Wat is een WA Casco?

Zoals u waarschijnlijk al wist bent u in Nederland verplicht om een WA verzekering af te sluiten. Er zijn drie soorten WA verzekeringen die u kunt afsluiten, namelijk de normale WA verzekering, WA beperkt casco en WA volledig casco. Alleen de gewone ‘WA verzekering’ is verplicht.

WA+ volledig casco (all risk)

 • Schade aan derden / tweezijdige schade 100% 100%
 • Brand, explosie & blikseminslag 100% 100%
 • Diefstal 100% 100%
 • Sterretje vooruit 100% 100%
 • Botsingen met dieren 100% 100%
 • Aanrijdingen, slippen & te water raken 100% 100%
 • Overig van buitenkomend onheil 100% 100%

WA+ beperkt Casco

 • Schade aan derden / tweezijdige schade 100% 100%
 • Brand, explosie & blikseminslag 100% 100%
 • Diefstal 100% 100%
 • Sterretje vooruit 100% 100%
 • Botsingen met dieren 100% 100%
 • Aanrijdingen, slippen & te water raken 0% 0%
 • Overig van buitenkomend onheil 0% 0%

WA Verzekering

 • Schade aan derden / tweezijdige schade 100% 100%
 • Brand, explosie & blikseminslag 0% 0%
 • Diefstal 0% 0%
 • Sterretje vooruit 0% 0%
 • Botsingen met dieren 0% 0%
 • Aanrijdingen, slippen & te water raken 0% 0%
 • Overig van buitenkomend onheil 0% 0%

De normale WA verzekering biedt dekking als uw auto wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor letsels- of zaakschade bij iemand anders. De beperkte WA casco biedt dekking wanneer er schade aan uw auto wordt toegebracht door brand, diefstal, ruitbreuk, storm en botsing met dieren.

Een volledige WA casco verzekering biedt daarnaast ook dekking voor schade die u zelf aan u eigen auto toebrengt. Hopelijk geeft de bovenstaande informatie antwoord op de vraag ‘wat is WA Casco?’.

Wie met een motorrijtuig (auto, bromfiets) deel wilt nemen aan het verkeer op de openbare weg, zal dat niet mogen doen voordat er een WA (wettelijke aansprakelijkheids) verzekering afgesloten zal zijn. Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt door jouw toedoen en geldt dat ook voor persoonlijk letsels. Het laatst kan flink in de papieren lopen en is het daarom niet vreemd dat de dekkingsbedragen zo hoog liggen. Zo een basis WA-verzekering is dan wel niet voor degenen die alle schade, dus ook wanneer zij de veroorzaker zijn, vergoed willen hebben.

Is de WA Casco verzekering verplicht?

Het antwoord hierop is ‘nee‘. In Nederland is een WA verzekering verplicht. De WA Casco verzekering of de WA volledig Casco verzekering zijn niet verplicht. Deze verzekeringen zijn namelijk aanvullende verzekeringen en geven een betere dekking. De WA is verplicht omdat deze dekt tegen schade aan anderen. De andere dekken ook deels of volledig tegen schade aan je eigen voertuig.

Met een casco verzekering wordt voor beide partijen de schade gedekt

Een casco verzekering dekt niet alleen maar de schade aan het voertuig als gevolg van een aanrijding, maar ook door vele andere gevallen zoals door natuurgeweld (storm, hagel). Ook een botsing met een los lopend dier wordt vergoed en geldt dat eveneens voor waterschade. In het geval van diefstal wordt bij de meeste verzekeraars de de waarde van de auto ook uitgekeerd, maar gelden er natuurlijk wel strenge voorwaarden. De hoogte van de premie is niet alleen afhankelijk van de waarde van de auto, maar ook door de leeftijd van de bestuurder en de schadehistorie van zo een persoon.

Bij een casco verzekering is de auto dus tegen de meeste voorkomende situaties gedekt en kan er voor een rechtsbijstandsverzekering gekozen worden om in het geval van schadeclaims een stapje voor te zijn. Wie een casco verzekering wat te prijzig vindt, kan ook kiezen voor een mini casco. Deze biedt ook tal van voordelen zoals uitkering van een vergoeding als gevolg van waterschade, maar wordt de eigenschade veroorzaakt bij deelname aan het verkeer wel niet vergoed.