Beroepsaansprakelijkheidsverzekering tandarts

Bekijk de verzekeringen die geschikt zijn voor tandartsen.

Alle ZZP tandarts verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering tandarts

N
Wettelijke aansprakelijkheid
N
Tegen smaad en laster
N
Reconstructie
N
Juridische verdediging

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Arbeidsongeschiktheids verzekering tandarts

N
Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
N
Laat je adviseren
N
Premie altijd op maat
N
Bepaal zelf het eigen risico

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Rechtsbijstandverzekering tandarts

N
Hulp bij juridisch conflict
N
Altijd advies mogelijk
N
Premie op maat
N
Bepaal zelf het eigen risico

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Wij vergelijken o.a.

Waarom een tandartsen beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Deze zakelijke verzekering dient als dekking voor wanneer je in het uitoefenen van je beroep een fout begaat. Wellicht is de klant van mening dat die vermogensschade heeft geleden door een fout van jou. Zoals een onjuiste diagnose, onvolledig advies, verkeerde handelingen of onoplettendheid.

Hierop kun je afgerekend worden. De kosten, voor een advocaat en al het nodige om je te verdedigen, lopen behoorlijk op. Ook al is nog niet vastgesteld indien de klant wel of niet een rechtvaardig proces tegen jou is gestart. Met alle noodlottige gevolgen van dien. Vandaar het verstandig is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is vooral voor de zzp’er en mkb’er bestemd.

Tandarts beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als tandarts loop je ook verschillende risico’s bij het uitoefenen van je beroep als zzp’er. Hiertegen helpt zeker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tandartsen besparen zichzelf, met de BVA-verzekering tandarts, tal van kosten waaronder juridische bijstand. Los van de schadevergoeding.

Verder heb je ook te maken met de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Wellicht dat de geschillencommissie oordeelt in het voordeel van je klant betreffende een klacht tegen jou. De schadevergoeding die jij dan moet betalen aan je klant kan tot maximaal EUR 25000,- bedragen. Voorts zijn alle proceskosten voor de tandarts. Ook hier biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP tandarts

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het ook handig om jezelf te verzekeren voor beroepsrechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid.

Beroepsrechtsbijstandsverzekering of zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Hiermee dek je jezelf tegen kosten die voortvloeien uit rechtskundige bijstand welke je nodig zal hebben bij rechtszaken tegen je door waarnemers, zorgverzekeraars of de IGZ.

Van belang bij deze verzekering is dat je ook gedekt bent voor het tuchtrecht. Deze toevoeging dekt de kosten voor het proces wanneer er een klacht tegen je ingediend is bij het tuchtcollege.

Een andere is dat je mogelijkheid hebt om zelf je advocaat te kiezen. Indien deze voorwaarde niet opgenomen is in jouw verzekering, krijg je een advocaat van de verzekeraar zelf toegekend.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij hopen uiteraard dat niemand arbeidsongeschikt wordt. Maar de realiteit is dat je nooit van tevoren weet wat het leven met zich meebrengt. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeker de moeite waard. Want als jouw beroep als tandarts jouw enige bron van inkomen is, heb je een groot probleem indien je arbeidsongeschikt wordt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je toch nog inkomen hebt om van te leven. Tenslotte kan er ook nagegaan worden indien je wel arbeidsgeschikt bent voor andere werkzaamheden als tandarts.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is in een verzekering welke een aanvulling is op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerd u tegen schade welke zijn ontstaan door beroepsfouten. De dekking van deze verzekering is op uw beroep afgesteld. De verzekering biedt een schadevergoeding tegen vermogensschade en in sommige gevallen ook tegen personen- en zaakschade van opdrachtgevers, klanten en andere partijen. 

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is de verzekering als je gedekt wilt worden als als je arbeidsongeschiktheid raakt door ongeval of ziekte, de verzekering zorgt dat je inkomsten krijgt tijdens je ziekte of ongeval. Ook is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP, specifiek voor ZZP'ers.

Wat is een zakelijke rechtsbijstandsverzekering precies?

De zakelijke rechtsbijstandverzekering is om gedekt te zijn als ZZP'er of bedrijf tegen juridische conflicten. Wanneer uw bedrijf in een bedrijfsconflict terecht komt, dan bent u verzekerd voor juridisch advies en is er een financiële tegemoetkoming.

Zijn de verzekeringen geschikt voor MKB en ZZP'ers?

De verzekeringen zijn zowel geschikt voor het (MKB) als ZZP'ers. De maandelijkse premie hangt af van het aantal werknemers dat er in het bedrijf zit, als ZZP'er betaal je vaak de laagste premie. Voor ZZP'ers is er specifiek de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

Uitleg

Wat is een rechtsbijstandsverzekering precies?

Uitleg

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies?
Zijn de verzekeringen geschikt voor ZZP'ers en kleine ondernemers?

Uitleg 

Tandarts beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken & afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars