Wist u dat 640.000 gezinnen in Nederland geen aansprakelijkheidsverzekering heeft? Dit is maar liefst 7,5% van de Nederlandse huishoudens. Het gevolg is dat een letselschade advocaat, bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Rotterdam, vaak niet succesvol letselschade kan claimen voor zijn cliënt. Dit met grote gevolg van dien.

De vraag is dan ook, moet er geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering komen? Want duizenden mensen krijgen geen of een te lage schadevergoeding omdat veel mensen geen aansprakelijkheidsverzekering hebben. 

Waarom moet ik een aansprakelijkheidsverzekering hebben?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade na een schade incident. Dit kan zijn omdat uw kind iets omgooit in een winkel, maar ook omdat uw hond iemand bijt met letselschade tot gevolg. Of omdat u als fietser iemand aanrijdt.

Misschien valt de schade in de winkel nog wel mee. Een vaas die valt zal meestal niet zoveel kosten. Veel mensen vergeten echter dat als iemand letsel aan een hondenbeet of fietsongeluk overhoudt, de schade enorm kan zijn. Deze schade is zonder aansprakelijkheidsverzekering vaak niet zelf te dragen. Zeker niet als het letselschade slachtoffer arbeidsongeschikt is geraakt door het ongeval of blijvend invalide is en veel zorg nodig heeft.

Letselschade advocaten, zoals onze letselschade advocaat in Amsterdam, pleiten al jaren om een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor bepaalde gevallen. Want letselschade advocaten zien de grote problemen en het leed dat het niet hebben van een goede aansprakelijkheidsverzekering met zich meebrengt. Voor het letselschade slachtoffer, maar ook voor de aansprakelijke partij.

Het nut van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering

In beginsel is verzekeren niet verplicht. Iedereen bepaalt zelf of hij of zij zich wil laten verzekeren tegen aansprakelijkheid. Hierop bestaat 1 uitzondering, namelijk de verplichte verzekering voor motorvoertuigen.

De verplichte verzekering voor motorvoertuigen is te vinden in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort de WAM. In deze wet staat dat de bezitter van een motorvoertuig ervoor moet zorgen dat de auto, scooter of motor een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Bent u dus slachtoffer van een kop- staart botsing of bent u als fietser aangereden door een auto of scooter, dan kunt u altijd aanspraak maken op een letselschadevergoeding.

In de WAM staat ook dat als een motorvoertuig niet verzekerd is, er toch recht is op een letselschadevergoeding. Dit ondanks dat er geen verzekering is. In de WAM is echter opgenomen dat alle verzekeraars samen een fonds moeten oprichten waaruit de letselschadevergoeding betaald moet worden in het geval van:

  • Het niet verzekerd zijn van een motorvoertuig
  • Indien u aangereden bent door een gestolen voertuig

Bent u dus door een motorvoertuig aangereden, dan is er altijd recht op een letselschade vergoeding.

Verplichte verzekering voor fietsongevallen en hondenbeten

In Nederland geldt de verplichte aansprakelijkheidsverzekering alleen voor motorvoertuigen. Dit betekent dat als u als fietser aangereden wordt door een andere fietser, er een kans is dat u met uw eigen schade blijft zitten. Hetzelfde geldt als u slachtoffer bent van een hondenbeet.

In de praktijk zien letselschade advocaten geregeld dat mensen niet verzekerd tegen aansprakelijkheid zijn. Het gevolg is dat een letselschadeslachtoffer buiten zijn schuld om zijn eigen schuld moet dragen. Aan de andere kant zal de aansprakelijke persoon wel aansprakelijk gesteld worden en zal er mogelijk beslag op zijn inkomen of huis worden gelegd om toch een deel van de schade op hem of haar te verhalen. 

Bij het niet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid zijn er dus alleen maar verliezers. Daarom pleiten letselschade specialisten ook terecht om een verplichte aansprakelijkheidsverzekering.