Blockchain

De blockchain opent veel nieuwe perspectieven. Niet alleen wat betalingen of investeringen betreft, maar ook met betrekking tot overeenkomsten. Ethereum maakt het bijvoorbeeld mogelijk om zogenoemde smart contracts op te stellen. Dit zijn contracten die automatisch worden uitgevoerd indien er aan een resem voorwaarden is voldaan. Omdat elk contract is voorgeprogrammeerd, schept dat vertrouwen.

Bij klassieke overeenkomsten ligt de verantwoordelijkheid bij de jurist. Maar bij smart contracts kan ook de programmeur aansprakelijk zijn, terwijl het mogelijk toch om heel grote sommen gaat. En dat terwijl een smart contract developer bijna altijd als zzp’er aan de slag is. Net daarom is het belangrijk dat hij of zij zich goed laat verzekeren. Onderstaande verzekeringen zijn daarbij onmisbaar.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor de smart contract developer. Zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die het gevolg is van beroepsfouten die de developer (of een personeelslid ervan) maakt.

In de eerste plaats dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de nadelige gevolgen van adviesverlening. Denk aan een beleggingsadviseur die op basis van positieve Bitcoin Evolution ervaringen een falende investeringsstrategie adviseert of aan een architect die een positief advies verleent op basis van foutieve berekeningen. Voor de echte smart contract developer is dit luik echter minder interessant.

Waarom de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor hem dan wel nuttig is? Bij schade ten gevolge van fouten tijdens de uitoefening van het beroep. Zo kan er een programmeerfout in het smart contract sluipen waardoor de klant schade oploopt. Die schade zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dan, onder bepaalde voorwaarden, vergoeden.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Net omdat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen schade aan zaken of personen dekt, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering eveneens aangeraden. Aangezien het vaak gaat om vertrouwelijke informatie, zal de smart contract developer intern worden ingezet. Juist daar loopt de ontwikkelaar natuurlijk een risico, gaande van het omstoten van een mok koffie tot het vakkundig opblazen van een computer. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal de schade dan vergoeden.

Rechtsbijstandsverzekering

Wanneer de smart contract developer aansprakelijk wordt gesteld, komt hij al snel voor oplopende juridische kosten te staan. Zo moet de ontwikkelaar juridisch advies inwinnen en zal een gerechtelijke procedure zich misschien wel opdringen. De rechtsbijstandsverzekering zal de kosten voor juridische bijstand vergoeden.

Let wel op: de rechtsbijstandsverzekering dekt enkel de onvoorzienbare schade. Indien de ontwikkelaar in het kader van een te ontwikkelen smart contract advies inwint, zal de rechtsbijstandsverzekeraar daar natuurlijk niet voor opdraaien. Dat is nu eenmaal een beroepskost.

Andere nuttige verzekeringen

Naast deze drie must-haves zijn er nog talloze andere verzekeringen die ook voor de smart contract developer nuttig kunnen zijn. In de eerste plaats is er bijvoorbeeld de zakelijke inventarisverzekering, die schade aan materiële zaken zoals een desktop of server zal vergoeden. Het gaat vooral om schade aan goederen die zich in de bedrijfsruimte bevinden. Een laptop of tablet zal, eenmaal uit het bedrijfspand, vaak geen dekking genieten. Eventueel sluit de ontwikkelaar dus ook een aanvullende draagbare elektronische hulpmiddelen verzekering af. Tot slot zijn er de verzekeringen die voor elke zzp’er interessant of zelfs verplicht zijn, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de zorgverzekering en de autoverzekering.