Beroepsaansprakelijkheidsverzekering thuiszorg

Bekijk de verzekeringen die geschikt zijn voor de zorg.

Alle ZZP thuiszorg verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering thuiszorg

N
Wettelijke aansprakelijkheid
N
Tegen smaad en laster
N
Reconstructie
N
Juridische verdediging

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Arbeidsongeschiktheids verzekering thuiszorg

N
Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
N
Laat je adviseren
N
Premie altijd op maat
N
Bepaal zelf het eigen risico

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Rechtsbijstandverzekering thuiszorg

N
Hulp bij juridisch conflict
N
Altijd advies mogelijk
N
Premie op maat
N
Bepaal zelf het eigen risico

Premie vanaf:

Online berekenen

 

Wij vergelijken o.a.

Waarom een thuiszorg beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een zakelijke verzekering. Het doel hiervan is om jezelf te financieel te beschermen tegen een fout welke je maakt bij het uitvoeren van je werk. De opdrachtgever acht jou aansprakelijk voor de vermogensschade geleden. Financieel verlies dus. Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden zoals verkeerde acties, slordigheid, onvolmaakt advies of een onjuiste beoordeling.

De opdrachtgever eist dat je de geleden schade dekt. Er ontstaat een juridisch proces waarbij je diverse kosten zal moeten dekken naast de schadeclaim. Want de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over de rechtvaardigheid van de claim van de opdrachtgever. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat de kosten voorafgaand aan het betalen van de schade, ook gedekt zijn. Voor de zzp’er en mkb’er is het vooral belangrijk zodat het voortbestaan van hun business gegarandeerd is.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de thuiszorg medewerker

In elk beroep loopt de beoefenaar van het beroep risico’s, zo ook de thuiszorg medewerker. Stelt jouw opdrachtgever of klant jouw aansprakelijk dan helpt zonder meer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Thuiszorg medewerkers besparen zichzelf heel veel stress, want met de BVA-verzekering thuiszorg is een mooi deel van de kosten gedekt. Tevens de kosten voor een advocaat en dan hebben we het nog niet over de schadevergoeding.

Bovendien zijn thuiszorg medewerkers onderworpen aan de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Vanwege een fout van jou wordt er een klacht tegen jou gedeponeerd bij de geschillencommissie. Door deze fout kan de hoogte van de schadevergoeding ten hoogste EUR 25000,- bedragen. Heel veel geld dat je niet per direct ter beschikking hebt. Daarom is het belangrijk dat je de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wel ter beschikking hebt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP thuiszorg

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jou als medewerker in de thuiszorg tegen verschillende risico’s. Behalve deze zijn er nog 2 die even belangrijk zijn namelijk de verzekeringen voor beroepsrechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid.

Wat is de verzekering voor beroepsrechtsbijstand?

De verzekering beroepsrechtsbijstand is een verzekering die je afsluit om dekking te genieten wanneer je bijgestaan moet worden door een advocaat. Vanwege het feit dat je een rechtszaak tegen je hebt afkomstig van je opdrachtgever. Als gevolg van een fout van jou tijdens je werk in de thuiszorg. Krijg je zo een rechtszaak tegen je van waarnemers, zorgverzekeraars of de IGZ dan dekt deze verzekering je ook.

Wat verder van belang is bij deze verzekering is dat je ook een dekking hebt bij rechtszaken tegen je van het tuchtrecht. Klachten worden ook gericht aan het tuchtcollege en dan krijg je ineens een heleboel kosten te verwerken. En dan is de verzekering beroepsbijstand zeker een ruggensteun.

De vrijheid hebben om je eigen advocaat te kiezen, wenst eenieder. Controleer het contract dus goed voordat je akkoord gaat met de verzekeraar.

Wat is de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eenieder wenst normaal zijn/haar werk te doen tot aan de pensioen en dan te genieten van een rustige oude dag. Echter, het leven kan ons elk moment verrassen en niet altijd aangenaam. De mogelijkheid bestaat dat je plots niet meer kan functioneren in de thuiszorg, je bent dus arbeidsongeschikt verklaard. Wat dan? Dan is het een geluk dat je de arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten. Zeker omdat jouw enig inkomen komt van het werk in de thuiszorg. De arbeidsongeschiktheidsverzekering werkt als een vangnet zodat je toch nog geld hebt om van te kunnen leven. Wellicht dat je geschikt bent voor ander werk dan wat je initieel deed en toch nog in de thuiszorg door kunt. 

 

Veelgestelde vragen

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is in een verzekering welke een aanvulling is op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerd u tegen schade welke zijn ontstaan door beroepsfouten. De dekking van deze verzekering is op uw beroep afgesteld. De verzekering biedt een schadevergoeding tegen vermogensschade en in sommige gevallen ook tegen personen- en zaakschade van opdrachtgevers, klanten en andere partijen. 

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is de verzekering als je gedekt wilt worden als als je arbeidsongeschiktheid raakt door ongeval of ziekte, de verzekering zorgt dat je inkomsten krijgt tijdens je ziekte of ongeval. Ook is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP, specifiek voor ZZP'ers.

Wat is een zakelijke rechtsbijstandsverzekering precies?

De zakelijke rechtsbijstandverzekering is om gedekt te zijn als ZZP'er of bedrijf tegen juridische conflicten. Wanneer uw bedrijf in een bedrijfsconflict terecht komt, dan bent u verzekerd voor juridisch advies en is er een financiële tegemoetkoming.

Zijn de verzekeringen geschikt voor MKB en ZZP'ers?

De verzekeringen zijn zowel geschikt voor het (MKB) als ZZP'ers. De maandelijkse premie hangt af van het aantal werknemers dat er in het bedrijf zit, als ZZP'er betaal je vaak de laagste premie. Voor ZZP'ers is er specifiek de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

Uitleg

Wat is een rechtsbijstandsverzekering precies?

Uitleg

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies?
Zijn de verzekeringen geschikt voor ZZP'ers en kleine ondernemers?

Uitleg 

Thuiszorg beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken & afsluiten

N

Vind de verzekering die bij jou past

N

Gemakkelijk online geregeld

N

Kies uit een groot aantal verzekeraars