Het konijn staat op de derde plaats van vaak gehouden huisdieren in ons land. Het zijn behoorlijk interessante dieren, maar soms zorgen ze voor juridische conflicten. Het bewijst dat als je dieren hebt, je maar beter ook een goede verzekering kan hebben.

Konijn wordt aangevallen door de kat of hond van de buren

Een kat of een hond kan een konijn flink verwonden en zelfs doden. Ook kan het knaagdier schrikken van een jagende kat of hond. Dan kan dat kleine beestje in gevaar komen. Als je konijn letselschade oploopt door de dieren van de buren, kan je de buren aansprakelijk stellen. Zij zijn namelijk aansprakelijk voor het gedrag van hun dier. Gelukkig hebben de meeste mensen al een goede aansprakelijkheidsverzekering voor dieren: de AVP-verzekering. Schade door huisdieren valt namelijk ook gewoon onder deze verzekering.

Heb je zelf een konijnenverzekering die de schade vergoedt? Dan treedt de verzekeraar in jouw rechten. Dat wil zeggen dat de verzekeraar het recht heeft om de schadevergoeding bij de aansprakelijke partij te claimen. Dit wordt het regresrecht genoemd.

Werkgeversaansprakelijkheid na een val door een konijn

Een tweede voorbeeld: toen een werkneemster op het bedrijfsterrein fietste, is ze tegen een konijn aangereden. Door het konijn, dat wellicht niet naar links en rechts heeft gekeken, is de werkneemster ten val gekomen en heeft ze een letsel opgelopen. Daarop heeft ze de werkgever aansprakelijk gesteld. Ze stelde dat er sprake was van een gevaarlijke werksituatie, omdat ze door de kapotte terreinverlichting het konijn helemaal niet kon opmerken. Bovendien had de werkgever haar niet gewaarschuwd voor overstekende konijnen! De kantonrechter ging hier niet in mee, omdat het bedrijfsterrein is gelegen in een natuurgebied. De werkneemster had moeten weten dat daar nu eenmaal konijnen zijn. En dat die schattige diertjes niet uit de doppen kijken.