Een overlijdensrisicoverzekering kan worden afgesloten op één of twee levens en heeft vaak een maximale looptijd van 30 jaar. Partners kiezen er vaak voor om met z’n tweeën een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van kruislings afsluiten of door premiesplitsing. Soms is het mogelijk om erfbelasting te vermijden door op deze manier een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Wat is kruislings verzekeren?

Bij kruislings verzekering wordt één leven gedekt. Jij en je partner sluiten elk afzonderlijk een overlijdensrisicoverzekering af op het leven van de ander. Je hebt dus twee afzonderlijke polissen. Met een kruislings afgesloten overlijdensrisicoverzekering kan soms de erfbelasting worden voorkomen. Als je als eerste overlijdt, ontvangt je partner een uitkering uit de tweede polis. Dus na je overlijden loopt de tweede verzekering door.

Wat is premiesplitsing?

Premiesplitsing kan worden toegepast als je één verzekeringspolis hebt voor twee levens. Premiesplitsing houdt in dat de helft van de premie door de ene verzekerde betaald wordt en andersom. De verzekering wordt opgezegd nadat het eerste overlijden heeft plaatsgevonden

Omdat de begunstigde de premie zelf heeft betaald, beschouwt de fiscus deze niet als deel van zijn nalatenschap. Op deze manier betalen jij en je partner ieder een deel van de premie op papier. Het maakt niet uit wie de premie heeft betaald. De betaling kan wel als één bedrag van jullie bankrekening worden bijgeschreven.

Overlijdensrisicoverzekering samenlevingscontract

Als de polis bij overlijden tot uitkering komt, zijn de regels voor de erfbelasting van toepassing. Je kunt in je huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract een clausule opnemen waarin de notaris kan opnemen dat de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering is vrijgesteld van erfbelasting. Je kunt voorkomen dat je erfbelasting betaalt over het ontvangen geld door een overlijdensrisicoverzekering kruislings af te sluiten. Je betaalt de premie voor de overlijdensrisicoverzekering van je partner en je partner betaalt voor die van jou. Raadpleeg een deskundige en bespreek het met de notaris en de hypotheekadviseur.

Overlijdensrisicoverzekering zonder samenlevingscontract

Als het inkomen van een van de partners wegvalt, kan het zijn dat de langstlevende partner niet meer aan alle hypotheekbetalingen of andere verplichtingen kan voldoen en bijvoorbeeld gedwongen wordt om het huis te verkopen. Als je geen samenlevingscontract hebt getekend of andere afspraken hebt gemaakt met de notaris, worden familieleden van de overledene erfgenaam eigenaar van de helft van het huis en komt je niet in aanmerking voor het nabestaandenpensioen.

Bekijk de volgende artikelen:
Wat is een risicoverzekering?
Is een levensverzekering verplicht bij een hypotheek?
Is overlijdensrisicoverzekering verplicht bij hypotheek?