Bezit je een auto dan ben je ook verplicht om een autoverzekering aan te sluiten. Dit is verplicht om de schade te dekken die je kan toebrengen aan andere personen of voertuigen in het verkeer. Dit is zo geregeld om de slachtoffers te beschermen. Schade aan een fiets of auto zou je misschien nog kunnen betalen. Maar denk ook aan lichamelijke schade. Dat kan enorm in de papieren lopen. Zorg dus ervoor dat je goed bent verzekerd. Daarom volgen er hieronder verschillende soorten autoverzekeringen.

WA verzekering

De WA verzekering is de wettelijk aansprakelijkheidsverzekering. Dit houdt in dat de schade die veroorzaakt is door jouw eigen auto wordt gedekt. Dit geeft medeweggebruikers een zekerheidsgevoel dat de kosten gedekt kunnen worden. Alle voertuigen die op de weg rijden zijn bij wet verplicht deze verzekering te hebben aangesloten. Zowel auto’s als brommers. Heb je dit niet dan ben je in overtreding en ga je een boete moeten betalen. De premie van een WA verzekering wordt bepaald aan de hand van het gewicht van de auto. Hoe hoger het gewicht des te meer premie je zult moeten betalen. Men gaat ervan uit dat een zwaardere auto meer schade kan aanbrengen.

WA + Beperkt Casco verzekering

WA + beperkt casco wil zeggen dat ook bepaalde vormen van schade aan je eigen auto zijn verzekerd. Deze verzekering vergoed schade aan de auto voor zover deze niet is ontstaan door een aanrijding of botsing. Dus oorzaken die vaak buiten de invloedssfeer van de bestuurd liggen. Denk hierbij aan:

  • Brand (explosie, kortsluiting)
  • Diefstal (verduistering)
  • Ruitschade en ruitbreuk (vandalisme)
  • Botsing met loslopende dieren of overstekend wild
  • Natuurrampen (overstroming, storm, aardverschuiving)
  • Rellen en of opstoten

WA + Volledig Casco-verzekering

Een autoverzekering met volledig casco dekking biedt dekking tegen veel meer risico’s waarbij de schade, zeker aan het eigen voertuig, flink kan oplopen. Hierdoor wordt de premie ook bepaald op basis van de waarde van het voertuig. Een volledig casco verzekering dekt schade aan je auto als gevolg van:

  • Te water of van de weg raken
  • Overstroming
  • Stoten, slippen of omslaan

Bron: www.kentekencheck.net