeringen of telefoonabonnementen verstandig om de verzekering te vergelijken. De ene verzekeringsmaatschappij heeft nu eenmaal andere polisvoorwaarden dan de andere. Ook bijvoorbeeld bij een sim only vergelijken loop je al snel tegen verschillen aan. Vaak bestaat het aanbod uit verschillende hoeveelheden data of bel- en sms minuten. De prijzen van de aanbieders kunnen onderling verschillen, ook al heb je dezelfde hoeveelheid aan data en belminuten. Bij een aansprakelijkheidsverzekering is dat net zo. Soms wordt precies hetzelfde aangeboden, maar ligt de prijs van de premie hoger of lager.

Is de aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor de ZZP’er?

Niet iedere ZZP’er is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen, toch is het wel verstandig. Iedereen weet dat een ongelukje in een klein hoekje kan zitten en als het gaat om een arbeidsongeval kan dat soms hoge schadeclaims tot gevolg hebben. In bepaalde beroepen loop je meer risico’s dan in andere beroepen, dus wanneer je werkzaam bent in een risicovol beroep is het zeker aan te raden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het is wel verstandig om als ZZP’er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen. Dat is de verzekering die dekking geeft tegen schadeclaims van opdrachtgevers en klanten bij bijvoorbeeld zuivere vermogensschade. Bijvoorbeeld als de klant of opdrachtgever omzet is misgelopen of kosten heeft moeten maken door de door jou of door je medewerkers veroorzaakte situatie. Meestal wordt dit niet gedekt door de gewone particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen. Als er schade of letsel wordt veroorzaakt door jou of je medewerkers, kan dit ingediend worden bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor bepaalde beroepen is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht. Je moet hierbij denken aan beroepsgroepen zoals advocaten, financiële adviseurs, notarissen, architecten en accountants.

Beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Let er op dat er een verschil zit tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De bedrijfsaansprakelijkheid is er voor materiële schade of letselschade die door jou of je werknemer wordt veroorzaakt. De beroepsaansprakelijkheid is er voor de beroepsfouten die worden gemaakt door jou of je werknemer.

Bedrijfsverzekeringen

Het is altijd verstandig om als ondernemer verzekeringen af te sluiten. Het voeren van een bedrijf brengt altijd risico’s met zich mee en het is in het belang van de continuïteit van het bedrijf om jezelf daartegen in te dekken. Hierbij moet je niet alleen denken aan letsel of schade aan derden, maar bijvoorbeeld ook aan schade aan goederen, ziekte van het personeel, arbeidsongeschiktheid van jezelf of bij bedrijfsconflicten.