Een onderzoek, verricht door Aansprakelijkheidsverzekering.com, heeft aangetoond, dat een groot deel van de Nederlandse (letselschade) advocaten, van mening is, dat een aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren, verplicht gesteld moet worden. Ook geeft 20% van hen aan, dat met het oog op de praktijk en rechtvaardigheid, deze verplichtte verzekering, een algemene vorm moet aannemen, zoals bijvoorbeel een WA of AVP.

Uit het onderzoek, waaraan zesendertig (36) advocaten en juristen uit verschillende provincies van Nederland hebben meegedaan, is gebleken dat men vaker te maken krijgt met zaken, waarbij honden betrokken zijn. 81% van de ondervraagden gaf namelijk aan, weleens een zaak betreffende honden te hebben behandeld. In 76% van deze zaken, bleek de hondeneigenaar verzekerd te zijn.

Verder geeft iets meer dan de helft van de ondervraagden (67%) aan, dat een aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren verplicht gesteld moet worden. Men is namelijk de mening toegedaan, dat zo een verzekering veel problemen kan voorkomen in de praktijk. Echter ziet 20% van deze groep, de verplichtte aansprakelijkheidsverzekering eerder in de vorm van een algemene, verplichtte WA of AVP verzekering. “Doordat deze verzekeringsvorm zich niet beperkt tot hondeneigenaren, is het rechtvaardiger naar de samenleving toe en praktisch, beter toepasbaar”, aldus een advocaat uit Noord – Holland.

De advocaten en juristen werd tot slot gevraagd of het rechtvaardig is, dat autoverzekeringen verplicht zijn, maar een aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren niet. 42% van hen gaf aan, zich niet terug te kunnen vinden in dit feit, terwijl 17% een verplichtte autoverzekering gerechtvaardigd vindt, in verband met het groter gevaar dat aan auto’s kleeft. Opmerkelijk is, dat een ander, kleiner deel, deze vergelijking niet ziet opgaan, waardoor het bevestigend of ontkennend antwoorden niet mogelijk was.