Is een opstalverzekering verplicht?

Een opstalverzekering is een verzekering welke steeds meer afgenomen wordt om bepaalde schade te dekken.

Het verzekeren van have en goed is al lang geen luxe meer in onze samenleving en zorgt men er zo voor dat in onvoorziene gevallen men niet met de handen in het haar zal komen te zitten. Echter, is het lang niet vanzelfsprekend dat wel een ieder zich aan deze “regel” houdt omdat er niet altijd een verplichting aan is verbonden. Zo is de WA verzekering wel wettelijk verplicht gesteld en worden er zo ook heel wat nare situaties voorkomen op het gebied van schadeuitkeringen.

Maar niet alleen de wet kan een verplichting opleggen

Een verzekering vormt de garantie dat in het geval van schade de eigenaar van het beschadigd goed de herstelwaarde geheel uitbetaald krijgt. De investering die er gepleegd is in het goed zal dus niet verloren gaan en voorkomt de verzekering dus een ware financiële tegenslag. Hiervan zijn ook de partijen die voor de financiële midellen zorgen voor de aankoop of bouw van een opstal zich van bewust en wordt het door hun wel verplicht gesteld om een opstalverzekering af te sluiten.

De financieringsmaatschappij wil immers geen onnodige risico’s nemen en zal zich dus indekken middels een verzekering. De kosten voor de premie dienen betaald te worden door de partij die de financiering heeft aangevraagd en is dat maar een kleine moeite als gekeken wordt naar de schade die er eventueel geleden kan worden. De verplichting vanuit de kant van de verzekeraar is dus ook een garantie naar de hypotheeknemer toe. Jouw investering in de vorm van de maandelijkse aflossingen blijft namelijk beschermt omdat in het geval van schade het geld van de verzekering gebruikt zal worden om alles weer te herstellen of te herbouwen.

Wat maakt een opstalverzekering dan zo bijzonder?

Het is wel goed om te weten dat een opstalverzekering een ruime garantie biedt en er ook gekozen voor een extra dekking. Een “standaard ”dekking omvat schade veroorzaakt aan natuurlijk de woning, maar ook aan alles dat eraan verbonden is en in het geval van schade ook gelijk meegenomen zal moeten worden bij het herstel. Een schutting die zich dicht bij het pand bevindt zal in het geval van een brand bijvoorbeeld ook schade oplopen en kan hetzelfde ook worden gezegd van een apart staande garage of schuurtje. De opstalverzekering is dus wel ruim als het aankomt op de dekking, maar kan je er ook nog een schepje bovenop doen door te kiezen voor een allrisk versie.

Zoals de naam al doet vermoeden is zo een verzekering veel ruimer als gekeken wordt naar de dekking en is zo een soort opstalverzekering zeker aan te raden voor degenen die over een duur en luxueus interieur beschikken waarvan het herstel van zelfs een kleine schade aardig wat zal kosten. Zo zal een granieten aanrecht dat barst vervangen worden, maar zak men er zich wel eerst van overtuigen dat er geen sprake was van opzet of grove nalatigheid. Die schade wordt door geen enkele verzekeraar vergoedt wanneer dat zal blijken.

Voor huurwoningen is de verzekering wel op zijn plaats

Wie in een huurwoning woont, hoeft zich doorgaans geen zorgen te maken om het zelf moeten afsluiten van een opstalverzekering omdat de eigenaar dat wel gedaan zal hebben. Voor zulke woningen is een inboedelverzekering wel apart af te sluiten.

Koopappartementen of flats hoeven ook niet apart verzekert te worden omdat het gangbaar is dat via de Vereniging van Eigenaars het heel gebouw al verzekerd is.Ook hier kan een inboedelverzekering dan wel apart afgesloten worden, maar kan je ook aanpassingen die je hebt verricht laten verzekeren. Zo kiest men er vaak voor om de keuken te laten verbouwen of de badruimte. Hiermee gaat er nogal wat geld mee gepaard en mag je geen beroep doen op de opstalverzekering van in het geval van schade. Sluit daarom voor dit gedeelte een aparte verzekering af.

Let er wel even op dat de dekking voldoende zal zijn

Ondanks de opstalverzekering verplicht gesteld wordt voor degenen die bezig zijn met het aflossen van de hypotheek, is het ook goed om zelf na te gaan hoe hoog het bedrag zal zijn dat vergoed zal worden. Een hypotheek aflossen duurt wel een paar jaren en neemt de waarde van het huis ondertussen ook steeds toe. Wat relevanter voor de herbouwwaarde is de inflatie omdat die puur rekening zal houden met de verhoogde bouwkosten. Het is immers niet de bedoeling dat er in het geval van een herbouw het uitgekeerd schadebedrag niet voldoende zal zijn. Omdat een fundering ook niet inbegrepen is in de opstalverzekering, is het daarom ook beter die toch apart mee te verzekeren. Indien er met de taxatiewaarde gewerkt zal worden is het ook belangrijk om te vragen wat de methode zal zijn die gehanteerd zal worden om de waarde aan te passen met de inflatie. Indien dat niet het geval is, zal je een overweging moeten maken of het geen beter idee is om te gaan voor een verzekeraar die het pand niet zal onderverzekeren.

Hoewel een opstalverzekering dus niet bij wet verplicht is, zal het wel door de bank of andere financieringsinstelling die de aankoop of bouw van het pand mogelijk heeft gemaakt (hypotheek) dat zeker wel eisen. Dat is een kleine moeite als gekeken wordt naar het risico dat er gelopen wordt indien er zich iets mocht afspelen dat het pand ernstig kan beschadigen. Ook voor iedereen die gewoon schuldvrij een pand aanschaft is een opstalverzekering dan zeker een aanrader omdat het nou eenmaal de garantie biedt op vergoeding van alle verloren gegane waarde in het geval van een schade.