Als bedrijf komt er nu eenmaal veel op je af en moet er daarom wel voor gezorgd worden, dat er geen onprettige verrassingen daartussen zitten, vooral niet op financieel gebied. Dat risico kan je het best afwentelen op de verzekering. Voor bedrijven houdt dat in, om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten. Die zorgt ervoor, dat in onvoorziene situaties, er geen sprake zal zijn van schadeclaims waar er zelfs beslag kan worden gelegd op het privé vermogen.

Dat overkomt je dus niet met een verzekering

Het kan allemaal  in de praktijk wel snel mis gaan en gebeurt dat ook nog binnen een korte tijd. Bij het parkeren van de bedrijfsauto op het erf van de klant bijvoorbeeld, kan per ongeluk een bloempot omver worden gereden. Misschien een relatief kleine schade, maar wordt het wel een heel andere zaak wanneer de klant daarbij een letsel op zal lopen. Het bedrijf zal dan aansprakelijk gehouden worden voor alle schade en letsels. Dat zal allemaal wel een aardig bedrag worden en kan er een claim worden ingediend. Met een aansprakelijkheidsverzekering, zal alles gelijk door de verzekeringsmaatschappij overgenomen worden en heeft het bedrijf er geen omkijken meer naar. Het is ook goed om altijd na te gaan of de verzekering wel voldoende is. Er wordt namelijk een onderscheidt gemaakt tussen een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid kan zich namelijk op een groot aantal punten gevoerd worden en is het beter geacht om een onderverdeling te maken. Dit komt de dekking ten goede, maar ook de premie. Er wordt namelijk uitsluitend betaald voor het risico dat relevant is voor het betreffend bedrijf of beroep.

Het belang van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mag dus niet onderschat worden en biedt het alleen maar voordelen. Het grootste is wel, dat de schade waar het bedrijf voor aansprakelijk wordt gesteld, door de verzekering vergoed zal worden, natuurlijk binnen de gestelde voorwaarden. Ook de klanten weten zo een verzekering wel te waarderen omdat het hun de garantie biedt, dat ze niet in de steek zullen worden gelaten wanneer er zich een schadegeval zal voordoen.