Cryptocurrency, meer specifiek Bitcoin in dit geval, heeft de verwachtingen buiten proportie opgeblazen. Het is grappig hoe er vorig jaar nog veel twijfels waren rondom Bitcoin, en begrijpelijk. Echter, slechts in de tijdsspanne van een paar maanden, is Bitcoin een wereldwijde naam geworden. De waarde van Bitcoin is naar recordhoogte gestegen, en steeds meer diensten beginnen Bitcoin in hun systeem te integreren.

Zelfs verzekeringen kunnen tegenwoordig met Bitcoin worden afgesloten, wat een enorm voordeel is, vooral voor mensen die Bitcoin hebben of van plan zijn in Bitcoin te investeren. Het stigma dat Bitcoin niet praktisch zou zijn, is langzaam aan het vervagen, omdat de bruikbaarheid enorm toeneemt. Onderwerpen als deze zijn belangrijk om uit te breiden, omdat er mensen zijn die meer willen leren. Verzekeringen zijn een intrinsiek aspect van ons leven, en de mogelijkheid om ze af te sluiten met Bitcoin bestaat, wat een grote sprong voorwaarts is. We zijn getuige van de geboorte van een nieuw tijdperk, waarin essentiële diensten worden gedigitaliseerd en onze financiële veiligheid prioriteit krijgt.

Desondanks is het belangrijk om te onthouden dat Bitcoin zich nog steeds in een embryonale toestand bevindt, wat te merken is aan de volatiliteit van de koers bitcoin. Dat is op zichzelf geen afschrikwekkende factor, en het mag er niet toe leiden dat we wantrouwig staan tegenover het potentieel van Bitcoin. Het is gewoon noodzakelijk om het te onthouden, zodat roekeloze keuzes kunnen worden voorkomen. Naarmate de tijd verstrijkt, zal de waarde van Bitcoin stabiliseren en zal zijn bruikbaarheid zich wereldwijd verspreiden, en zelfs de meest basale diensten in de samenleving infiltreren.