Een verzekering die je beschermt tegen de financiële gevolgen van een risico wordt een risicoverzekering genoemd. Over het algemeen wordt het gevaar van overlijden beschouwd als het risico dat door dit soort verzekering wordt gedekt. Je zou ook kunnen zeggen dat het een andere term is voor overlijdensrisicoverzekering.

Wanneer je overlijdt, ontvangen je nabestaanden een som geld met overlijdensrisicoverzekering (ORV). Zij kunnen het geld gebruiken om het inkomensverlies op te vangen. Zij hebben de mogelijkheid om uitgaven te blijven betalen zoals kinderopvang, onderwijs, hypotheek of huur. Je bepaalt zelf hoeveel dekking je wilt. En wanneer wil je dat het eindigt? Een ORV biedt financiële stabiliteit voor je nabestaanden.

Mag je 2 overlijdensrisicoverzekeringen afsluiten?

Het is mogelijk om meerdere verzekeringen af te sluiten zolang je maar de premie betaalt. Het aanvragen kan echter soms een uitdaging zijn. Wanneer je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, zal de verzekeraar je vragen of je al een eerdere dekking hebt en hoe hoog de dekking nu moet zijn.

Het bedrag waarvoor je verzekerd bent, is het eerste waar een verzekeringsmaatschappij rekening mee houdt wanneer je een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluit. Of je al dan niet een medische keuring nodig hebt, wordt bepaald door het totale bedrag waarvoor je verzekerd bent. Verzekeraars zullen niet alleen een gezondheidsverklaring vragen als je dekking een bepaalde drempel overschrijdt (of als al je gedekte bedragen worden gecombineerd). Zij willen meer over je gezondheid te weten komen om daar inzicht in te krijgen.

Wat is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering?

Als je deze verzekering afsluit, wordt een overeengekomen bedrag uitgekeerd als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. De verzekering eindigt zonder uitkering als de verzekerde aan het einde van de looptijd nog in leven is.

Aanvraagformulier overlijdensrisicoverzekering

Iedere verzekeraar heeft zijn aanvraagformulier. Als je van plan bent een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, kan je het beste eerst contact opnemen met de verzekeraar. Je kunt een levensverzekering aanvragen via een adviseur of tussenpersoon.

De premies voor levensverzekeringen kunnen worden bepaald door talrijke variabelen, waaronder leeftijd, gezondheidstoestand en beroep.

Einddatum overlijdensrisicoverzekering

Wanneer je een overlijdensrisicoverzekering afsluit kies je de duur van de polis. Als je overlijdt tijdens de looptijd van je verzekering, wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. Overlijd je na de einddatum van de verzekering? Dan vindt er geen uitkering plaats. De looptijd van de verzekering is daarmee cruciaal.

Overlijdensrisicoverzekering nabestaanden

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een soort levensverzekering op lange termijn die je overlevende familieleden bij je overlijden een bedrag uitbetaalt. Zij kunnen dit bedrag gebruiken om het financiële verlies te dekken terwijl zij zich aanpassen. Kinderopvang, onderwijs, hypotheek of huur betalen zijn maar een paar voorbeelden. Je kiest zelf het bedrag dat je wilt verzekeren en hoelang de polis van kracht blijft. Je kunt je nabestaanden financiële stabiliteit bieden voor slechts een paar euro per maand.

Overlijdensrisicoverzekering pensioen

Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om te garanderen dat je nabestaanden goed verzorgd zijn als je voortijdig overlijdt. Denk ook aan je pensioen. Je inkomen en een deel van je pensioen kunnen in gevaar komen als je voortijdig overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering biedt financiële stabiliteit voor je nabestaanden nadat je bent overleden.

Overlijdensrisicoverzekering uitleg

Een levensverzekering die uitkeert als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de polis, wordt een overlijdensrisicoverzekering genoemd. Deze uitkering wordt betaald aan een of meer van je nabestaanden. Zij kunnen dit geld gebruiken om hun huur, hypotheek of verdere opleiding te betalen. Er zal geen uitkering zijn wanneer de einddatum van de verzekering al bereikt is.

Overlijdensrisicoverzekering verlengen

Je hebt de mogelijkheid om je dekking te verlengen. De verlenging moet vaak ingaan voor een bepaalde leeftijd omdat het anders niet meer mag van de verzekeraar. Dit kan per maatschappij verschillen. Er worden dan nieuwe medische gegevens opgevraagd. Een gezondheidsverklaring is in de meeste gevallen voldoende.

Overlijdensrisicoverzekering zzp

Als zelfstandige heb je veel vrijheid. Je bent echter verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de risico’s. Daarom bestaan er verschillende verzekeringen voor zelfstandigen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je overlijdt? De financiële gevolgen kunnen ernstig zijn voor je nabestaanden. Zij kunnen zelfs hun volledige levensonderhoud verliezen. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je dit opvangen. Overlijd je? Dan krijgt je partner of familie een geldbedrag dat door een ORV wordt beschermd.

Heb je een hypotheek? Zo ja, dan is er misschien al een overlijdensrisicoverzekering voor afgesloten. Deze verzekering is echter alleen bedoeld om de kosten van (een deel van) de hypotheek te dekken. Wil je ook andere uitgaven aan je huis dan de hypotheeklasten beschermen? Dan is het een goed idee om ook voor deze posten een extra overlijdensrisicoverzekering af te sluiten

Premie risicoverzekering

Als je een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, moet je aangeven welk bedrag je uitgekeerd wilt krijgen als je overlijdt. De premie van de polis wordt bepaald door het aantal jaren dat je gedekt wenst te zijn. We noemen dit de looptijd van de verzekering, omdat dit de duur bepaalt. Je bepaalt zelf wanneer je polis eindigt.

Bekijk het volgende artikel:

Kan ik met 50 jaar nog een hypotheek krijgen?