Een hypotheek afsluiten bij 50 jaar en ouder? Dan bent je op de juiste plaats. In dit artikel wordt uitgelegd welke mogelijkheden je hebt als je een hypotheek wilt afsluiten als je 50 jaar of ouder bent.

Ben je ouder dan 50 jaar dan kan je nog steeds een nieuwe hypotheek afsluiten voor je eigen huis. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Wat is de maximale leeftijd om een hypotheek af te sluiten?

Er is doorgaans geen maximumleeftijd om een hypotheek af te sluiten. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het voor je wordt om de lening goedgekeurd te krijgen. Als je kunt aantonen dat je een goed inkomen en/of pensioen hebt en zo over voldoende inkomsten beschikt, is er niets dat je ervan weerhoudt een hypotheek te krijgen. De hypotheekverstrekker moet hier uiteraard toestemming voor geven. Dit verschilt per hypotheekverstrekker.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen na 57 jaar?

Hypotheekverstrekkers houden meteen rekening met je pensioeninkomen als je op 57-jarige leeftijd een nieuwe hypotheek afsluit of een bestaande hypotheek verhoogt. Als je pensioeninkomen lager is dan je huidige loon, wordt daar rekening mee gehouden bij het bepalen van de hoogte van een hypotheek. De reden hiervoor is dat banken willen voorkomen dat klanten onverantwoord gaan lenen. Immers, een annuïtaire hypotheekbetaling moet je 30 jaar lang kunnen dragen. Dat is het doel van de regels. Er zijn echter alternatieven, ook als je ouder bent dan 57 jaar. Er worden bijvoorbeeld nog hypotheken afgesloten als je de AOW-leeftijd al hebt of ouder dan 70 jaar bent.

NHG kan uitkomst bieden

Denkt je dat je woonlasten na je verhuizing lager of ongeveer gelijk zullen zijn, bijvoorbeeld omdat je in een kleinere woning gaat wonen? Kies dan voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. In dat geval kan de bank je huidige woonuitgaven als uitgangspunt nemen voor je nieuwe hypotheek. Dit houdt in dat je met een (gedeeltelijk) renteloze lening meer mag lenen dan met een lening die volledig moet worden afgelost. Voor een NHG-hypotheek geldt dat je nieuwe woning niet meer mag kosten dan € 355.000 (in 2022).

Extra inkomen kan ruimte geven

Je (toekomstige) pensioenuitkeringen worden getoetst vanaf je 57e jaar. Omdat je pensioeninkomen vaak lager is dan je loon, kunt je als oudere vaak een lager hypotheekbedrag lenen. Ook geld van mensen die doorwerken na de AOW-leeftijd komt niet in aanmerking voor de hypotheek. Andere bronnen van inkomen die voor extra flexibiliteit kunnen zorgen, zijn particulier afgesloten pensioenvoorzieningen (zoals bankspaarrekeningen of lijfrenteverzekeringen) en beleggings-, spaar- en andere vrije vermogens.

Rekenvoorbeeld hypotheek afsluiten na 65 jaar

Een echtpaar van in de zestig (65 en 68 jaar) met een gezamenlijk inkomen van 30.000 euro wil hun huis verbeteren. Zij wensen een lening zonder rentebetalingen en met een looptijd van 20 jaar tegen 3%. Met de vorige criteria en een rentevoet van 3% zouden zij 124.500 euro kunnen lenen. Met de nieuwe criteria en een rentevoet van 3% kunnen zij nu tot € 215.000 lenen.

Kun je met 65 jaar nog een hypotheek krijgen?

Een hypotheek afsluiten na 65 jaar is nog steeds mogelijk. Mensen die 65 jaar oud zijn kunnen nog steeds een hypotheek aanvragen, maar het is waarschijnlijk dat je minder gunstige voorwaarden zult krijgen dan jongere mensen.

De leeftijd van de aanvrager is een belangrijke maatstaf in het goedkeuringsproces. Hoe ouder je bent, hoe moeilijker het wordt om goedgekeurd te worden. Nationale Hypotheek garantie kan een uitkomst bieden.

Hypotheekadvies op latere leeftijd nodig?

Denk je erover om een hypotheek op latere leeftijd af te sluiten? De mogelijkheden hangen af van je financiële situatie. Neem daarvoor contact op met een hypotheekadviseur.

Bekijk de volgende artikelen:
Wat is een risicoverzekering?
Is een levensverzekering verplicht bij een hypotheek?