Er gaat binnen de aandelenmarkt aardig wat kapitaal rond en zijn daar ook de nodige risico’s aan verbonden. Dat is ook waar er rekening mee gehouden moet worden wanneer het besluit genomen wordt om aandelen te kopen. Er wordt daarom de mogelijkheid geboden om een verzekering af te sluiten en moet er daarvoor wel gekeken naar het vinden van een balans tussen de uitgaven en het verwachte rendement.

Wel overwegen of het de moeite waard is

Verzekeren kost namelijk geld en heeft het daarom alleen nut wanneer het gaat om grote bedragen die er op het spel staan. Indien de koers namelijk met een paar punten daalt, zal het verlies aardig beginnen aan te tikken en is het daar dan ook, dat het nut van zo een verzekering naar voren komt. Het afsluiten van zo een verzekering dient ook te gebeuren met wat ruime kennis van de markt. De verzekeringsnemer dient namelijk aan te geven voor welke koers de verzekering zal gelden. Dat wordt een putoptie genoemd en mag de aandeelhouder de aandelen alsnog verkopen tegen de afgesproken koers wanneer die gedaald is. Er is ook een verloopdatum en bepaalde de duur van de verzekering natuurlijk ook de hoogte van de premie.

Bij een stijging van de koers ben je wel het premiegeld kwijt

Om het maar zo te noemen omdat het dan immers niet nodig is voor de verzekeraar om te compenseren voor een verschil. Verlies van het premiebedrag bij een koersstijging mag echter niet zo een probleem zijn omdat bij zo een koersstijging er namelijk winst wordt gemaakt en het premieverlies daarmee kan worden gecompenseerd. Om een beter idee te hebben omtrent de richting waarop de koersen zullen gaan, kan een kijkje genomen worden op www.aandelen.nl