Het komt met regelmaat voor dat mensen met honden schade veroorzaken aan anderen, maar zelf geen verzekering hebben. Uiteindelijk zal dan het slachtoffer met de schade blijven zitten. Daarom zou de overheid volgens Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht hondenbezitters moeten verplichten een aansprakelijkheidsverzekering af te gaan sluiten. De letselschadejuristen zouden met de helft van de gevallen te maken hebben met hondenbezitters die geen verzekering hebben afgesloten. Het gevolg is dat de letselschade bij hondeneigenaren zonder ene verzekering moeilijk te verhalen zijn.

In Nederland zijn er op jaarbasis zo’n 150.000 bijtincidenten. In een derde van deze gevallen is er dan ook medische zorg nodig. Ook zijn er voorbeelden aan te tonen waar er psychische hulp nodig blijkt te zijn. Bijna ieder jaar krijgt het Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht met mensen te maken die gewond zijn geraakt door de hond van een ander.

Het probleem op zich zou vrij makkelijk op te lossen zijn door hondenbezitters te verplichten een aansprakelijkheidsverzekering af te laten sluiten. Deze zou volgens het bureau bij vrijwel iedere verzekeraar ‘nog geen 4 euro per maand’ kosten om af te sluiten. De juristen vergelijken hondenbezitters met het rijden van een auto. Voor laatstgenoemde is een WA-verzekering al wel een verplichting. In de praktijk zou volgens hen een hond minstens zo gevaarlijk als een auto zijn en zij vinden dan ook dat het tijd wordt dat de overheid hier stappen in gaat ondernemen.