Een aansprakelijkheidsverzekering zal de schade verzekeren die jij of medeverzekerden per ongeluk aan een ander hebben toegebracht. Hierbij gaat het om zowel materiële schade als om lichamelijk letsel, bijvoorbeeld als je hond een vriend bijt of per ongeluk de dure vaas van de buurman om zal stoten. Er zijn twee mogelijkheden: Een aansprakelijkheidsverzekering voor alleenstaanden of een gezinsdekking. In het geval van de tweede zullen ook je partner en minderjarige kinderen of grootouders die inwonend zijn meeverzekerd worden. Ook een kind dat nog studeert en op kamers woont kun je hierbij meeverzekeren. Een aansprakelijkheidsverzekering kan dus van groot belang zijn. Vergelijk hieronder de beste verzekeringen op dit moment.

Bij beide soorten polissen zijn ook logés en eventueel huishoudelijk personeel meeverzekerd, mochten zij geen eigen verzekering hebben. Ook de schade door huisdieren veroorzaakt zal binnen de dekking vallen.

Wat is er dan verzekerd?

Een aansprakelijkheidsverzekering zal directe schade dekken, zoals een kapot raam. Maar ook de schade waarvoor men indirect aansprakelijk kan zijn zoals een gesprongen waterleiding die de muur van de buren beschadigd zal gedekt worden. Ook eventuele vervolgschade zoals blijvend letsel zal worden vergoed, waar ook de kosten voor rechtshulp bij bijvoorbeeld een onterechte claim onder zullen vallen.