Het kan echt iedereen overkomen: je let even niet op en komt tegen een verkeersbord, vluchtheuvel, lantaarnpaal of ander wegmeubilair aan. Ook in het geval van een aanrijding tussen 2 of meerdere voertuigen kan wegmeubilair beschadigd raken. We staan er meestal niet bij stil, maar ook voor deze schadegevallen is er een procedure om te volgen, vooral als je in aanmerking wilt komen voor verzekeringsdekking. Wat je allemaal moet doen en hoe de verzekering in deze gevallen werkt, vertellen we hier.

Wat te doen bij schade aan wegmeubilair?

Voordat we hier antwoord op geven, is het goed te weten wat nu precies onder wegmeubilair wordt verstaan. Dit zijn in feite alle voorwerpen die langs een openbare weg of in openbare ruimte geplaatst zijn. Voorbeelden zijn de bekende verkeersborden (die je ook allemaal terugziet op Verkeersborden.nu), lantaarpalen, afvalbakken, wegmarkeringen, vluchtheuvels, vangrails, enz.

Wanneer je tegen een van deze voorwerpen aanrijdt en er zichtbare schade is, dan moet je dit gelijk doorgeven bij de politie. Zij brengen op hun beurt de personen of instanties op de hoogte die belast zijn met beheer en onderhoud van wegmeubilair. Dit verschilt per gebied en kan bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of het waterschap zijn. Meld je zoiets niet, dan ben je in overtreding en kan je daar apart voor beboet worden. In geval het gaat om een aanrijding tussen meerdere auto’s en wegmeubilair is beschadigd, dan kan de politie dit zelf noteren en doorgeven aan de instanties.

Wie dekt de schade?

Omdat het in Nederland verplicht is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) te nemen op een auto, is de schade in deze gevallen meestal gedekt en wordt het uitgekeerd door je verzekeringsmaatschappij. De instantie die belast is met het herstellen van wegmeubilair maakt dan gelijk contact met je verzekeraar.

Het kan soms voorkomen dat je zodanig tegen een verkeersbord of lantaarnpaal bent aangereden, dat ook de auto schade heeft opgelopen. De vraag is nu, wie dekt deze schade? Een WA verzekering is in de meeste gevallen alleen voor schade aan anderen, in dit geval aan wegmeubilair. Zou je ook in aanmerking willen komen voor uitkering voor het repareren van je auto, dan moet je overwegen een uitgebreidere verzekering, zoals All Risk te nemen.

Voordat je echter een claim gaat indienen, is het beter het volgende te overwegen. Wanneer je een claim indient voor schade aan je auto, gaat dit ten koste van je schadevrije jaren en kan de verzekeringspremie flink verhoogd worden. In gevallen van kleine schade die je zelf zou kunnen betalen, is het misschien beter om dat ook echt te doen, zodat je niet achteruitgaat in schadevrije jaren. Hou er dan wel rekening mee dat de schade aan wegmeubilair ook voor jouw rekening komt, omdat je geen claim indient. Gaat het echter om enorme schade, bijvoorbeeld als je tegen een vangrail aankomt, dan is een claim natuurlijk je beste en enige optie.

Tot slot

Overweeg dus goed wat je bij een aanrijding met wegmeubilair wilt doen: claimen of juist niet. In geen geval moet je de schade ongemeld laten, daar staat er een fikste boete op!