Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  therapeut

Bekijk de verzekeringen die geschikt zijn voor therapeuten.

Alle ZZP  therapeut verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  therapeut

N
Wettelijke aansprakelijkheid
N
Tegen smaad en laster
N
Reconstructie
N
Juridische verdediging

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Arbeidsongeschiktheids verzekering therapeut

N
Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
N
Laat je adviseren
N
Premie altijd op maat
N
Bepaal zelf het eigen risico

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Rechtsbijstandverzekering  therapeut

N
Hulp bij juridisch conflict
N
Altijd advies mogelijk
N
Premie op maat
N
Bepaal zelf het eigen risico

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Wij vergelijken o.a.

Waarom een  therapeuten beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekent een dekking voor jezelf en is een zakelijke dekking. Deze dient voor de situatie wanneer je aansprakelijk gesteld wordt voor een fout die je maakt bij het uitvoeren van je werk. De klant stelt jou aansprakelijk want die vindt dat door jouw fout, hij/zij vermogensschade heeft geleden, met andere woorden geld. De fout kan wellicht te maken hebben met een incorrecte handeling, nonchalance, verkeerde vaststelling of onvolkomen advies van jouw zijde.

De klant gaat het geleden verlies verhalen op jou middels een rechtszaak. Hierbij krijg je te maken met diverse kosten, los van de kosten voor een advocaat die jou moet verdedigen. Het zijn aardig wat kosten terwijl nog niet eens door een rechter beoordeeld is als jouw klant gelijk heeft of niet. Deze onvoorziene kosten kun je aan met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op zak. Ideaal voor de zzp’er en mkb’er want zo kun je het voortbestaan van jouw bedrijf/onderneming beschermen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de therapeut

De kans op een fout bij de therapeut als zzp’er bestaat er zeker ook. Word je door jouw klant aansprakelijk gesteld dan is het goed als je terug kunt vallen op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Therapeuten helpen zichzelf zo uit de brand, want met de BVA-verzekering zijn heel wat kosten gedekt. Onder deze kosten valt ook juridische bijstand, welke losstaat van de schadeclaim van jouw klant.

Daarnaast vallen zorgverleners, en dus therapeuten ook, onder de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Jouw klant kan op grond van een fout van jou een klacht tegen jouw handelen indienen bij de geschillencommissie. Deze commissie kan in jouw nadeel oordelen waarbij de schadevergoeding maximaal EUR 25000,- kan bedragen. Geld dat je wellicht niet klaar hebt liggen maar gelukkig heb je wel een dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering klaarliggen.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP therapeut

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet de enige verzekering om aan te denken als therapeut. Verzekeringen voor beroepsrechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid zijn eveneens belangrijk.

Verzekering voor beroepsrechtsbijstand

Met deze verzekering dek je de kosten voor rechtsbijstand die je nodig hebt omdat je voor het gerecht gesleept wordt door een klant. Evenals het geval is wanneer je door waarnemers, zorgverzekeraars of de IGZ voor het gerecht gesleept wordt. Wegens een fout door jou gemaakt tijdens het doen van je job.

Ga in ieder geval goed na bij het afsluiten van de verzekering voor beroepsrechtsbijstand dat je ook een dekking hebt voor het tuchtrecht. Er kan namelijk ook een klacht tegen je ingediend worden bij het tuchtcollege. Je krijgt dan ook te maken met verschillende kosten die gedekt worden door de verzekering beroepsbijstand.

Ga ook na dat in de voorwaarden van de dekking meegenomen is dat je zelf een advocaat mag kiezen. Zo niet, dan wordt door de verzekeraar zelf een advocaat voor je gekozen.

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Niemand wenst een ander arbeidsongeschiktheid toe, maar het leven neemt verschillende wendingen. En zo kan het zomaar gebeuren dat je ineens niet meer het beroep van therapeut kan uitvoeren. Het is dan goed dat je kunt bouwen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering die je hebt afgesloten. Verdien je alleen geld in jouw beroep als therapeut dan is het rampzalig gesteld als je ineens geen bron van inkomen meer hebt. Maar er is hoop, want je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en die helpt je jouw leven weer op rails krijgen. Zodanig dat je zelfs weer aan de slag kunt, echter niet als therapeut maar in een andere rol. 

 

Veelgestelde vragen

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is in een verzekering welke een aanvulling is op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerd u tegen schade welke zijn ontstaan door beroepsfouten. De dekking van deze verzekering is op uw beroep afgesteld. De verzekering biedt een schadevergoeding tegen vermogensschade en in sommige gevallen ook tegen personen- en zaakschade van opdrachtgevers, klanten en andere partijen. 

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is de verzekering als je gedekt wilt worden als als je arbeidsongeschiktheid raakt door ongeval of ziekte, de verzekering zorgt dat je inkomsten krijgt tijdens je ziekte of ongeval. Ook is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP, specifiek voor ZZP'ers.

Wat is een zakelijke rechtsbijstandsverzekering precies?

De zakelijke rechtsbijstandverzekering is om gedekt te zijn als ZZP'er of bedrijf tegen juridische conflicten. Wanneer uw bedrijf in een bedrijfsconflict terecht komt, dan bent u verzekerd voor juridisch advies en is er een financiële tegemoetkoming.

Zijn de verzekeringen geschikt voor MKB en ZZP'ers?

De verzekeringen zijn zowel geschikt voor het (MKB) als ZZP'ers. De maandelijkse premie hangt af van het aantal werknemers dat er in het bedrijf zit, als ZZP'er betaal je vaak de laagste premie. Voor ZZP'ers is er specifiek de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

Uitleg

Wat is een rechtsbijstandsverzekering precies?

Uitleg

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies?
Zijn de verzekeringen geschikt voor ZZP'ers en kleine ondernemers?

Uitleg 

 Therapeut beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken & afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars